tisdag 22 maj 2012

Anders Knapes svar fr SKL 22 maj


Från: Knape Anders <Anders.Knape@skl.se>
Datum: 22 maj 2012 12:50:11 CEST
Ämne: Svar på fråga till SKL

Hej Salas Bästa

tack för ert brev, ursäkta att svar dröjt.

En bra skola, duktiga lärare och goda resultat,

är en förutsättning för positiv samhällsutveckling.

För Sverige är undervisning av god kvalitet helt avgörande

för att vi ska klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Därför är det också angeläget att värna en jämn tillströmning av

blivande lärare till lärarutbildningarna. Det kan göras på flera sätt.

En god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling inom yrket är viktiga faktorer,

liksom möjligheten till en god löneutveckling.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är både en intresse-

och arbetsgivarorganisation och arbetar aktivt med alla dessa frågor.

Som arbetsgivarpart är SKL:s ambition att de kollektivavtal som förhandlas

fram ger goda förutsättningar för både verksamhet och anställda.

Förutom goda arbetsvillkor för lärarna, måste avtalen också stödja det arbete

som bedrivs i skolorna.


I förhandlingarna med lärarorganisationerna är alltid vår självklara strävan att

hitta lösningar som i slutändan blir bra för både medarbetare och arbetsgivare.

Detta gäller även under vårens avtalsförhandlingar,

där en hel del viktiga frågor avhandlas. SKL:s förhoppning och ambition är att

vi med det nya kollektivavtalet gemensamt kan förbättra förutsättningarna

för den svenska skolan.


MVH
Anders Knape
Ordförande SKL

måndag 14 maj 2012

Låt oss alla dela på kostnaderna för att behålla kvalitet inom skola och omsorg!

Salas Bästas ledamöter i skolnämnden har i dagarna skickat in ett brev till SKL där de ber dem ta ställning för kommunernas möjlighet att utveckla och möjliggöra att fler vill arbeta inom välfärden. Vi behöver gå ihop alla kommuner och sätta press på regering och riksdag, för som det är nu så skjuts dessa grupper åt sidan hela tiden. Salas Bästa är för kvalitetsökningar inom skolan och vården, men kvalitetsökningar innebär också mer kostnader, mer arbete och ökade lönekrav, vilket säger sig självt!

Det är inte mycket vi som lokalt parti kan göra mer än att skriva vad vi tycker till SKL och media.
Därför skickade våra medlemmar i skolnämnden in ett brev till SKL med kopia till Sala Allehanda, VLT och Aftonbladet igår där vi vill att de hjälper oss kommuner att få medel från staten för att ändra yrkesstatusen till dessa grupper genom ökade löner. Det finns ingen kommunal budget som klarar av det själv. Och det finns ingen annan yrkesgrupp som skulle gå med på att utbilda sig lika länge och få samma ingånglön som om de inte hade gått någon utbildning!

Om det inte görs något snart, så kommer skolan och omsorgen i Sala att få stora svårigheter att rekrytera nya och behålla nuvarande arbetskraft. Salas Bästa anser att detta borde betalas av oss alla, d v s staten, för att det ska bli så jämnt fördelat som möjligt. Idag lider småkommunerna av konkurrens från de större städerna, vilket gör att bugetarna gröpas ur inom skolan, skolpengen är snefördelad och gör så att varje elev som hellre går i en annan kommun kostar lika myket som om de gick kvar, tyvärr så sjunker inte kostnaderna för skolverksamheten som blir kvar i Sala med samma summa, den fördelas istället på varje elev som är kvar.

Det blir svårare och svårare att rekrytera lärare, sjuksköterskor etc till mindre kommuner då vi inte kan konkurrera om löner etc. Vi inom Salas bästa har förstått att vi är konkurrensutsatta och arbetar därför långsiktigt med att förändra så att Sala blir en tillväxtkommun, vilket i långa loppet ger mer pengar till skola och omsorg, men det är nu som pengarna behövs till att ge lärare och sjuksköterskor den löneutveckling som de är värda!

Vi får se om någon av medierna nappar på vårt brev! Jag kommer att lägga upp svaret från SKL på min blogg så fort som Viktoria och Marie får svar.
MVH; Hanna

Plan för Sala stad 2024


Den förra majoriteten satte igång ett arbete förra mandatperioden som gick ut på att fundera ut hur innevånare och politiker ville att Sala stad utvecklades. Detta var en av de bättre idéerna som de hade. Vi inom Salas Bästa är glada att det arbetet börjades tidigt och att de hade flera möten för allmänheten.
Vi hade också en plan för vad vi vill med Sala stad i framtiden och vill därför fortsätta med arbetet.
All den information som kom in under dessa möten samlades ihop av förvaltningen till en vision för hur vi i Sala vill att Sala ska se ut i framtiden. Vi i Framtid Sala har nu tagit nästa steg och börjat att driva på för att detta ska bli verklighet. Det första vi gjorde var att sätta upp en vision för Sala som innebär att vi vill att vi aktivt arbetar inom kommunen för att Sala ska ha minst 25000 innevånare år 2024.

Just nu arbetar vi med att detaljplanera attraktiva områden som går att bebygga i Sala, genom att detaljplanera dessa områden och ta fram allt som behövs för att även företag ska kunna etablera sig här.
Under sommaren kommer Plan för Sala stad att ligga ute för samråd, vilket innebär att varje parti ska förmedla sina tankar och idéer på vad som behöver göras, hur vi vill att det ska se ut och i den strategiska planen som sedan ska sättas avsätter vi sedan medel till att kunna genomföra det.
Det kan vara medel till ökade investeringar eller marknadsföring till de som vill bygga!
När vårt dokument är klart kommer jag att lägga upp en länk här, så att alla ni som är intresserade av vad vi vill med Sala ska kunna se och läsa det.

Jag tänkte ge er några axplock av hur vi diskuterat hittills och vad jag själv tycker...

Sala Siver City 2024 - en växande småstad med liv och rörelse
INFRASTRUKTUR
- Vi vill få till resecentrum och planskild korsning för att förbättra infrastrukturen
- Vi är emot förbifart del 2, där de bygger förbi Sala mellan Tärnarakan och Hebyvägen.
Varför? Därför att vi hellre vill att turisterna stannar i Sala istället för att kör vidare. Vi vill hellre att vi bygger ut Fridhem till att bli en centrumnära handelsplats för sällanköp som vi idag åker till Västerås för att köpa. Om vi låter all trafik åka förbi Sala, förvinner hela konceptet med Fridhems handelsläge.
- Vi arbetar aktivt för att få utökad pendeltrafik med tåg mellan Västerås och Sala, med fler stop efter vägen t ex Kumla. Det ger Kumla kyrby möjlighet att växa och bli lika attraktivt som Ransta just nu är. Vi är även för ökad trafik mellan Stockholm - (Uppsala) - Sala. Samt ser gärna busstrafik mellan Enköping och Sala som en utveckling i rätt riktning. Ökad trafik mellan Sala - Stockholm ger också möjlighet till ökad trafik mot Dalarna, vilket vi också tycker är bra.
- Förbättrad Riks 70 väg mellan Sala och Enköping, det ger oss snabbare och säkrare väg till Stockholm.
- Ökad turtäthet mellan Sala och Satellitorterna ger bättre kollektivanvändning!
BOENDE
För att Sala ska växa måste vi få till ca 200 nya bostäder per år i Sala.
Under 2012 hoppas jag att både Bovieran och Äldreboendet kommer igång, samt att Hammarhagen och Ängshagen fortsätter att poppa upp samt fler villor på de tomter som är lediga runt MånsOls.
Tanken är att detaljplanera så många tomter som möjligt för snabba handläggningstider när någon vill bygga nytt! Det finns även lediga tomter runt om i kommunen, i Broddbo, Kumla, Ransta, Sätrabrunn, Västerfärnebo och Saladamm.  Dessa satellitorter har också möjlighet att utvecklas och få tillbaka sin forna glans med fler innevånare. Med fler innevånare kan vi även få till tågstopp, kvartersbutiker etc. Vår tanke är att hela Sala ska växa och att vi ska planera för att det ska vara nära till allt principen som gäller. Vi bygger miljövänligt genom att förtäta och bygga ut lokaltrafik, då behövs färre bilar och färre transporter. Samtidigt ska det vara möjligt att bo med utrymme, men ändå ha nära om man vill bo naturnära med djur och natur! Varför inte titta på laddningsstationer runt om i Sala för Elbil? (Till framtiden).

SALAS ÖSTERMALM
Men redan under 2013 hoppas vi på att vi kan få till stånd fortsatt byggnadtion på Silvervallen och Östra kvarteren. Jag har en idé om att vi ska göra om Östra kvarteren till Salas Östermalm, med vackra hus med innergårdar som är anpassade efter seniorboende, vilket gör att man kan bo där även om man blir gammal och har svårt att gå. På bottenvåningen kan man ha butiker som inriktar sig mot en äldre målgrupp t ex bageri, kläder till målgruppen, delikatessbutiker och varför inte minisystem eller kvarterskrog samt i samma veva även förlägga en lägenhet i närheten till hemtjänsten?
SALAS NORRMALM
Norr om järnvägen, detaljplaneras området Norrmalm och Mamrefälten, här kommer både flerfamiljshus och villor att byggas i en snar framtid, om vi får bestämma. Jag kan tänka mig vackra hus närmast resecentrum som bildar ett litet torg med butiker i undervåning. På detta område behövs det i förlängning även en skola på denna sidan av järnvägen. Varför inte bygga upp Hyttans skola i närheten av kyrkan 1-6, då kan Saladammseleverna gå här från klass 4-6 istället för inne i stan. Detta blir ett väldigt attraktivt område för de som pendlar i framtiden och kommer troligen också att medföra att det blir fler som vill bo längs hela Saladammsvägen och i Saladamm.

Det kommer dock att krävas ett nära samarbete med de företag som idag finns lokaliserade på plats, dessa företag måste få möjlighet att flytta till ett bättre läge eller nya lokaler. Delar av området d v s Nybo kommer troligen inte att påverkas då det idag är ett etablerat industriområde samma sak med de företag som finns i närheten av Metso. Vid Nybo skulle det kunna etableras en gemensam företagspark med stora skyltar till området och varför inte gemensamma lagerutrymmen? Man skulle även kunna bygga en liten park i området med en restaurang. Det ger även de boende och arbetande på Rättspsyk en vackrare utsikt än dagens oanvända mark.

SOMMARHAGEN, SJÖNÄRA BOENDE
Jag ser gärna att det byggs både båtbryggor och villor alt "Hammarby sjöstads lägenheter"längs Långforsen och Silverköparen. Varför inte ha en liten båt på sommaren som åker fram och tillbaka över sjön som kollektivtrafik från MånsOls till bostadsområdet Den kan drivas på miljövänliga medel.

CENTRUM/UNGDOMSBOSTÄDER
I och med att det kommer att finnas nya attraktiva platser att flytta till, är våra förhoppningar att det blir en bostadskarusell där både Västeråsare, Stockholmare och Salabor börjar flytta runt och in till Sala. Det kommer även att innebära att fler lägenheter inne i stan kanske blir lediga. Ett exempel som vi diskuterat är att göra om Kaplanen till ungdomsbostäder, då de äldre som flyttar till äldreboendet förvinner därifrån 2014. Då blir det ett attraktivt boende för studenter och andra ungdomar som vill pröva sina vingar och bo själva?!

Om vi får ungdomarna att stanna i stan ökar både efterfrågan till utelivet och möjligheterna till fler barnfamiljer i framtiden =) Det krävs dock även bra utbildningsmöjligheter samt ungdomsarbete för att de ska välja att bo kvar. Men det finns inte med i den här planen som endast utgår från hur stadens bostäder och företagsetableringar ska se ut. Jag har en tokig tanke om att bygga ett Sala Camp för studenter som inte får tag i billiga bostäder i Västerås och Uppsala, samt se över möjligheterna att få hit ett program eller två från Mälardalens högskola eller Uppsala Universitet.
(Man kan väl få drömma i allafall)...

Kommunen tittar även på alla gamla detaljplaner i stan och gör det möjligt att låta det byggas mer i centrum. Vi vill möjliggöra för att fler ska kunna göra om sina innergårdar om de så önskar. Vissa delar är idag kulturminnesmärkta vilket gör att de inte får göra något åt ett gammalt fallfärdigt hus som står på tomten. Det tycker vi är fel. Det är bättre att i så fall ställa krav på att de hus som uppförs ska ha samma arkitektsutseende och passa bra in i omgivningen. Om det sedan byggs nya lägenheter på gården eller en gårdsbutik gör det samma. Huvudsaken är att ägaren får mer rätt över sitt boende och att charmen bibehålls. (Tycker jag)

ETABLERINGAR
Sala har nu två bra lägen för etableringar, det ena stället är Evelund (Västeråsrondellen), där vi nu har köpt mark för att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i Sala. Det andra området är utbyggnad av Fridhem.

EVELUND
Här ser vi gärna att matställen och mackar samt turistinformation finns i första hand. Som kan leda in trafiken till Sala. Vi vill inte bygga något Erikslund vid Evelund då det bara innebär fler resande Salabor. Vi tror dock att det går att placera flera logistikföretag här och bygga upp en företagsby, som innebär fler arbetgivare åt Salaborna. Vi vill även att den här platsen blir en häftig och spännande infart till Sala och har lite tanker för hur det kan se ut! =)

FRIDHEM
Vi vill hellre bygga upp ett stort handelscentrum vid Fridhem, med klustergator med företag som tillhandahåller sällanköpsvaror som inte konkurrerar med centrums handel utan ökar centrumhandeln. Man ska helt enkelt inte behöva åka till Västerås för att det finns redan i Sala.
Man kan t ex ha snickargatan med företag som tillhandahåller allt du behöver ha för att bygga, teknikgatan för allt du behöver ha inom teknik etc... Även här behövs det en vacker entré som både gör det lätt att komma in till handelsplatsen och som skyltar om hela Salas handelsutbud!

TÄRNARAKAN
Längs tärnarakan finns massor av potential, både att bygga bostäder och gårdar. Vid rondellen längs Tärnarakan kan man i framtiden även där låta företag etablera sig. Det viktigaste just nu är att få till en snygg infart från Enköpingshållet som syns och lockar till sig människor att inte svänga av mot Dalarna. Låt fler företag inom bilindustrin komma in på området och ha det som Salas bil kluster.

Det vi vill göra är att sätta detta i en handlingsplan där vi gemensamt över blocken kommer fram till när allt detta ska ske om det är möjligt. Våra grundkrav är bygg vackert och bevara charmen, bygg spektakulärt för att ge mer liv, bygg smart från början och planera vart vi vill ha utbyggnad för att inte bli ett lapptäcke eller bygge där det fanns plats! Sala ska växa, men fortfarande ha småstadscharmen kvar. Vi tror dock att det går att göra både ock, bara vi tänker till! Vad tror du?!
More to come....

tisdag 8 maj 2012

Svar till Eric Thorsells insändare i SA

Här är vårt oredigerade svar till Eric Thorsells insändare om att vi bara ser till staden...Skickades in till SA idag.

/Eric Thorsell har återkommande i SA påstått att Salas Bästa inte gjort något för landsbygden, därför vill vi redovisa vad vi gjort under vårt första år; Vi planerar nya tomter i Kumla, vi arbetar aktivt för att återuppta barnomsorg i Kumla-Tärna, ordnar nya förskoleplatser i Ransta, ser över matsalen i Varmsätra. Vi arbetar vidare för en cykelväg till Saladamm och har avsatt pengar till föreningsdrivna evenemang på landsbygden, t ex " besök en gård" i Svartådalen. Vårt förslag att varje landsbygdsdel ska få mer att säga till om i sin närhet är klubbat. Vi stödjer flera motioner som främjar landsbygden, bland annat till blomsterprakt utanför stan (där föreningar kan söka om blomarrangemang till sin ort). Vi har sagt nej till ytterligare varg i Sala kommun, det är Regeringen och C som styr den frågan, alla partier är ense i Sala?

Vi är tyvärr inte med i Landstinget, så vi kan inte påverka sjukvården, men har sett till så att LOV införts på servicetjänster inom hemtjänsten i år. 
Vår tanke med att vi finns till är att hitta långsiktiga lösningar som håller över mandatperioder och som kan hjälpa hela kommunen i stort. Vi ser därför fram emot den nya organisationen och mer samarbeten mellan blocken och stödjer både bra förslag från ditt eget parti C samt övrig i Alliansen och våra kollegor i Framtid Sala./


Tyvärr så får man inte plats med fler tecken på SA:s hemsida men det finns mycket mer som jag skulle vilja säga till Eric och troligen så kommer inte hela texten med...

Här är Erics insändare: 

De ser bara staden

Relaterat

Jag gillar ordlekar och dubbla betydelser av ord liknande att hårddisk i dag inte betyder en fastbränd gratängform eller att chips inte bara betyder skivad potatis.
I politiken finns också många dubbelbottnade ord typ: i största möjliga utsträckning, vi ska ta det under utredning, när det finns ekonomiskt utrymme eller liknande.
Här i Sala har orden ”framtid” och ” bästa” ändrat betydelse särskilt vad gäller dess geografiska utbredning. Orden har minimaliserats vad gäller antalet kvadratkilometer.
Dagens styrande heter Framtid Sala. Tyvärr verkar det som om dess geografiska räckvidd rör sig cirka tre kilometer runt med rådhuset som nav.
Hur mycket har majoriteten försökt att lugna alla oroliga i utkanten av kommunen när det gäller vargfrågan. Har de styrande någonsin besökt de drabbade?
Vad har det gjorts för satsningar i verkligheten utanför Salas tätort de senaste två åren? Visst vi har haft rådslag i varje mindre tätort – men konkreta resultat bara inne i centrum.
Salas Bästa har knappt setts utanför en radie om 300 meter runt torget och ännu mindre i skoldiskussionen i Västerfärnebo eller kring sjukvården i Sala.
Det måste till en helhetssyn på hur vi ska rädda Sala från all negativism.
Det blir inte bättre av att man inte vill se att framtiden för Sala är att vi kan få storstadsbor att flytta till vår kommun och då blir det till de mindre orterna.
Själva stadskärnan är inte det som drar unga familjer det är trots allt drömmen om något eget på landet – och då måste hela kommunen fungera, även ute i Häggebäcken, Rörbro eller Labacken i andra ändan.
Stockholm mot landet eller Sala stad mot landsbygden, den diskussionen behöver vi inte.
Eric Thorsell, Kumla kyrkby


Alla som följer min blogg har själva kunna läst mina inlägg om Västerfärnebos högstadium, jagt tycker att det är tråkigt och negativt att vi blev tvungna att gå den väg som vi gick. Vi har hållit en låg profil då det inte finns så mycket mer att säga i debatten då beslutet nu är klubbat och såren är djupa hos de drabbade.
Det vet jag, för jag har själva blivit drabbade när Kumla las ner. När det gäller debatten om vargen, så har jag deltagit på KS sammanträden och talat med landshövdingen då vi hade chansen. Det vi fick veta då var att det var regeringen som drev igenom detta p g a EU beslut p g a att vargen var en hotad art. För att kunna rädda vargen har EU bestämt att vargen ska få "återuppstå" och alla länder som har varg ska aktivt arbeta för att den kan det. Det regeringen har gjort är att ta varg från bl a Lappland och placera ut den på omåden i Sverige som är statligt ägda, då ägaren måste godkänna utplaceringen, utan att tänka på konsekvenserna eller att få folket med sig. Vi inom Salas Bästa är emot sättet som detta har hanterats på. Vi delar alltså resten av Sala kommuns kommunpolitikers åsikt i vargfrågan. Jag frågade även landshövdingen hur regeringen hade tänkt, och varför man inte försökt att få ut information och regler innan man satt ut varg? Jag frågade även varför de tog bort vargen från Lappland och  satte ut den i områden i Sverige nära människan. Då fick jag svar att Samernas rennäring var hotad och att de var skyddade som urbefolkning... Mitt svar var att bönderna i Sala är faktiskt Sveriges urbefolkning om man tittar historiskt och deras lantbruk är deras levebröd. De få små lantbruk som finns kvar i Sala är idag också utrotningshotade, då det blir svårare och svårare för bönderna att klara sig på mindre lantbruk.
Jag förstår att de som drabbats av rivna djur är förbannade, men jag kan tyvärr inte göra mer som kommunalpolitiker än säga det till Landshövdingen samt att rösta emot att de placerar ut fler vargar i KS vilket jag gjort. Därför känns det mer som ett spel för galleriet att åka ut till de drabbade och tycka synd om dem. Men jag kanske har fel?

När det gäller sjukvården, ja Salas Bästa kan idag inte påverka sjukvården i Sala, eftersom att den är landstingsstyrd, men om det är fler som tycker att vi ska engagera oss även i Landstinget så kanske vi gör det till nästa val. Vi har skrikit när vi sett vad som skett i regionsfrågorna d v s att landstingen går ihop och bildar större enheter vilket är på gång. Där har vi gjort vår röst hörd emot att Uppsala inte funnits med i tankarna tillsammans med Västmanland, men det är endast i VLT, så det ger inte så mycket. Ett alternativ är att sitta med och endast rösta för de förslag som är bra för Sala och emot alla som är dåliga för Sala om vi kommer in nästa val.Eric tror att människor endast vill flytta till landsbygden, det tror inte jag. Jag tror att de även vill flytta till småstaden. Därför så måste vi fokusera på att hela Sala ska planeras för byggnation. Vi har hittills planerat för en rad områden utanför Sala, såsom Saladamm, Kumla, Ransta, Salbohed, Broddbo och Västerfärnebo. Nu måste vi förtäta Sala stad och detaljplanera för fler boende i Sala, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det kommer vi att göra under sommaren. För att nå vår vision om Sala 2024, med 25000 innevånare i Sala kommun behövs det byggas drygt 200 bostäder om året i Sala. Det kommer också att betyda att vi behöver bättre infrastruktur och att vi får till en planskild korsning vid Strömsbacka samt ett resecentrum. Vi har en aggressiv plan fram till 2024 där vi vill göra en handlingsplan för hur detta ska gå till, gärna tillsammans med övriga partier och förvaltning  för att planen ska kunna hålla även om det blir Alliansen som styr nästa gång och vi gången efter... 


Mer om det nästa gång!"
Nu är det dags att knoppa!
God natt! Med vänlig hälsning Hanna