fredag 7 mars 2014

Tänker du rösta lika i kommunalvalet och riksdagsvalet?

Innan du gör det vill vi i alla fall berätta vad vi har för plan för Sala kommun. Vi är ett lokalt parti som växer i medlemsantal. Vi kommer att satsa i detta val på att engagera fler medborgare och fylla på fullmäktige med invånare med nya idéer! Vi har därför valt att hålla vår fullmäktigelista öppen så länge som möjligt!

Salas Bästa vill inte ha det som det alltid har varit. Vi vill arbeta för att Sala når sitt bästa genom att tillgodose det behov som finns hos våra medborgare. Vår vision är att Sala kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Det kan ni och vi t ex mäta genom kommunundersökningar där vi jämförs med andra kommuner. Vårt första mål för att nå visionen är att öka Salas befolkningsmängd till 25000 invånare, därför att om fler människor betalar skatt, bygger hus och handlar här, skapas fler arbetstillfällen inom kommunen, både inom det offentliga och privata. Dessutom ökar möjligheten till statliga satsningar vid 25000 invånare.

Sala kommun har under väldigt lång tid sett besparingar och minskat i antal och ökat i medelålder. Sedan vi kom in i fullmäktige har detta dock börjat att vända sakta åt rätt håll, även om många av våra nya medborgare idag kommer från att kommunen tagit emot fler flyktingar också. I Sverige idag så blir vi äldre och behöver vård under längre period, vi har också fler större barngrupper på gång då 70-, 80- och 90-talister skaffar barn samtidigt vilket gör att välfärdskostnaderna ökar. Detta gör att vi måste vara fler som kan betala för välfärden.

För att vända på flyttbussarna från storstäder till landsbygd krävs det därför att Sala kommun: 

- SATSAR på att ge BÄST omsorg, vård, skola och service och STICKER UT
  som arbetsgivare, då vi även KONKURRERAR om arbetskraft! 

- Arbetar AKTIVT med att få ett bra företagsklimat!

- Arbetar TILLSAMMANS med föreningar och företag, för att genomföra satsningar!  

- AKTIVT arbetar med att få igång bostadsbyggandet! 

- AKTIVT ser till att den kommunala infrastrukturen VÄXER i takt med inflyttning!

- låter alla medborgare få DELTA i planeringen av vad vi ska satsa på!

Vi är det tredje alternativet i Sala! Läs mer om oss på www.salasbasta.se