söndag 30 december 2012

Samarbete utan oss

Ja, där fick jag så jag teg, de övriga partierna har valt att köra ut oss till nästa val, det verkar så nu i alla fall.
Nu får vi känna på hur det är att vara Sverigedemokrater, att bara få sitta bredvid och skrika i tomma luften.
Men det lugnar väl ner sig på sikt, det blir till att lära sig att arbeta i opposition istället för i majoritet snabbare än väntat. Det är väl det som är en del av politiken också att makten är viktigast, för att få igenom sina idéer. 
Salas Bästa stod i allafall upp för sina åsikter när det var dags för den reviderade budgeten för 2013. Vi vill inte spara ihjäl verksamhet, vi vill satsa på att få in intäkter och få igång en levande lokal marknad. Vi vill marknadsföra Sala som en bra kommun att bo, besöka och leva i. För att det ska vara möjligt måste vi prioritera skolan och vård och omsorg. Det gjorde vi också i vårt budgetyrkande för 2013. Vi ville hellre lägga sparkraven på kommunstyrelseförvaltningen, d v s teknikkontoret, samhällsbyggnadskontoret, medborgarkontoret, ekonomikontoret och personalkontoret. Vi tror att det här behövs en genomgång och konsekvensbeskrivning av vad vi kan göra för att dra ner på våra förvaltningskostnader. En utredning som vi tog fram 2011 visade att Sala kommun kan spara 20-40 miljoner per år genom att förändra sin organisationsuppbyggnad av de kommunala bolagen och hur våra fastigheter sköts.

Vi hade redan fått konsekvensbeskrivning från skolan och vård och omsorgsförvaltningarna, vilket pekade på att nu har vi sparat så mycket inom dessa förvaltningar att nästa sparbeting innebär stora kvalitetsförsämringar. Skolan måste lägga ner Kulturskolan, Öppna förskolan, säga upp 14 lärare, få större barngrupper och får längre väntetider till barnomsorg med nuvarande budget. Vård och omsorg måste lägga ner avdelningar, dra in familjerådgivningen, samtidigt som de måste anställa fler inom hemtjänsten, öka nattbemanningen på alla avdelningar som har någon som är dement. Vi har nått botten, kan man säga. Vi fördelar idag 17% mindre pengar till äldrevården än vad en liknande medelkommun i Sverige idag gör. Vi ville ändra på det. Men, då vårt förslag ansågs som naivt, så blir det nu istället kvalitetssänkningar. 

Varför är det vi som är naiva? Varför tror inte övriga på att de konsekvenser som deras sparkrav innefattar innebär försämrad kvalitet för våra barn? Varför är det lättare att spara på skolan och vård och omsorg än övrig verksamhet? För mig är det helt obegripligt? Det är ju skolan och äldreomsorgen och socialomsorgen som är kommunens kärnverksamhet? Allt annat är ju sådant som vi gör om pengarna räcker till?! Eller så höjer man skatten. Nackdelen med högre skatt är att det hämmar den ekonomiska tillväxten i näringslivet.  

Vi kanske är ett ganska partiskt parti, då många av oss är barnföräldrar, men vi anser att det är mer naivt att tro att det går att spara mer på barnen. Vi tror i vår enfald, att det vore lättare att avstå att kommunen äger fastigheter som ska skötas i kommunal regi, att vi inte behöver lägga 52 miljoner per år på att äga och driva 20 kök i kommunal regi. Vi tror att det går att finna både flexiblare lösningar och ändock lyckas få tillräckligt bra kvalitet på maten som serveras. 

Om man jämför Salas matkostnader och Västerås matkostnader så ligger Sala över Västerås? Är inte det konstigt, när Västerås är en kommun med 150 000 invånare och Sala bara har 21 600 invånare? 

Tillagningskök är Alliansens stora baby, de har byggt kök efter kök för att bygga upp en stor organisation för att få bra kvalitet på maten. Övriga partier såsom Socialdemokrater, Västerpartiet och Miljöpartiet har även de deltagit i att bygga detta fenomen. Tanken har varit god, d v s att maten ska kunna hålla hög kvalitet och lagas på plats. Problemet för kommunen har varit att vi har en väldigt utspridd kommun så det krävs väldigt många tillagningskök och dessa kök har fått högre och högre krav på sig p g a att lagar har ändrats. Att få servera mat kräver idag helt annan utrustning än tidigare. Se bara på det nya köket i Ösby, beräknad kostnad 10 miljoner kronor. Ett annat problem har varit att kostnaderna delas inte av all verksamhet som fasta kostnader för kommunen utan de läggs till på matpriset. D v s att de nämnder som "köper" maten från det kommunala köket får själva betala för vad det kostar att driva restaurangen. Samtidigt har restaurangerna blivit fler och fler, men kunderna är desamma. Portionspriset på maten får därför betalas av alla äldre som får mat via hemtjänsten, de boende på våra hem och skolorna, som hellre skulle vilja lägga pengarna på utbildning, lärare och extra personal. Vi försökte komma ifrån det hela, genom att ge förslag på att byta håll, d v s att kostenheten skulle få anpassa sina kostnader efter den budget som fanns hos skolan och vård och omsorg. Men den skrivningen togs bort i Socialdemokraternas förslag till budget efter att Centerpartiet inte ville ha det kvar. För skolan innebär detta ökade kostnader för mat på 5 miljoner kronor. Kostenhetens resultat 2012 slutade på 1 miljon plus. Skolan fick 1 miljon mindre i ram 2013. Varför? 

Om du tycker att vi har rätt, och de har fel, rösta på Salas Bästa nästa gång...