söndag 30 december 2012

Samarbete utan oss

Ja, där fick jag så jag teg, de övriga partierna har valt att köra ut oss till nästa val, det verkar så nu i alla fall.
Nu får vi känna på hur det är att vara Sverigedemokrater, att bara få sitta bredvid och skrika i tomma luften.
Men det lugnar väl ner sig på sikt, det blir till att lära sig att arbeta i opposition istället för i majoritet snabbare än väntat. Det är väl det som är en del av politiken också att makten är viktigast, för att få igenom sina idéer. 
Salas Bästa stod i allafall upp för sina åsikter när det var dags för den reviderade budgeten för 2013. Vi vill inte spara ihjäl verksamhet, vi vill satsa på att få in intäkter och få igång en levande lokal marknad. Vi vill marknadsföra Sala som en bra kommun att bo, besöka och leva i. För att det ska vara möjligt måste vi prioritera skolan och vård och omsorg. Det gjorde vi också i vårt budgetyrkande för 2013. Vi ville hellre lägga sparkraven på kommunstyrelseförvaltningen, d v s teknikkontoret, samhällsbyggnadskontoret, medborgarkontoret, ekonomikontoret och personalkontoret. Vi tror att det här behövs en genomgång och konsekvensbeskrivning av vad vi kan göra för att dra ner på våra förvaltningskostnader. En utredning som vi tog fram 2011 visade att Sala kommun kan spara 20-40 miljoner per år genom att förändra sin organisationsuppbyggnad av de kommunala bolagen och hur våra fastigheter sköts.

Vi hade redan fått konsekvensbeskrivning från skolan och vård och omsorgsförvaltningarna, vilket pekade på att nu har vi sparat så mycket inom dessa förvaltningar att nästa sparbeting innebär stora kvalitetsförsämringar. Skolan måste lägga ner Kulturskolan, Öppna förskolan, säga upp 14 lärare, få större barngrupper och får längre väntetider till barnomsorg med nuvarande budget. Vård och omsorg måste lägga ner avdelningar, dra in familjerådgivningen, samtidigt som de måste anställa fler inom hemtjänsten, öka nattbemanningen på alla avdelningar som har någon som är dement. Vi har nått botten, kan man säga. Vi fördelar idag 17% mindre pengar till äldrevården än vad en liknande medelkommun i Sverige idag gör. Vi ville ändra på det. Men, då vårt förslag ansågs som naivt, så blir det nu istället kvalitetssänkningar. 

Varför är det vi som är naiva? Varför tror inte övriga på att de konsekvenser som deras sparkrav innefattar innebär försämrad kvalitet för våra barn? Varför är det lättare att spara på skolan och vård och omsorg än övrig verksamhet? För mig är det helt obegripligt? Det är ju skolan och äldreomsorgen och socialomsorgen som är kommunens kärnverksamhet? Allt annat är ju sådant som vi gör om pengarna räcker till?! Eller så höjer man skatten. Nackdelen med högre skatt är att det hämmar den ekonomiska tillväxten i näringslivet.  

Vi kanske är ett ganska partiskt parti, då många av oss är barnföräldrar, men vi anser att det är mer naivt att tro att det går att spara mer på barnen. Vi tror i vår enfald, att det vore lättare att avstå att kommunen äger fastigheter som ska skötas i kommunal regi, att vi inte behöver lägga 52 miljoner per år på att äga och driva 20 kök i kommunal regi. Vi tror att det går att finna både flexiblare lösningar och ändock lyckas få tillräckligt bra kvalitet på maten som serveras. 

Om man jämför Salas matkostnader och Västerås matkostnader så ligger Sala över Västerås? Är inte det konstigt, när Västerås är en kommun med 150 000 invånare och Sala bara har 21 600 invånare? 

Tillagningskök är Alliansens stora baby, de har byggt kök efter kök för att bygga upp en stor organisation för att få bra kvalitet på maten. Övriga partier såsom Socialdemokrater, Västerpartiet och Miljöpartiet har även de deltagit i att bygga detta fenomen. Tanken har varit god, d v s att maten ska kunna hålla hög kvalitet och lagas på plats. Problemet för kommunen har varit att vi har en väldigt utspridd kommun så det krävs väldigt många tillagningskök och dessa kök har fått högre och högre krav på sig p g a att lagar har ändrats. Att få servera mat kräver idag helt annan utrustning än tidigare. Se bara på det nya köket i Ösby, beräknad kostnad 10 miljoner kronor. Ett annat problem har varit att kostnaderna delas inte av all verksamhet som fasta kostnader för kommunen utan de läggs till på matpriset. D v s att de nämnder som "köper" maten från det kommunala köket får själva betala för vad det kostar att driva restaurangen. Samtidigt har restaurangerna blivit fler och fler, men kunderna är desamma. Portionspriset på maten får därför betalas av alla äldre som får mat via hemtjänsten, de boende på våra hem och skolorna, som hellre skulle vilja lägga pengarna på utbildning, lärare och extra personal. Vi försökte komma ifrån det hela, genom att ge förslag på att byta håll, d v s att kostenheten skulle få anpassa sina kostnader efter den budget som fanns hos skolan och vård och omsorg. Men den skrivningen togs bort i Socialdemokraternas förslag till budget efter att Centerpartiet inte ville ha det kvar. För skolan innebär detta ökade kostnader för mat på 5 miljoner kronor. Kostenhetens resultat 2012 slutade på 1 miljon plus. Skolan fick 1 miljon mindre i ram 2013. Varför? 

Om du tycker att vi har rätt, och de har fel, rösta på Salas Bästa nästa gång...

onsdag 21 november 2012

Låt Sala andas glädje och samarbete 2014

Hej, har ni hittat hit genom den irriterande bannern som ligger på SA?
Kul, då funkade den i allafall!
Vi har under de senaste veckorna fått mycket publicitet som parti både i länet och i tidningen.
Det stundar nu en helt ny politisk arena! Jag tror inte att det är någon som har missat att vi nu är ett fristående parti s k vågmästarparti istället för ett parti i majoritet. Enligt Sala Allehanda ligger vi pyrt till nu. De lägger fram teorier att Socialdemokrater och Alliansen ska bli de om får ordning på Sala nu. Det låter ju bra och stämmer det så behövs vi ju inte längre till nästa val.
Jag hoppas att vi alla kan ta gemensamt ansvar för att Sala utvecklas vidare i den takt som krävs för att vi ska kunna nå den vision som kommunfullmäktige har tagit, d v s att vi blir en tillväxt kommun som strävar efter att växa och få fler medborgare som kan vara med och dela på kostnaderna för de som har det svårare. Jag tänker inte klaga på varken vänstern, högern eller centern inte heller välja sida som det så fint heter. Jag tänker arbeta för Salas Bästa och rösta på de förslag som är kreativa och utvecklande. Vi kommer att skriva motioner och hoppas på att övriga partier tänker likadant. Det finns ingen som har majoritet i Sala längre, Socialdemokraterna måste ha stöd och Alliansen måste ha stöd, och vi måste ha stöd, Miljöpartiet och Vänstern och Sverigedemokrater måste ha stöd. Vi politiker måste helt enkelt samsas för att utveckla staden långsiktigt och det gör vi i mycket redan. I många frågor är vi rörande överens, i sakfrågor kan vi ibland ha olika önskemål och idéer. Alla partier vill att de äldre ska ha det bra och att våra ungdomar ska stanna i Sala. Vi i Salas Bästa vill att vi får till ett bättre intäktsflöde till kommunen. Att vi utnyttjar de resurser som kommer från EU, regering och länsnivå, men att vi utgår från vad som är bäst för Sala. Allt utanför Sala är enligt oss omvärldsfaktorer som speglar våra valmöjligheter, men de ska inte helt styra åt vilket håll som vi i Sala ska gå. Det ska vi i Sala göra.
Vi konkurrerar med Avesta och Enköping om etableringar till låga kostnader för företag, vi konkurrerar med Västerås och Uppsala, Norberg, Enköping och Avesta om vilka skolor som våra barn väljer att gå i, vi konkurrerar med alla kommuner i hela Sverige om att synas och höras tillräckligt mycket i bruset för att få folk att vilja flytta hit. Därför är marknadsföring, bra service nivå och liv och rörelse så viktigt, enligt oss. Vi måste vara stolta över vår stad, hjälpas åt och stötta varandra, tipsa varandra om bra idéer och känna att vi kan påverka det som händer runt omkring oss i vår närhet. Låt det bli ledorden inte bara för de som arbetar inom kommunen utan också alla vi som bor och lever i Sala! Skrik ut vad vi gör bra, ge konstruktiv kritik! Jag tror att det är fler än jag som är trött på att höra gnäll och negativ kritik ständigt i den lokala tidningen och på insändarsidorna. Kom igen nu! Nu går vi framåt och jobbar för att Sala ska bli precis sådär bra som vi alla vill att det ska bli!

MVH; Hanna

tisdag 23 oktober 2012

Lyssnar man, hör man bra idéer!

Jag har sedan 1 Juli varit ordförande både i kulturutskottet och teknik och fritidsutskottet i Sala. Min första tid har jag spenderat genom att träffa olika människor och föreningar i Sala och upplevt att det finns ett efterlängtat behov av att få komma i kontakt med oss politiker. Nu är jag så pass ny så jag har inget att jämföra med, men det har i allafall uppskattats att jag kommit och lyssnat. Det finns massor av idéer ute bland folk på hur saker och ting kan förändras till det bättre och som vi som politiker kan påverka!

Jag kan ge några exempel;
En herre i Sätrabrunn vid namn Åke Magnusson tog i kontakt med mig för att påvisa hur farlig ett övergångsställe i Sätrabrunn var intill busshållsplatsen. Jag åkte dit för att se mig omkring i Sätrabrunn och även höra vad han hade att säga. Det mynnade ut i att vi gick igenom lekplatsen, gata/park skötseln, busshållsplatsen och avfallsstationen. Jag visade även Sala kommuns App som är ett nytt reklamationsverktyg som alla med IPhone nu kan använda i Sala för att rapportera brister i stadsmiljön eller på landet. (Den kommer även till Android snart). Jag lovade att återkomma till Åke och ta upp de brister som han påtalat med förvaltningen. Tack vare Åkes engagemang och snabb hantering av förvaltningen, finns det nu ett nytt lektorn i Sätrabrunn, en ny helhetslösning för skötsel av all gata/park mark arbetas fram för alla kringområden i Sala och ett förslag från utskottet om pendlarparkering i Sätrabrunn, som förvaltningen ska utvärdera samt fler stråk där enkelt avhjälpta hinder i Sala åtgärdats under veckan som gått, efter att förvaltningen följt med Åkes dotter på en tur i staden. Jag skissar även på hur vi kan få in mer av "tillgänglighet för alla" tänket i hela organisationen, då detta borde vara en prioriterad fråga, med en åldrande befolkning i Sala som får sämre hörsel, svårare att gå och se. Det gäller inte bara de med uttalad funktionsnedsättning! (Det får bli ett eget inlägg inom kort)...

Ideell kultur i Sala hörde av sig till mig och bjöd in mig och Petra Jablonski, vår nya kulturentreprenör till ett medlemsmöte. Vi fick presentera oss och byta kontaktinformation. Efter medlemsmötet stannade jag kvar en stund för att bolla lite idéer med föreningarna och jag la sedan ett ordförandeförslag på utskottet nu i oktober på saker som vi diskuterat. Vi har nu lagt fram ett förslag till kommunstyrelsen att Sala kommun ska påbörja en lokal kulturplan tillsammans med föreningslivet samt att kommunstyrelsen ser över behovet av en resursperson med spetskompetens i hur man söker regionala, nationella och internationella bidrag och fonder riktade till föreningslivet. Min tanke är att den resursen ska avlasta föreningslivet och hjälpa dem med det praktiska i hur man fyller i rätt för att få större möjligheter till bidrag till sin verksamhet. Förslaget kommer från kulturutskottet, men gäller alla föreningar! Här är protokollet från utskottet >>

Jag träffade Sala simsällskap som hade problem med att få tider i simhallen, som också berättade att de gärna ville anordna fler tävlingar i Sala och samarbeta mer med kommunen. Det var också väldigt tydligt att de inte hade riktigt bra med utrymme för sin expedition. De satt redan två personer i en "skrubb" och tydligen skulle en till in på samma yta. Just nu arbetas det fram ett förslag på fortsatt utveckling av Lärkan området som kommer att presenteras innan årets slut. Jag har nu flera idéer på hur föreningslivet ska kunna utvecklas på området och vad som är viktigt för dem. Visst är det bra med stora sammankomster och workshops, men att åka ut och sätta sig ner i 1-2 timmar och bara lyssna ger massor! Nu har jag fått ett lyxigt läge som ordförande, men jag säger det till alla mina kollegor inom politiken, sätt av lite tid och gör lite besök! Om ni har bra förslag till mina utskott är jag idel öra, vare sig det kommer från Vänster eller Höger eller Svensson eller Mustafa!  


lördag 8 september 2012

Kultur, ett sätt att uttrycka sig!

Kulturen i Sala är ett hett ämne just nu, med pågående konserthus diskussioner. Jag är ny ordförande i kulturutskottet sedan 1 juli men ingår inte i kulturhusgruppen, så jag väntar liksom alla andra på det slutgiltiga förslaget. Jag tänker därför inte ta den diskussionen nu, jag vill hellre att vi får en diskussion om vad vi vill med kulturen i Sala!

Det finns idag en regional kulturplan som Västmanlands läns Landsting har arbetat fram. Enligt riksdagsbeslut fattat 2009 ska en kulturplan fastställas i varje region och inriktningen som riksdagen vill ha i kulturpolitiken är: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 1. Landstingen ansvarar för att fördela statsbidrag till:
  1. Professionell teater- dans och musikverksamhet
  2. Museiverksamhet
  3. Konst- och kulturfrämjande verksamhet
  4. Regional enskild arkivverksamhet
  5. Filmkulturell verksamhet
  6. Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  7. Biblioteksverksamhet.
   Det Landstinget i Västmanland har valt att satsa på är de institutioner som verkar för hela länet, såsom Västmanlandsmusiken, Länsmuseet, Länsbiblioteket, Film i Västmanland, de har även valt att lägga pengar på konsulenter som kan hjälpa och stödja de lokala föreningslivet och kommunerna inom de 7 olika områdena.  

   För att vi i Sala ska kunna dra nytta av detta måste vi, föreningsliv, föreningslösa utövare och kommun börja planera långsiktigt tillsammans för att vidareutveckla den lokala kulturen och ge våra utövare en chans att få en möjlighet att synas och utvecklas. Jag kommer därför som ordförande i kulturutskottet aktivt arbeta för att vi tillsammans gör en kommunal kulturplan som kan kopplas ihop med den regionala och nationella planen.

   Jag vill samtidigt vara med och stödja och utveckla underground kulturen, ungdomskultur och popkultur. D v s det som idag kanske inte anses vara finkultur men lockar många utövare eller det som idag anses som konst men förr ansågs konstigt. Exempel på det kan vara "scrapbooking" "mobiltelefonkonst" eller tatueringsutställningar, grafittimålning, pop och rockmusik, rap musik, afrikansk dans, cirkus teater, ja det finns massor av kulturuttryck! 

    I min värld är kultur något som vi människor utövar för att uttrycka oss själva i olika former och bland det finaste vi har i Sverige är yttrandefrihet och variation av uttryck. Kvalitet är bra och viktigt, men kvantitet av uttryck och utövare är också viktigt för att utvecklas vidare! Ju fler människor som uttrycker sig desto öppnare samhälle får vi. Kultur är också historiskt hur människor uttryckt sig och valt att tänka och göra tidigare. Det kan vi också lära oss mycket av. 
   Hanna Westman SBä
   Ordförande i kulturutskottet i kommunstyrelsen i Sala

   Se länk kulturplan Västmanland här!

Kreativa ideer ger enade politiker

Förra veckan valde vi som ett enat Teknik och Fritidsutskott att ställa oss positiva till tre inkomna förslag som främjar Sala kommuns utveckling!

Det finns många bra idéer och dessa vill jag som ordförande i utskottet ska lyftas fram i media. 


Det första förslaget var att anlägga en husbilscamping intill minigolfbanan i Stadsparken. 
Här finns möjlighet till samarbete mellan föreningslivet och kommunen när det gäller drift och skötsel. Förslaget kom in från en turist som letat efter en plats att ställa sig på i Sala stad, men inte hittat någon. Han hade även samma dag sett andra husbilar som åkt runt i stan och letat. Förslaget har funnits på tapeten tidigare både från oss i Salas Bästa och andra politiker och tjänstemän. Vi vill ha en stadsnära camping för att få liv och rörelse i Stadsparken, så många timmar som möjligt under dygnet. Det är positivt både ur en säkerhetssynvinkel och ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Att det blir fler människor som rör sig i parken fler timmar innebär att brottsligheten minskar i området och att människor känner sig tryggare att gå där. Det är bevisat från studier som gjorts i andra parker och ganska självklart. En ökad övernattningsmöjlighet för turister ger större besöksantal till våra kulturevent, butiker och restauranger. Vilket ger mer pengar till kulturlivet och handeln. En ökad turism ger även fler ungdomar möjlighet att få arbete. Fler ungdomar i arbete ger både mer liv och rörelse och ökat tryck på bostäder. Bostädernas värde höjs och vi har råd att bygga nytt. Fler arbetar och fler betalar skatt som vi kan lägga på barn och äldreomsorgen. 

Det andra förslaget var pendlingsparkering i Ransta. Här är behovet stort enligt boenden och förvaltning och vi kan hitta samordningsvinster både för pendlare och boende i Salabostäders hus som ligger intill. Vi vill nu jobba vidare med förslaget och kommer även att söka flera bidrag som finns att söka, för att få en snabb och kostnadseffektiv lösning som kan presenteras för kommunstyrelsen. Jag vill tacka Anders Westin och Mikael Jonsson i Ransta att de gjorde oss uppmärksamma på detta och ser fram emot fler bra förslag, som jag är säker på att dessa kreativa herrar kommer fram till. 

Det sista förslaget kom in angående fiskebryggor till MånsOls. Det finns idag ett framarbetat förslag för MånsOlsområdets utveckling fram till värdshuset. Vi i utskottet ansåg att fiskebryggorna i så fall ska ligga norr om värdshuset. Vi ställer oss positiva till att detta utreds vidare. Tack för förslaget Andreas Goldkuhl!

Som medborgare har du möjlighet att både lämna in medborgarförslag eller använda telefonen om du har en IPhone till att skicka in förslag på saker som behöver åtgärdas i Sala. Sök appen Sala kommun.  Inom kort kan du delta i dialoger i olika beredningar, där du får möjlighet att säga vad du tycker. Det finns även olika förslag ute för samråd d v s att man kan se utställningar och gå på möten eller bara besvara en enkät om ett visst ämne. Se Plan för Sala stad som är en framtidstanke/vision på hur Sala stad ska se ut 2024 som presenteras i Gallerian nu på fredag! Det stora arbetet efter staden blir att göra en plan för hela kommunen. Då vävs alla ortsanalyser ihop med plan för Sala stad, och de som inte haft någon ortsanalys kan även få säga sitt om sin del av kommunen. 

Vi politiker vet inte allt, kan inte allt, men vi är till för att förverkliga de kreativa idéer som medborgarna i vår kommun har och som är bra för Salas utveckling vare sig man är röd, blå, gul, svart, grön eller rosa, det är i alla fall min åsikt. 

Hanna Westman SBä
Ordförande Teknik och Fritidsutskottet i Sala kommun


tisdag 22 maj 2012

Anders Knapes svar fr SKL 22 maj


Från: Knape Anders <Anders.Knape@skl.se>
Datum: 22 maj 2012 12:50:11 CEST
Ämne: Svar på fråga till SKL

Hej Salas Bästa

tack för ert brev, ursäkta att svar dröjt.

En bra skola, duktiga lärare och goda resultat,

är en förutsättning för positiv samhällsutveckling.

För Sverige är undervisning av god kvalitet helt avgörande

för att vi ska klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Därför är det också angeläget att värna en jämn tillströmning av

blivande lärare till lärarutbildningarna. Det kan göras på flera sätt.

En god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling inom yrket är viktiga faktorer,

liksom möjligheten till en god löneutveckling.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är både en intresse-

och arbetsgivarorganisation och arbetar aktivt med alla dessa frågor.

Som arbetsgivarpart är SKL:s ambition att de kollektivavtal som förhandlas

fram ger goda förutsättningar för både verksamhet och anställda.

Förutom goda arbetsvillkor för lärarna, måste avtalen också stödja det arbete

som bedrivs i skolorna.


I förhandlingarna med lärarorganisationerna är alltid vår självklara strävan att

hitta lösningar som i slutändan blir bra för både medarbetare och arbetsgivare.

Detta gäller även under vårens avtalsförhandlingar,

där en hel del viktiga frågor avhandlas. SKL:s förhoppning och ambition är att

vi med det nya kollektivavtalet gemensamt kan förbättra förutsättningarna

för den svenska skolan.


MVH
Anders Knape
Ordförande SKL

måndag 14 maj 2012

Låt oss alla dela på kostnaderna för att behålla kvalitet inom skola och omsorg!

Salas Bästas ledamöter i skolnämnden har i dagarna skickat in ett brev till SKL där de ber dem ta ställning för kommunernas möjlighet att utveckla och möjliggöra att fler vill arbeta inom välfärden. Vi behöver gå ihop alla kommuner och sätta press på regering och riksdag, för som det är nu så skjuts dessa grupper åt sidan hela tiden. Salas Bästa är för kvalitetsökningar inom skolan och vården, men kvalitetsökningar innebär också mer kostnader, mer arbete och ökade lönekrav, vilket säger sig självt!

Det är inte mycket vi som lokalt parti kan göra mer än att skriva vad vi tycker till SKL och media.
Därför skickade våra medlemmar i skolnämnden in ett brev till SKL med kopia till Sala Allehanda, VLT och Aftonbladet igår där vi vill att de hjälper oss kommuner att få medel från staten för att ändra yrkesstatusen till dessa grupper genom ökade löner. Det finns ingen kommunal budget som klarar av det själv. Och det finns ingen annan yrkesgrupp som skulle gå med på att utbilda sig lika länge och få samma ingånglön som om de inte hade gått någon utbildning!

Om det inte görs något snart, så kommer skolan och omsorgen i Sala att få stora svårigheter att rekrytera nya och behålla nuvarande arbetskraft. Salas Bästa anser att detta borde betalas av oss alla, d v s staten, för att det ska bli så jämnt fördelat som möjligt. Idag lider småkommunerna av konkurrens från de större städerna, vilket gör att bugetarna gröpas ur inom skolan, skolpengen är snefördelad och gör så att varje elev som hellre går i en annan kommun kostar lika myket som om de gick kvar, tyvärr så sjunker inte kostnaderna för skolverksamheten som blir kvar i Sala med samma summa, den fördelas istället på varje elev som är kvar.

Det blir svårare och svårare att rekrytera lärare, sjuksköterskor etc till mindre kommuner då vi inte kan konkurrera om löner etc. Vi inom Salas bästa har förstått att vi är konkurrensutsatta och arbetar därför långsiktigt med att förändra så att Sala blir en tillväxtkommun, vilket i långa loppet ger mer pengar till skola och omsorg, men det är nu som pengarna behövs till att ge lärare och sjuksköterskor den löneutveckling som de är värda!

Vi får se om någon av medierna nappar på vårt brev! Jag kommer att lägga upp svaret från SKL på min blogg så fort som Viktoria och Marie får svar.
MVH; Hanna

Plan för Sala stad 2024


Den förra majoriteten satte igång ett arbete förra mandatperioden som gick ut på att fundera ut hur innevånare och politiker ville att Sala stad utvecklades. Detta var en av de bättre idéerna som de hade. Vi inom Salas Bästa är glada att det arbetet börjades tidigt och att de hade flera möten för allmänheten.
Vi hade också en plan för vad vi vill med Sala stad i framtiden och vill därför fortsätta med arbetet.
All den information som kom in under dessa möten samlades ihop av förvaltningen till en vision för hur vi i Sala vill att Sala ska se ut i framtiden. Vi i Framtid Sala har nu tagit nästa steg och börjat att driva på för att detta ska bli verklighet. Det första vi gjorde var att sätta upp en vision för Sala som innebär att vi vill att vi aktivt arbetar inom kommunen för att Sala ska ha minst 25000 innevånare år 2024.

Just nu arbetar vi med att detaljplanera attraktiva områden som går att bebygga i Sala, genom att detaljplanera dessa områden och ta fram allt som behövs för att även företag ska kunna etablera sig här.
Under sommaren kommer Plan för Sala stad att ligga ute för samråd, vilket innebär att varje parti ska förmedla sina tankar och idéer på vad som behöver göras, hur vi vill att det ska se ut och i den strategiska planen som sedan ska sättas avsätter vi sedan medel till att kunna genomföra det.
Det kan vara medel till ökade investeringar eller marknadsföring till de som vill bygga!
När vårt dokument är klart kommer jag att lägga upp en länk här, så att alla ni som är intresserade av vad vi vill med Sala ska kunna se och läsa det.

Jag tänkte ge er några axplock av hur vi diskuterat hittills och vad jag själv tycker...

Sala Siver City 2024 - en växande småstad med liv och rörelse
INFRASTRUKTUR
- Vi vill få till resecentrum och planskild korsning för att förbättra infrastrukturen
- Vi är emot förbifart del 2, där de bygger förbi Sala mellan Tärnarakan och Hebyvägen.
Varför? Därför att vi hellre vill att turisterna stannar i Sala istället för att kör vidare. Vi vill hellre att vi bygger ut Fridhem till att bli en centrumnära handelsplats för sällanköp som vi idag åker till Västerås för att köpa. Om vi låter all trafik åka förbi Sala, förvinner hela konceptet med Fridhems handelsläge.
- Vi arbetar aktivt för att få utökad pendeltrafik med tåg mellan Västerås och Sala, med fler stop efter vägen t ex Kumla. Det ger Kumla kyrby möjlighet att växa och bli lika attraktivt som Ransta just nu är. Vi är även för ökad trafik mellan Stockholm - (Uppsala) - Sala. Samt ser gärna busstrafik mellan Enköping och Sala som en utveckling i rätt riktning. Ökad trafik mellan Sala - Stockholm ger också möjlighet till ökad trafik mot Dalarna, vilket vi också tycker är bra.
- Förbättrad Riks 70 väg mellan Sala och Enköping, det ger oss snabbare och säkrare väg till Stockholm.
- Ökad turtäthet mellan Sala och Satellitorterna ger bättre kollektivanvändning!
BOENDE
För att Sala ska växa måste vi få till ca 200 nya bostäder per år i Sala.
Under 2012 hoppas jag att både Bovieran och Äldreboendet kommer igång, samt att Hammarhagen och Ängshagen fortsätter att poppa upp samt fler villor på de tomter som är lediga runt MånsOls.
Tanken är att detaljplanera så många tomter som möjligt för snabba handläggningstider när någon vill bygga nytt! Det finns även lediga tomter runt om i kommunen, i Broddbo, Kumla, Ransta, Sätrabrunn, Västerfärnebo och Saladamm.  Dessa satellitorter har också möjlighet att utvecklas och få tillbaka sin forna glans med fler innevånare. Med fler innevånare kan vi även få till tågstopp, kvartersbutiker etc. Vår tanke är att hela Sala ska växa och att vi ska planera för att det ska vara nära till allt principen som gäller. Vi bygger miljövänligt genom att förtäta och bygga ut lokaltrafik, då behövs färre bilar och färre transporter. Samtidigt ska det vara möjligt att bo med utrymme, men ändå ha nära om man vill bo naturnära med djur och natur! Varför inte titta på laddningsstationer runt om i Sala för Elbil? (Till framtiden).

SALAS ÖSTERMALM
Men redan under 2013 hoppas vi på att vi kan få till stånd fortsatt byggnadtion på Silvervallen och Östra kvarteren. Jag har en idé om att vi ska göra om Östra kvarteren till Salas Östermalm, med vackra hus med innergårdar som är anpassade efter seniorboende, vilket gör att man kan bo där även om man blir gammal och har svårt att gå. På bottenvåningen kan man ha butiker som inriktar sig mot en äldre målgrupp t ex bageri, kläder till målgruppen, delikatessbutiker och varför inte minisystem eller kvarterskrog samt i samma veva även förlägga en lägenhet i närheten till hemtjänsten?
SALAS NORRMALM
Norr om järnvägen, detaljplaneras området Norrmalm och Mamrefälten, här kommer både flerfamiljshus och villor att byggas i en snar framtid, om vi får bestämma. Jag kan tänka mig vackra hus närmast resecentrum som bildar ett litet torg med butiker i undervåning. På detta område behövs det i förlängning även en skola på denna sidan av järnvägen. Varför inte bygga upp Hyttans skola i närheten av kyrkan 1-6, då kan Saladammseleverna gå här från klass 4-6 istället för inne i stan. Detta blir ett väldigt attraktivt område för de som pendlar i framtiden och kommer troligen också att medföra att det blir fler som vill bo längs hela Saladammsvägen och i Saladamm.

Det kommer dock att krävas ett nära samarbete med de företag som idag finns lokaliserade på plats, dessa företag måste få möjlighet att flytta till ett bättre läge eller nya lokaler. Delar av området d v s Nybo kommer troligen inte att påverkas då det idag är ett etablerat industriområde samma sak med de företag som finns i närheten av Metso. Vid Nybo skulle det kunna etableras en gemensam företagspark med stora skyltar till området och varför inte gemensamma lagerutrymmen? Man skulle även kunna bygga en liten park i området med en restaurang. Det ger även de boende och arbetande på Rättspsyk en vackrare utsikt än dagens oanvända mark.

SOMMARHAGEN, SJÖNÄRA BOENDE
Jag ser gärna att det byggs både båtbryggor och villor alt "Hammarby sjöstads lägenheter"längs Långforsen och Silverköparen. Varför inte ha en liten båt på sommaren som åker fram och tillbaka över sjön som kollektivtrafik från MånsOls till bostadsområdet Den kan drivas på miljövänliga medel.

CENTRUM/UNGDOMSBOSTÄDER
I och med att det kommer att finnas nya attraktiva platser att flytta till, är våra förhoppningar att det blir en bostadskarusell där både Västeråsare, Stockholmare och Salabor börjar flytta runt och in till Sala. Det kommer även att innebära att fler lägenheter inne i stan kanske blir lediga. Ett exempel som vi diskuterat är att göra om Kaplanen till ungdomsbostäder, då de äldre som flyttar till äldreboendet förvinner därifrån 2014. Då blir det ett attraktivt boende för studenter och andra ungdomar som vill pröva sina vingar och bo själva?!

Om vi får ungdomarna att stanna i stan ökar både efterfrågan till utelivet och möjligheterna till fler barnfamiljer i framtiden =) Det krävs dock även bra utbildningsmöjligheter samt ungdomsarbete för att de ska välja att bo kvar. Men det finns inte med i den här planen som endast utgår från hur stadens bostäder och företagsetableringar ska se ut. Jag har en tokig tanke om att bygga ett Sala Camp för studenter som inte får tag i billiga bostäder i Västerås och Uppsala, samt se över möjligheterna att få hit ett program eller två från Mälardalens högskola eller Uppsala Universitet.
(Man kan väl få drömma i allafall)...

Kommunen tittar även på alla gamla detaljplaner i stan och gör det möjligt att låta det byggas mer i centrum. Vi vill möjliggöra för att fler ska kunna göra om sina innergårdar om de så önskar. Vissa delar är idag kulturminnesmärkta vilket gör att de inte får göra något åt ett gammalt fallfärdigt hus som står på tomten. Det tycker vi är fel. Det är bättre att i så fall ställa krav på att de hus som uppförs ska ha samma arkitektsutseende och passa bra in i omgivningen. Om det sedan byggs nya lägenheter på gården eller en gårdsbutik gör det samma. Huvudsaken är att ägaren får mer rätt över sitt boende och att charmen bibehålls. (Tycker jag)

ETABLERINGAR
Sala har nu två bra lägen för etableringar, det ena stället är Evelund (Västeråsrondellen), där vi nu har köpt mark för att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i Sala. Det andra området är utbyggnad av Fridhem.

EVELUND
Här ser vi gärna att matställen och mackar samt turistinformation finns i första hand. Som kan leda in trafiken till Sala. Vi vill inte bygga något Erikslund vid Evelund då det bara innebär fler resande Salabor. Vi tror dock att det går att placera flera logistikföretag här och bygga upp en företagsby, som innebär fler arbetgivare åt Salaborna. Vi vill även att den här platsen blir en häftig och spännande infart till Sala och har lite tanker för hur det kan se ut! =)

FRIDHEM
Vi vill hellre bygga upp ett stort handelscentrum vid Fridhem, med klustergator med företag som tillhandahåller sällanköpsvaror som inte konkurrerar med centrums handel utan ökar centrumhandeln. Man ska helt enkelt inte behöva åka till Västerås för att det finns redan i Sala.
Man kan t ex ha snickargatan med företag som tillhandahåller allt du behöver ha för att bygga, teknikgatan för allt du behöver ha inom teknik etc... Även här behövs det en vacker entré som både gör det lätt att komma in till handelsplatsen och som skyltar om hela Salas handelsutbud!

TÄRNARAKAN
Längs tärnarakan finns massor av potential, både att bygga bostäder och gårdar. Vid rondellen längs Tärnarakan kan man i framtiden även där låta företag etablera sig. Det viktigaste just nu är att få till en snygg infart från Enköpingshållet som syns och lockar till sig människor att inte svänga av mot Dalarna. Låt fler företag inom bilindustrin komma in på området och ha det som Salas bil kluster.

Det vi vill göra är att sätta detta i en handlingsplan där vi gemensamt över blocken kommer fram till när allt detta ska ske om det är möjligt. Våra grundkrav är bygg vackert och bevara charmen, bygg spektakulärt för att ge mer liv, bygg smart från början och planera vart vi vill ha utbyggnad för att inte bli ett lapptäcke eller bygge där det fanns plats! Sala ska växa, men fortfarande ha småstadscharmen kvar. Vi tror dock att det går att göra både ock, bara vi tänker till! Vad tror du?!
More to come....

tisdag 8 maj 2012

Svar till Eric Thorsells insändare i SA

Här är vårt oredigerade svar till Eric Thorsells insändare om att vi bara ser till staden...Skickades in till SA idag.

/Eric Thorsell har återkommande i SA påstått att Salas Bästa inte gjort något för landsbygden, därför vill vi redovisa vad vi gjort under vårt första år; Vi planerar nya tomter i Kumla, vi arbetar aktivt för att återuppta barnomsorg i Kumla-Tärna, ordnar nya förskoleplatser i Ransta, ser över matsalen i Varmsätra. Vi arbetar vidare för en cykelväg till Saladamm och har avsatt pengar till föreningsdrivna evenemang på landsbygden, t ex " besök en gård" i Svartådalen. Vårt förslag att varje landsbygdsdel ska få mer att säga till om i sin närhet är klubbat. Vi stödjer flera motioner som främjar landsbygden, bland annat till blomsterprakt utanför stan (där föreningar kan söka om blomarrangemang till sin ort). Vi har sagt nej till ytterligare varg i Sala kommun, det är Regeringen och C som styr den frågan, alla partier är ense i Sala?

Vi är tyvärr inte med i Landstinget, så vi kan inte påverka sjukvården, men har sett till så att LOV införts på servicetjänster inom hemtjänsten i år. 
Vår tanke med att vi finns till är att hitta långsiktiga lösningar som håller över mandatperioder och som kan hjälpa hela kommunen i stort. Vi ser därför fram emot den nya organisationen och mer samarbeten mellan blocken och stödjer både bra förslag från ditt eget parti C samt övrig i Alliansen och våra kollegor i Framtid Sala./


Tyvärr så får man inte plats med fler tecken på SA:s hemsida men det finns mycket mer som jag skulle vilja säga till Eric och troligen så kommer inte hela texten med...

Här är Erics insändare: 

De ser bara staden

Relaterat

Jag gillar ordlekar och dubbla betydelser av ord liknande att hårddisk i dag inte betyder en fastbränd gratängform eller att chips inte bara betyder skivad potatis.
I politiken finns också många dubbelbottnade ord typ: i största möjliga utsträckning, vi ska ta det under utredning, när det finns ekonomiskt utrymme eller liknande.
Här i Sala har orden ”framtid” och ” bästa” ändrat betydelse särskilt vad gäller dess geografiska utbredning. Orden har minimaliserats vad gäller antalet kvadratkilometer.
Dagens styrande heter Framtid Sala. Tyvärr verkar det som om dess geografiska räckvidd rör sig cirka tre kilometer runt med rådhuset som nav.
Hur mycket har majoriteten försökt att lugna alla oroliga i utkanten av kommunen när det gäller vargfrågan. Har de styrande någonsin besökt de drabbade?
Vad har det gjorts för satsningar i verkligheten utanför Salas tätort de senaste två åren? Visst vi har haft rådslag i varje mindre tätort – men konkreta resultat bara inne i centrum.
Salas Bästa har knappt setts utanför en radie om 300 meter runt torget och ännu mindre i skoldiskussionen i Västerfärnebo eller kring sjukvården i Sala.
Det måste till en helhetssyn på hur vi ska rädda Sala från all negativism.
Det blir inte bättre av att man inte vill se att framtiden för Sala är att vi kan få storstadsbor att flytta till vår kommun och då blir det till de mindre orterna.
Själva stadskärnan är inte det som drar unga familjer det är trots allt drömmen om något eget på landet – och då måste hela kommunen fungera, även ute i Häggebäcken, Rörbro eller Labacken i andra ändan.
Stockholm mot landet eller Sala stad mot landsbygden, den diskussionen behöver vi inte.
Eric Thorsell, Kumla kyrkby


Alla som följer min blogg har själva kunna läst mina inlägg om Västerfärnebos högstadium, jagt tycker att det är tråkigt och negativt att vi blev tvungna att gå den väg som vi gick. Vi har hållit en låg profil då det inte finns så mycket mer att säga i debatten då beslutet nu är klubbat och såren är djupa hos de drabbade.
Det vet jag, för jag har själva blivit drabbade när Kumla las ner. När det gäller debatten om vargen, så har jag deltagit på KS sammanträden och talat med landshövdingen då vi hade chansen. Det vi fick veta då var att det var regeringen som drev igenom detta p g a EU beslut p g a att vargen var en hotad art. För att kunna rädda vargen har EU bestämt att vargen ska få "återuppstå" och alla länder som har varg ska aktivt arbeta för att den kan det. Det regeringen har gjort är att ta varg från bl a Lappland och placera ut den på omåden i Sverige som är statligt ägda, då ägaren måste godkänna utplaceringen, utan att tänka på konsekvenserna eller att få folket med sig. Vi inom Salas Bästa är emot sättet som detta har hanterats på. Vi delar alltså resten av Sala kommuns kommunpolitikers åsikt i vargfrågan. Jag frågade även landshövdingen hur regeringen hade tänkt, och varför man inte försökt att få ut information och regler innan man satt ut varg? Jag frågade även varför de tog bort vargen från Lappland och  satte ut den i områden i Sverige nära människan. Då fick jag svar att Samernas rennäring var hotad och att de var skyddade som urbefolkning... Mitt svar var att bönderna i Sala är faktiskt Sveriges urbefolkning om man tittar historiskt och deras lantbruk är deras levebröd. De få små lantbruk som finns kvar i Sala är idag också utrotningshotade, då det blir svårare och svårare för bönderna att klara sig på mindre lantbruk.
Jag förstår att de som drabbats av rivna djur är förbannade, men jag kan tyvärr inte göra mer som kommunalpolitiker än säga det till Landshövdingen samt att rösta emot att de placerar ut fler vargar i KS vilket jag gjort. Därför känns det mer som ett spel för galleriet att åka ut till de drabbade och tycka synd om dem. Men jag kanske har fel?

När det gäller sjukvården, ja Salas Bästa kan idag inte påverka sjukvården i Sala, eftersom att den är landstingsstyrd, men om det är fler som tycker att vi ska engagera oss även i Landstinget så kanske vi gör det till nästa val. Vi har skrikit när vi sett vad som skett i regionsfrågorna d v s att landstingen går ihop och bildar större enheter vilket är på gång. Där har vi gjort vår röst hörd emot att Uppsala inte funnits med i tankarna tillsammans med Västmanland, men det är endast i VLT, så det ger inte så mycket. Ett alternativ är att sitta med och endast rösta för de förslag som är bra för Sala och emot alla som är dåliga för Sala om vi kommer in nästa val.Eric tror att människor endast vill flytta till landsbygden, det tror inte jag. Jag tror att de även vill flytta till småstaden. Därför så måste vi fokusera på att hela Sala ska planeras för byggnation. Vi har hittills planerat för en rad områden utanför Sala, såsom Saladamm, Kumla, Ransta, Salbohed, Broddbo och Västerfärnebo. Nu måste vi förtäta Sala stad och detaljplanera för fler boende i Sala, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det kommer vi att göra under sommaren. För att nå vår vision om Sala 2024, med 25000 innevånare i Sala kommun behövs det byggas drygt 200 bostäder om året i Sala. Det kommer också att betyda att vi behöver bättre infrastruktur och att vi får till en planskild korsning vid Strömsbacka samt ett resecentrum. Vi har en aggressiv plan fram till 2024 där vi vill göra en handlingsplan för hur detta ska gå till, gärna tillsammans med övriga partier och förvaltning  för att planen ska kunna hålla även om det blir Alliansen som styr nästa gång och vi gången efter... 


Mer om det nästa gång!"
Nu är det dags att knoppa!
God natt! Med vänlig hälsning Hanna 

tisdag 10 april 2012

Boka upp evenemangskalendern!

Hej igen, Vi inom Salas Bästa och Framtid Sala har tillsatt medel för 2011-2014 att det ska bli mer liv och rörelse i stan och på landet, det har både återuppväckt Sala Festivalen samt fått andra evenemang att startas. På torsdagens KS så kommer det upp ännu en ansökning om evenemangsstöd till evenemang som en förening vill hålla i Sala kommun. Här är lite info om sånt som kommer att ske under 2012 som redan är klubbat i KSAU: (Tidigare ansökningar för stöd 2012).

Sommar 2012 Allsångskvällar i Ransta (2 tillfällen).
Läs mer här >>

30 April Valborgsmässofirande på Svedboäng, Västerfärnebo 
Läs mer här >>

26 Maj Barnens dag, stora torget:  
Cirkus Cirkör uppträder  på scenen
- ansiktsmålning
- fiskdamm
- ponnyridning
- teckningstävling för  dagis- och lekskolebarn
- sång och musik av lokala barn
- Lillgruvan kommer  och gör  reklam för  aktiviteterna vid Sala
Silvergruva
- En  inbjudan har gått ut till 54 olika lokala föreningar,
som får möjlighet  att  marknadsföra sin förening på torget
- ett litet tåg kommer att låta barnen åka runt  i sta'n gratis
Läs mer här >>

26-28 Juli Sala Festivalen
Läs mer här >>

27-28 Juli Swedish Outdoor Tour,
(Elitidrottstävling) Innebandy utomhus, med även tunering för barnen.
Läs mer här >>

4 Augusti Kom till gården i SvartådalenGårds besök, gårdsförsäljning och många olika aktiviteter för hela familjen
Läs mer här >>


Det har även kommit in en ansökan om evenemangsstöd till
Svenska Mästerskapen i Supermoto 2012 i Sätrabrunn 26 Maj och 22 Sept
Beslut ang evenemangsstöd tas på torsdag (12 April).
För er som vill veta mer om evenemanget läs här >>


Utöver dessa aktiviteter så kommer det självklart även att hållas aktiviteter som är självfinansierade, kolla Sala.se och info Sala för mer info!

fredag 6 april 2012

Sala Silver City - where Sweden became rich


Till startsidan


File:Suecia Sala.jpg
Hi and welcome to my website, I have seen that there are several people who visit my page from other countries and  I would like to give you a small presentation of what my blog is about.

I am a woman in my 37th year, trying to figure out a way to make my living and at the same time use my democratic rights that we have in Sweden, to speak from my heart and contribute to making "my own world" Sala a better place to be. I'm a swedish citizen and local politician in a small town call Sala. It is located about 10 swedish miles north of our capital town Stockholm. We are struggling with the urbanisation where more and more people move from the country side to live in a larger city. We want to change this and make people from the city move out to a smaller city or on the countryside by pushing the goverment to build better communications.

Sala is located in one of the oldest regions in Sweden and our city was built around the silvermine that started here in the 15th century. Sala was founded the same year as Göteborg 1624 and is a very old city.
It was created by the people who came here to work in the mine and the goverment people who owned the mine a lot of the people came from Belgium and Nothern Germany. People both built lakes and pounds in the middle of the city which is still here. Today there is a beautiful park surrounding the pounds in the park and the lakes are still here to swim and bath in.  The silver from the mine gave the goverment of Sweden money to build the rest of the country.
The local parti that I work with is called "Salas Best" and we only do politics that concerns Sala.
Our idea is to build a city were everything is close to you. Where you rather take a walk or take the bike to work than take the car. We want a place where the people in the communties work together to build their surroundings. Where we have enough money to help out the elderly and see to it that our chilren has the best quality in school. Where you can go to the movies, play soccer, tennis and other sports close to where you live.
We do not want to be a supersize or medium size city, we want to be the best small city there is.

We want to show the world our beautiful city and hope that you will come and visit! Maybe you would like to have more space, more close to everything and the possibility at the same time to visit a larger city if needed?
Then you have come to the right place! Sweden is very similar to Canada, Holland or Germany, the main diffrens to Germany and Holland is that we have space! =)

In Sala you can start up your own company and you get help all the way or move your current business to Sala. You can live in a small city close to everything or a bit out where you can have your own farm or house close to horses. There are a lot of places around Sala which is very cheap if you come from abroad.  If you own a larger company and are looking for a place to put it, come to Sala and pay us a visit, we are selling dem specified for business but much cheaper than if you buy dem in Västerås or Stockholm! We are close to both Västerås, 35 kilometer, Enköping 40 kilometers, Stockholm 100 kilometers, Uppsala 80 kilometers, Borlänge 100 kilometers.

Please visit www.sala.se or http://www.foretagarcentrum.se/ for more information.
Read more about Sala Silvermine here! http://www.salasilvergruva.se/enSala Silvercity - långsam utveckling - men åt rätt håll

Jag satt i veckan i bokslutsberedningar, vilket är information som ges från varje nämnd och kommunalt bolag från året som gått. Det är väldigt mycket som händer just nu i kommunen. Stora förändringar, som påverkar många. Inom vård och omsorg så kommer t ex arbetsenheten att tillkomma till nämnden i och med den nya organisationen. Det kommer att innebära att socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten kan arbeta under samma tak och hjälpa varandra att hjälpa de mest utsatta. Det finns alltid de som säger, kunde de inte det tidigare då? Nä, inte i samma utsträckning. Problemet med att ha skilda förvaltningar har varit att de har haft skilda budgetar och beslut att utgå ifrån. Det har givit organisationen staket, d v s att man håller på sitt revir. Nu börjar barriärer rivas och kommunledningen med kommunchefen i spetsen arbetar hårt med att få hela organisationen att lära sig samarbeta och utvecklas tillsammans. Det roliga är att det sker tillsammans med de anställda, så både fackföreningar och de anställda har möjlighet att vara med och påverka hur det ska förbättras. Målet är att vända en gammal trend där tjänstemän har sett sig mer som myndighetsutövare istället för medborgarservice till att bli medborgarvänlig support till sina kommuninnevånare.

Från och med Juli, om jag minns rätt så ska det finnas både samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor och helt ny sammansatt skolförvaltning. Vård och omsorgsförvaltningen genomarbetas också för att effektiviseras i mer kundfokuserad syn. Där införs kortare handläggningstider för alla över 75 år, större utbud i och med att vi infört LOV (Lagen om valfrihet) inom service tjänster. Arbetsmarknadsenheten och eventuellt vuxenutbildning hamnar tillsammans med IFO individ och familjeomsorgen, för att lättare kunna dra nytta av varandra och ge mer individ anpassade helhetslösningar.

Vi går även igenom alla bolag och lokalförvaltning i kommunen och tittar på hur de kan användas på bästa sätt tillsammans med fastighetsförvaltningsexperter. Den kompetensen finns inte inom kommunen idag.

Vi har även tagit hjälp av experter för att marknadsföra våra gymnasieskolor och arbetar samtidigt hårt inom gymnasiet på att förbättra samarbetet mellan lärare, förvaltning och chefer tillsammans med eleverna. Det har redan givit resultat och vi har från och med i år äntligen börjat se en liten förändring i elevvalet. D v s fler väljer Salas gymnasieskolor än förra året. Marknadsföringen har varit med tyngd på relationsmarknadsföring, och personal och elever har lagt ner både fritid och skoltid på att marknadsföra sina skola gemensamt mot framför allt Salas nuvarande elever i högstadiet. Ösby har även deltagit på flera mässor och har fått ökat antal sökande.

Skolförvaltningen och tillsättning av ny skolchef är på gång. Istället för att ha två chefer som tidigare, kommer nu skolan att ha en förvaltning från barnomsorg till gymnasie vilket ger skolan betydligt lättare att fördela resurser. Vi kommer att ställa hårda krav på den som blir skolchef, då stämningen inom skolan inte har varit på topp de senaste åren. Beslut som har tagits har inte förankrats i organisationen och fler staket har växt upp. Nu behövs en ledare som kan få med sig hela organisationen i att utveckla Salas skolor till de bästa i landet. En plan för hur Salas skolor ska se ut i framtiden diskuteras också inom Framtid Sala och kommer förhoppningsvis att presenteras tillsammans med översiktsplanen för hela kommunen som just nu bearbetas hårt av delar av det kommande samhällsbyggnadskontoret.

Salas skolors framtid behöver också diskuteras i de nya beredningsgrupperna som ska påbörjas under året.
Västerfärnebos skolakut har efterfrågat detta och jag har tidigare påpekat att detta är ett bra sätt att föra en konstruktiv dialog mellan politiker och intressenter. Att Framtid Sala nu valt att genomföra flytten av Västerfärnebo är som jag ser det ett ställningstagande om att vi måste kunna ändra vår verksamhet tillfälligt för att anpassa den efter de behov som behövs just nu så att de resurser som vi har går till de mest behövande. I och med flytten frigörs resurser och möjligheten att fördela medlen till de barn som har särskilda behov inom hela kommunen. Det medför också att just nu p g a det låga elevantalet totalt i hela Sala kommun att Valla och Ekeby kan planera sin undervisning så att alla barn, (även de som åker dit från Västerfärnebo) kommer att få mindre grupper i varje klass tack vare att de kan planera undervisningen på ett annat sätt. Detta samt att skolan 1-6 blir kvar i Västerfärnebo blir kvar gjorde så att majoriteten valde att gå åt detta hållet den här gången.

Det finns områden på landsbygden som växer och är väldigt populära tillväxtområden, såsom Ransta och även Saladamm. Vad är det som säger att vi inte i framtiden kan starta upp 7-9 verksamhet i t ex Ransta med upptagningsområde Västerfärnebo? Troligen så skulle det locka barn från de norra delarna i Västerås, som ligger vid kommungränsen och idag går i Skultuna?

Vi lever idag i ett snabbt föränderligt samhälle, där vi är konkurrensutsatta både som kommun och skolor, detta samhälle har vi alla skapat genom att välja de politiker som sitter i riksdagen, det är dessa politiker som sätter upp förutsättningarna för oss kommunalpolitiker och som i sin tur påverkar oss som medborgare. Vargfrågan är en typisk sådan fråga. Där det är staten som väljer var de placerar ut vargstammen. De använder helst sig av statlig mark, då markägaren måste godkänna att djuren placeras ut. De flyttar varg från Norrland till Sala för att Samernas rennäring ska överleva. Vi hade för ett tag sedan besök av Länshövdingen som har fått till uppdrag att föra ut information om Vargen. Att ifråga sätta Samernas rätt är att vara ute på hal is, de skyddas av sin rätt som urbefolkning. Jag kunde dock inte låta bli att kommentera att Salas lantbrukare är Sveriges urbefolkning. Tittar man i historia böckerna så bildades Sverige i våra trakter och många av de lantbrukare som bor runt Bergslagen och Mälardalen har bott där i generationer. Genom att föra den poltik som nu pågår i vargfrågan så hotas vårt eget kulturarv.  Jag tycker att vargen själv ska få bestämma var den vill bo. Om den vill bo här, så är det väl så, men att flytta runt för att sedan skjuta de stackars förvirrade djuren låter inte som en bra lösning.

Ett år har gått, inte 12 år som tidigare majoritet haft, vi har förhoppningsvis kommit på ett mer effektivt sätt att styra Sala än tidigare ledning. Vi vill förbättra, vi kommer att arbeta för att driva igenom förslag som är bra för Sala. Flera av de saker som vi nu kommer till skott med har säkert kommit upp tidigare, men sanningen är att de inte har genomförts förrens nu. Sala har förvaltats inte utvecklats. Det räcker inte längre, nu måste vi gemensamt utveckla Sala till att bli en stad som ökar i befolkning, för att det är det som kommer att krävas för att vi ska kunna behålla det som vi tidigare sett som självklart.

Vi i Salas Bästa är fortfarande grönisar, men vi har många idéer och vi försöker genomföra dem tillsammans med våra kollegor i Framtid Sala. Vision Sala 2024, arbetas just nu fram. Vi har ett eget förslag som vi kommer att visa på vår nya hemsida inom kort. Så håll ögonen öppna!

Vi är för tillfället ett parti med 80% småbarnsföräldrar och 10% tonårsföräldrar vilket gör att vi inte har lika mycket fritid som många övriga partier. Vi ser gärna att andra kategorier av medborgare blir medlemmar i vårt parti. Så om du har mycket tid över och känner att du vill vara med och påverka hör av dig till oss!

Glad Påsk!

onsdag 22 februari 2012

I Saladamm har man hittat tillbaka till landsbygden och den växer!!!!

Jag har precis kommit hem från ortsanalys i Saladamm. Det var ett intressant möte ur många synvinklar. Jag fick lära mig en hel del om Saladamm som jag inte hade en aning om bl a att trakten bebyggdes redan på 800 talet.
Det har funnit både butik och tågstation och sjö i Saladamm. Det som sticker ut i Saladamm idag är att det är ett stort generationsskifte som pågår. Saladamm har fullt med barnfamiljer, förskolan är det lång kö till och skolan är proppfull. Till Saladamm räknas även alla som har postnummer 73391.

Längs Saladammsvägen och även runt Saladamm poppar det upp villor med nya barnfamiljer. Att det fortfarande finns en småskola så nära stan kvar i bygden gör att området från Sala till Saladamm är mycket populärt för barnfamiljer trots att det är svårt att få plats på förskolan och skolan. Saladamm har en vacker natur och husen ligger lagom nära varandra för att det ska kännas som om man bor på landet, trots att det tar ca 10 min att åka in till Sala. Det är även en plats som många som bor i Sala åker till eller runt i för att se och njuta av den pittoreska landsbygden. Saladammsvägen kryllar av cyklister, fotgängare och rullskidor på sommaren, en och annan cowboy rider även förbi.

För er som inte vet vad man gör på en ortsanalys, så kan jag berätta att det går ut på att bygden själva får presentera sin bygd och vilka önskemål och visioner man har för bygden. Mötet hölls i skolans matsal och det var fullt vid varje bord. Det var bra ålderspridning, både barnfamiljer och äldre och alla däremellan var där.

Jag och David var där för att presentera vår intresseförening Route Saladamm, som vi vill att fler engagerar sig i. Vi står precis i startgroparna och behöver fler som orkar hjälpa till att arbeta aktivt för att få till en gång, cykel och ridväg mellan Saladamm och Sala. Om de har önskat och arbetat för en cykelväg i 40 år, som Ulla-Britt Holmér sa så är det dags att det blir en!

Alla höll med om att det verkligen behövs en cykelväg och de var positiva till att föreningen skulle startas. Vi fick in några namn i vår lilla låda, så nu kör vi!

Vad vill de boende i Saladamm ha enligt ortsanalysen?
1. Fler förskoleplatser och större skola
2. Cykelväg till Sala
3. En förening och fler eldsjälar som kan få fart på sammanhållningen i hela byn
4. En gemensam lokal/plats att umgås
5. Fler bussavgångar
6. Mer samverkan mellan Åby och Ösby och att de som bor runt om i Saladamm utnyttjar Ösby mer än vad de gör idag.
7. Lägre hastighet på delar av Saladammsvägen nära boende och skolan.
8. Hjälp från kommunen med detaljplanering av mack eller handelsbod/kiosk lokalt och att kommunen underlättar för de som vill köpa fri en tomt eller behöver bygglov.

Vad finns i Saladamm
- Eldsjälar som håller på att starta en förening
- En föräldraförening
- En grannsamverkans grupp som håller nere antal brott i området
- Ett gymnasium som vill utvecklas vidare
- En väldigt populär skola och förskola
- Badplatser i närheten, som sköts av Jugansbo bygdeförening
- Bygdelokal i Jugansbo
- Aktiva unga föräldrar som gör mycket ideellt runt skolan.
- Hästnäringar och många små företagare som hjälps åt i vardagen.

Slutsats,
Saladamm är en del av Sala som växer och går i rätt riktning, där det föds stora barnkullar och människor flyttar till för att bo och leva. Det borde finnas alla möjligheter i världen att både starta kioskverksamhet, utveckla skolorna och förskolan och se till så att det blir lättare att ta sig till via en cykel, gång och ridväg.
De som deltog på mötet hade inga stora drömmar, de ville bara att byn anpassades efter den ökade efterfrågan. Det som krävs är att vi sammanstrålar egna företagare, föräldraförening, lärare och elever på Ösby och alla andra eldsjälar och sätter igång och arbetar aktivt för att det ska hända något.

Jag  och David kommer att hjälpa till med att dra igång Route Saladamm och arbeta aktivt inom politiken för att främja tillväxten i Saladamm, vill du vara med?

Läs mer om Route Saladamm här >>

Läs mer om Ortsanalysen här >>

Ha en trevlig kväll! =)

måndag 20 februari 2012

Stanna hemma på semestern! Salafestivalen 2012 & Swedish outdoor tour i Juli

I morgon är det KSAU igen, vi har då två evenemang som ansökt om stöd från kommunen, Salafestivalen 2012 och Swedish Outdoor Tour, (SOT) som är en ny turnering på högsta svenska elitnivå i Innebandy. Det kommer också samtidigt att köras en ungdomsturnering. Så räkna med mycket folk till årets Salafestival, som är förlagd till samma datum.

Självklart så stödjer Salas Bästa detta och vi och Framtid Sala vill bevilja medel till dessa två aktiviteter som kommer att ske samtidigt. Det innebär att det blir två sommarevenemang som hjälps åt att dra till sig turister och få Salabor att stanna hemma i sommar. Så håll butiken öppen =)

Vi inom majoriteten har avsatt 400 000 SEK/år som alla föreningar kan ansöka bidrag från för att få liv och rörelse i Sala. De som har sökt hittills är Sala Silverstaden IBK och Sala Festival Ekonomiska förening.

Salafestivalen kommer att varvas av både lokala band och kända artister och nytt för i år är att det även kommer att finnas jazzinslag i programmet. Det planeras även för dansbana i tältet i år och 10 bajamajor samt pissoarvagn, (tack)! =)

Om du är företagare i Sala passa på att sponsra årets festival, det kommer vi att göra!
Passa på att boka den 26-28 Juli 2012!


Ni kommer att kunna hålla koll på vilka artister som kommer på http://www.salafestivalen.com/

Se hela ansökan till kommunen här >>

Se ansökan till SOT här >>

Om du har en egen idé eller ingår i en förening som vill få liv och rörelse i Sala fyll i blanketten, det finns fortfarande medel kvar att söka!
Se blankett här >>

Enköpings kommun anmäls för korruption

Vänsterpartiet anmäler Enköpings kommun och byggföretaget Andersson & Company för misstänkt korruptionsbrott.
I september donerade företaget en halv miljon kronor till ett kommunalt skolprojekt. Samtidigt pågick förhandlingar mellan kommunen och Andersson & Company om byggrätter för en central tomt i Enköping.
– Timingen är osedvanligt dålig. Det är fler än jag som har reagerat på att det uppfattas som ett krav på motprestation, säger Magnus Ahlkvist (V) till UNT.se

När kommuen nyligen gick ut med planer på att hyra in sina kulturverksamheter i byggföretagets lokaler i Hamnverken valde Magnus Ahlkvist att pröva ärendet. Han menar att kommunfullmäktige aldrig fått säga sitt i frågan.
– Jag tycker det är för mycket sammanblandningar mellan Andersson & Company och kommunens plånböcker, säger han till UNT.se.

/Text hämtad från UNT.se se länk nedan..

Om ni inte känner igen namnet, så kan jag påminna er om att det är samma företag som ville bygga på Silvervallen i Sala, där det saknades kommunala beslut som ledde till stor förvirring när Framtid Sala  och Salas Bästa kom till makten.

Efter massiv attack från oppositionen mot Salas Bästas företrädare, tillsatte kommunstyrelsen en utomstående utredning om förfarandet i Sala där revisionen kom fram till att det inte fanns några kommunala beslut som innebar ett bindande löfte om försäljning till Andersson och Company.


Läs hela artikeln på UNT.SE här >>

lördag 18 februari 2012

Melodifestival, större än elitserien...

Jag hade inte tänkt att kommentera annat än kommunalpolitik här, men idag måste jag bara få ösa ur mig... Har precis sett Sverige rösta fram Ranelid till final i melodifestivalen. Vad händer tänkte jag, sen fick jag höra att det var en bojkott av melodifestivalen som gjorde så att den här låten gick vidare. Melodifestivalen är lika hatad som älskad och engagerar alla i Sverige. Antingen så är man emot eller för, men tittar gör man. Svårt att låta bli eftersom att alla andra tittar och kommenterar. Om man inte tittar missar man diskussionen på jobbet å måndagen, eller diskussionen på FB.

Det som hände ikväll var dock tragiskt, inget mirakel. Ranelids låt var så dålig att jag hellre lyssnar till en dammsugare. Problemet är väl egentligen inte att hans låt gick till final, det är ju faktiskt att den fick vara med i över huvudtaget..
Det är som om de som tar ut låtarna vill lägga ner sig själva. Vad tänkte ni med? Torsten Flinks låt var ju i allafall bra.

Melodifestivalen är svensk kultur och Sveriges möjlighet att göra reklam för landet om vi vinner, att skicka Ranelid till Eurovision är som att slänga bort en halv miljard i reklambudget. Vore bättre att skicka kungen!
Att dumpa melodifestivalen är dumt, den fyller arenorna i Sverige med barnfamiljer varje år. Arenorna fylls betydligt mer vid melodifestivalen än vid Elitserien eller Allsvenskan för den delen. Jag ber alla som inte tycker om melodifestivalen att Inte rösta på Ranelid i finalen, låt oss som älskar den få ha den ifred!

Och ni som bestämmer vilka bidrag som får vara med, kolla med Bert nästa gång, han skulle ha sågat den här låten vid fotknölarna!!! Ta in låtskrivare som är helt färska istället, det måste ha funnits bättre bidrag än den här låten???

Önskar alla en trevlig kväll!!!

söndag 12 februari 2012

Hur hittar vi tillbaka till landsbygden?

Den stora debatten som går just nu om att flytta klass 7-9 från Västerfärnebo är egentligen bara tragisk.
Jag som själv växte upp i Kumla kyrkby vet hur innevånarna känner sig just nu. Visserligen så hade jag slutat för länge sedan när Kumla och Varmsätra blev en skola och skolan i Kumla las ner, men mina föräldrar bor fortfarande där och jag har sett vad som har hänt med byn sedan jag var liten. Jag förstår om de som bor i Västerfärnebo är oroliga för att om man ändrar skolan till att endast bli låg och mellanstadieskola så kommer bygden att dö ut. Det som hände i Kumla var att byn förändrades.

Från att ha varit en levande by med en aktiv föräldraförening som under många år slogs för att få tillbaka rätten till en skola, till att bli en pensionärs by där många som annars skulle ha flyttat vidare för att ge plats för andra barnfamiljer valde att stanna kvar för att det blev svårare att sälja.

När jag var liten fanns det två fotbollsplaner, en grus och en gräsplan bredvid Tärnabadet. Det fanns en rink som våra föräldrar satte ihop varje vinter. De turades om att spola isen och vi åkte skridskor i 20 minusgrader. Vi värmde oss i pannrummet och kunde spendera timmar på isen. Vi hade en ungdomslokal med biljardbord och pingisbord och kiosk där både de barn som bodde i byn och de som bodde utanför åkte in till för att umgås varje tisdagskväll. Att träffas på lokalen var ett måste!

Vi hade tennisbana och basket plan bredvid skolan, som var flitigt använd av alla boende inte bara de som gick i skolan. Vi hade by kamper med Ransta, Varmsätra och Kila och eget fotbollslag och ishockeylag. Detta var på det glada 70-80 talet och alla hjälptes åt för att ge byn det liv som fanns. Vi hade byfester på gatan och sommarfirande vid midsommar med dans i logen. Det var en levande by som byggde mycket på föräldrarnas samverkan runt skolan.

Innan skolan las ner, vann den flera utmärkelser för bästa skola och rustades en hel del. Efter skolans nedläggning tog det lång tid innan den såldes. Byggnaden blev förfallen och den tidigare fina skolgården förföll och sköttes inte alls. Det var plågsamt som vuxen att komma hem och se hur Kumla såg ut.

En av anledningarna till att skolan las ner var för att spara pengar till övrig verksamhet, jag antar att det var för att t ex behålla Västerfärnebos högstadie och bygga upp Ängshagenskolan. Frågan är hur Kumla hade sett ut idag om högstadiet i Västerfärnebo hade flyttats in till stan redan då? Om småskolorna hade fått vara kvar och de byggnadsplaner som fanns redan då i Kumla hade genomförts istället? Troligen så hade Västerfärnebo fortfarande varit vid liv, Kumla hade varit vid liv och barnen i stan hade kunnat gå i en av de mest populära småskolorna, Styrars.

Här ligger det första misstaget som den dåvarande majoriteten valde. Nu har vi ärvt problematiken med att försöka livrädda högstadiet i Västerfärnebo igen. Åtskilliga försök har gjort sedan småskolorna las ner, extra pengar har skjutits till för att marknadsföra skolan så att elevunderlaget ska öka genom att barn från andra upptagningsområden ska söka dit. Men det har misslyckats,  fler och fler av barnen som bor i Västerfärnebo inklusive de som bor i Heden har själva valt att hellre gå i Sala. De barn som blev tvungna att gå i Västerfärnebo från Ransta går nu sista året, Ransta barnen vill hellre gå i Sala som de tidigare gjorde. Möklinta barnen försökte Alliansen tvinga att gå i Västerfärnebo, men då blev Möklintaborna så förbannade, så det blev inget av med det.

Det stora problemet med dagens skola är att det är fritt val i skolan. Det är alltså vi själva som utarmar vår egen landsbygd. Salabor går hellre i gymnasiet i Västerås eller Uppsala, Västerfärnebo och Hedenelever väljer Sala framför sin egen skola. Hur löser vi det här?

Mitt svar är att vi måste få Sala att växa igen och göra det attraktivt för ungdomar, vi har som mål att öka Salas befolkning till 25 000 innevånare 2024, det innebär att vi måste bygga ut och nytt och fördela dessa boendeplatser runt om i bygden. Vi från Salas Bästa föreslår att vi ska detaljplanera för fler byggnation både i Sala och på landet. Det ska byggas attraktiva områden i Kumla, Kila, Varmsätra, Västerfärnebo, Saladamm tillsammans med privata initiativtagare och dessa platser ska marknadsföras hårt både i Sverige och utomlands, både tyskar och holländare vill bo i Sverige, de kan väl flytta hit likväl som en Stockholmare eller någon från Västerås? Vi måste tänka större! Med Sveriges yta och bra ekonomi och sjukvård kan vi locka till oss mer arbetskraft från länder där det är trångbott. I och med den åldrande befolkningen så kommer det att behövas fler arbetare i hela EU, varför skulle inte vi kunna locka till oss fler människor i arbetsför ålder med tjock plånbok och hög utbildning? För att växa gäller det att stå ut i mängden, för att stå ut gäller det att sticka ut hakan och synas. Det måste vi bli miljoner ggr bättre på i Sala!

Engelsmän, Tyskar och Holländare älskar vår natur och våra stora ytor och tycker att landsbygden är underbar, bjud in dem till Sala och berätta varför de ska bo här. Med den kompetensen som kommer hit kommer även företag som efterfrågar kompetens, vem vet vi kanske t o m kan bygga upp en BOSCH by i Sala eller något liknande =) Inget är omöjligt!

Vi måste även satsa på infrastrukturen till dessa områden och se till så att det t ex blir tågstopp, förskola och förhoppningsvis även småskola i områden som Kumla kyrkby igen och se till så att nära principen fortsätter d v s att vi har så pass nära till det som är viktigt att vi väljer att stanna kvar. Småskolor ger liv till landsbygden och lockar till sig barnfamiljer. Barn ger liv till byn! I den lilla skalan vill vi också sätta igång med landsbygdssamverkansråd så fort som möjligt och ge makten över den egna byns utveckling till de som bor i byn så att varje del av kommunen kommer igång med egen samverkan. Beslut är taget och det finns med i den nya organisationen, så det är på G.

Jag önskar inget hellre än att vi hade ett bättre val än det vi nu står inför när det gäller Västerfärnebo och att det inom ett år gick att bygga av bara sjutton och få hit både företag och nya innevånare så att vi kunde ha kvar Västerfärnebo som det är. Förhoppningsvis så kan vi få igång skolan igen när behovet och underlaget har ökat igen, då det är ekonomiskt möjligt och Västerfärnebo är ett ställe som människor köar till istället för flyr ifrån. Vi måste bli bättre på att marknadsföra det vi har!

Om nu skolförvaltningen eller någon annan hittar någon mirakelkur för att rädda högstadiedelen ännu en gång är jag helt för att den ska få vara kvar!

Läs skolförvaltningens utredning om Västerfärnebos högstadium här >>


MVH; Hanna spånet fr Kumla