torsdag 16 maj 2013

Är det inte dags för förändring nu?

Idag presenterades Fokus.se sin jämförelse av alla kommuner i Sverige och Sala hamnade på listan bland de 6 sämsta kommunerna att bo i av alla 290 kommuner. Många av de medborgare som jag mött, vittnar om att det mesta står still i Sala, att det gjort det väldigt länge och att det måste göras något.  Nu är det alltid så att statistik är inte 100% tillförlitlig, då olikheterna mellan kommuner i vissa fall är stor. Men om du jämför 290 företag med varandra så finns det lika många olikheter där, men företag som vill utvecklas väljer hellre att titta på vad deras konkurrenter gör istället för att bara säga att utredningen eller statistiken är fel.

Att Sala nu hamnar på denna lista är tragiskt ur många synvinklar. Vare sig statistiken är tillförlitlig eller inte då det handlar om att vårt gemensamma varumärke Sala skadas. Detta kan inte läggas på förvaltningen, de har gått igenom eldprov de senaste åren och många anställda inom kommunen vare sig de är lärare eller gatsopare, vårdare eller enhetschef har fått utstå stora förändringar.

När en omorganisation genomförs är det fruktansvärt viktigt att alla får känna sig delaktiga och att det är högt i tak, det är också viktigt att det finns ett långsiktigt mål, då förändringar tar tid. Om personalen mår sämre, förändringar inte genomförs utifrån en genomarbetad idé är det lätt att det blir fel och det påverkar servicegraden vilket i sin tur påverkar nöjdheten bland kunder som i sin tur påverkar ekonomin.

Detsamma gäller budgetarbete, om budgeten drivs igenom utan att lyssna till de behov som verksamheten säger sig ha, är det också lätt att panik i att finna lösningar för att gå runt istället för att tänka i termer om hur vi förbättrar oss övertar hela verksamheten och ledningens fokus.

Besparingar eller skattehöjning är rådande valmöjlighet med nuvarande och kommande budget enligt etablissemanget. Det är inte utvecklande förslag? Det är korta lösningar till långa problem.
Inom industrin har det sedan lång tid arbetats med kvalitetsarbete, där fokus och möjlighet till förbättring alltid går genom medarbetarna, kunderna och en tydlig målsättning. Bland de kommuner som lyckats ligga högt i jämförelser är detta framgångsfaktorerna som de alla pekar på. De har både varit lyhörda gentemot medborgarnas uttalade behov, fått till bra samarbeten inom kommunen mellan företag, kommunledning, föreningsliv och medborgare. De har fått till en vi känsla och en önskan om att arbeta mot samma mål.

Enligt statistik så går det bäst för de större kommunerna, men även för de kommuner som satsat på att bli större genom att prova nya vägar, hitta sin nisch eller välja att satsa hårt inom ett område eller göra allmänna förbättringar åt alla.

Den röda tråden i att lyckas är enligt oss att tänka nytt, arbeta för förändring och arbeta från massorna till toppen istället för tvärtom. Det var även så som de stora företagen byggdes upp och urskiljer sig från de företag som fastnar i gamla rutiner och på det viset som Sverige byggdes upp en gång i tiden. Genom att kombinera historia, nuläge och framtid kan vi också lyckas i Sala. Men det kräver både långsiktiga planer och snabba beslut i rätt riktning.

Det bästa för Sala är en vi-känsla där vi finner minsta gemensamma nämnaren och sätter upp mål att bli den bästa kommunen gemensamt! Vi vill det, vill du?

I så fall ska du rösta på Salas Bästa i nästa val!

Läs om fokus jämförelse här:

http://www.di.se/artiklar/2013/5/16/sveriges-varsta-kommuner-att-bo-i/


måndag 6 maj 2013

Det här vill vi vi Salas Bästa!

Idag har Andreas Weiborn, Moderaterna, kritiserat oss i Salas bästa för att endast bry oss om mjuka frågor såsom Innebandy, Salafestivalen och ett kulturhus, han påstår att vi inte för borgelig politik och att Moderaterna värnar om kärnfrågorna. Han säger också att vi inte driver "Hårda" frågor såsom nedläggningen av Lindgården och inte står för våra beslut. Förutom det så ger han sig också på Rädda Salas Kulturskola och anser att den är onödig, då alla partier i Sala vill behålla Kulturskolan enligt Andreas.

Salas Bästa bildades av ett gäng idérika personer som kände att kommunen stagnerat och p g a att de kände att dåvarande ledning inte lyssnade till medborgarna. Visst har många av de förslag som vi lagt fram varit av borgelig karaktär om man ska jämföra våra förslag med de partier som finns inom blockpolitiken. Men för den sakens skull har vi inte fått medhåll av Alliansen vilket också är konstigt. Vi har istället fått försöka finna broar med de rödgröna för att arbeta med de frågor som vi anser varit utvecklande för Sala. Vi har lyckats med en del, men inte allt. När vi gick ur samarbetet med S fick de istället stöd av Alliansen för att driva igenom sin egen budget.

FÖRETAGANDE & KÄRNFRÅGOR
Vi är ett företagarvänligt parti som anser att det inte är fel att driva företag även inom omsorgen och skolan om man gör det till bättre kvalitet än kommunen. (Vi fick t ex igenom Lagen Om Valfrihet på service tjänster inom äldrevården, trots att vi samarbetade med de rödgröna som från början var emot det).

Vi är ett parti som anser att kommunen ska lägga störst fokus på kärnfrågor såsom skolan, vården och omsorgen. Vi anser också att ett bra företagsklimat är bra för samhällsekonomin i en kommun, då företag skapar arbete och arbete ger skatteunderlag till välfärd. Vi anser därför att det är viktigt att vi i Sala kommun lär oss av hur andra kommuner gör, som lyckats skapa ett bra företagsklimat. En av de kommuner som har lyckats är Trosa kommun. Trosa är en mindre kommun än Sala vintertid, men på sommaren ökar kommunen med ca 10 000 turister per år. Här blomstrar företagen! Både inom tillverkning, handel och turism. Liv och rörelse skapar mer liv och rörelse. Det som Trosa satsat på är att tydliggöra vad de vill i sin kommun. De har gemensamt över blockgränserna kommit fram till att varje besökare/medborgare i Trosa kommun är deras kund. De har satt som mål att Trosa ska bli Sverige bästa kommun. Det innebär att de satsat mycket på att marknadsföra och tydliggöra alla regler som finns, att hjälpa kommuninvånare istället för att granska dem vare sig de var företagare eller privatpersoner och förenkla bygglovshanteringen trots hårdare regler och lagar. De har även byggt upp broar och samarbeten med det lokala näringslivet och lagt över ca 25% av det som kommunen tidigare hade i egen regi ut till den som utför uppdraget till bästa kvalitet via upphandlingar. De satsade på att se till så att deras upphandlingsfunktion blev riktigt bra och konkurrensutsatte de delar som kommunen själva inte klarade av att göra bättre.  Trosas resa har inte gått på två år. De har kämpat på sedan tidigt 2000 tal. Men nu ligger de 2:a i Svensk näringslivs ranking och har legat i topp i flera år. Vi vill göra som i Trosa, vi vill gå över vad vi gör bra och vad som någon annan kan göra bättre. På så sätt kan vi satsa ännu hårdare på det som vi är riktigt bra på inom kommunen istället. Vi lyckades införa medborgarkontoret i Sala, dock inte så som vi hoppats på, men det är en början. Den nya organisationen har många barnsjukdomar. Förvaltningen har dock börjat att ändra och skapa mer samarbeten internt och kundfokus är något som även nu kommer från tjänstmännens munnar. Vi har ifrågasatt varför Sala inte klarar av att klättra högre i näringslivsrankningar trots att FöretagarCentrum bildades och även här efterfrågat förändring. Det kan vara så enkelt som att det saknas ekonomiskt stöd från kommunen? Vi har försökt att bidra med det i våra anslag, men inte fått gehör från övriga. Vi kommer fortsätta att göra det, då vi anser att det krävs att kommunen visar att vi vill satsa på företagande i kommunen och att kommunens tjänstmän måste arbeta strategiskt och uppsökande nu när vi konkurrerar med alla andra kommuner om etableringar. Då krävs det att vi syns och hörs.

För att trycka på utvecklingen la vi ett eget förslag till budget redan förra året, där vi valde att prioritera skolan, vården och omsorgen. (kärnfrågorna). MEN vi blev totalt nedröstade av övriga partier. Alliansen valde istället att slå ihop sin budget med Socialdemokraterna för att få igenom en ytterligare kökssatsning i Ösby som kostar kommunen 10 miljoner kronor, medan vi försökte bl a att investera i cykelväg till Saladamm, som det finns beslut på, men ingen lyckats genomföra på 40 år. . De drog ner pengar som var ämnade till marknadsföring av kommunen och etableringsansvarig samt de evenemangsbidrag som vi infört som skulle öka möjligheten för kultur och idrottsevenemang i Sala stad och på landsbygden. De la istället en satsning på bredbandsutbyggnad i Sala kommun i kommunal regi som i sig kommer att konkurrera ut de lokala företag som idag gör liknande arbeten i kommunen samt myggbekämpning som nu även staten kommer att bekosta. Detta innebär nu också att skolan fick stora besparingar och likaså vård och omsorgsförvaltningen, då dessa nämnder fick mindre medel än de äskat (efterfrågat).  Detta ledde till att förvaltningarna la fram besparingsförslag såsom att lägga ner eller göra stora besparingar på Kulturskolan och flytta Lindgårdens verksamhet till Sala från Kila. Eftersom att Andreas anklagar oss för att inte fara med fakta så har jag samlat lite artiklar och beslut nedan:
UTVECKLING AV KULTUR OCH IDROTT
Vi är även ett kultur och idrotts vänligt parti, som anser att kultur och idrott är något som hänger ihop med att få tillväxt i en kommun. Man kan inte endast ha skola, vård och omsorg i en kommun. Det behövs även att människor har något att göra på sin fritid och att de får möjligheter att hålla en bra hälsa för att kunna leva och inte bara överleva. Kulturpolitik brukar oftast vara vänsterfrågor, men vi har tagit strid för att Rädda Salas kulturskola, p g a att den är viktig ur både tillväxtsynpunkt och visat sig vara bra för inlärning hos barn och på så sätt även tillför mervärden utöver liv och rörelse!  Förvaltningen informerade tidigare att de behövde 2,5 miljoner för att slippa besparingarna inom kulturskolan, Bildnings och lärande nämnden valde dock att endast äska 1,9 miljoner från kommunstyrelsen. Vi yrkade därför att skolan skulle få 2,5 miljoner mer redan under 2013 efter bokslutet, då det var vår chans till att rädda skolan från besparingar. Inget parti lyssnade på oss i kommunstyrelsen. Men efter demonstrationer, insändare och en lång kampanj insåg de att vi hade rätt och när ärendet togs upp i Kommunfullmäktige var alla partier helt plötsligt för Salas Bästas förslag på 2,5 miljoner. Men då hette det inte att det var Salas Bästa förslag. Det hette att det kommit fram mer information och nu var Socialdemokraternas förslag som alla biföll. Vi bryr oss inte om det, det viktigaste var att skolan fick pengarna. Skolans besparingar ligger kvar för 2014, tills dess att ny strategisk plan är tagen. Om nu Andreas har rätt och alla partier vill bevara Salas Kulturskola borde alla i så fall se till så att verksamheten bibehålls och lärarna får vara kvar? Annars blir det svårt att bedriva Kulturskola för de elever som finns där idag.
 
Andreas säger också att vi har satsat på mjuka frågor, ja det har han också rätt i, men så mjuka vet jag inte om de är?:

 - Vi har infört en lokal kulturplan i Sala kommun, som tidigare inte funnits.
 - Vi vill införa en likande långsiktig plan för motion och idrott och har lämnat in en motion på det.
 - Vi har fått liv i Salas lokala tillgänglighetsplan, som legat i träda sedan den skrev. Vi har även fått
    igång kommunens arbete med att åtgärda enskilt avhjälpta hinder.
 - Vi har bidragit till att Sala har fått igång ett medborgarkontor och varit med att genomföra Salas
    största omorganisation sedan 1972, där fokus skulle ligga på att medborgare är kunder.
    (Men vi har inte deltagit i utförandet av omorganisationen).
 - Vi har fått igång en evenemangskalender i Sala och även fått igång evenemangsbidrag, för att få
    mer liv och rörelse, under tiden som vi satt som ordförande för Kulturutskottet. Vi har på så sätt fått tillbaka Salafestivalen i stan, som är en folkfest för både Salabor och hemvändare. I år kommer den dessutom att planeras av företagare tillsammans med Salas ungdomar och få en ny skepnad. Läs mer här >>  
- Vi har under majoritetstiden deltagit att se till så att Idrottshallen blev åtgärdad för att tjejerna i
   innebandy skulle kunna spela sina matcher i Sala i Superligan. Vi arbetade också aktivt för att få till
  mer liv i vision Lärkan, men blev motarbetade både av Alliansen och Socialdemokraterna.
  Diskussioner fördes med Sala FF om att de skulle få möjlighet att bygga en egen arena vid Lärkan,
  då de förlorade sin plan vid Silvervallen. Men det dog ut, efter att vi lämnade maktens korridorer.
 Sala Hockey fick en ny ishall ombyggd och IFK Sala fick nya löpbanor och friidrottsanläggning färdigställd. Men sen bromsades alla investeringar upp. Alliansen skyller det på oss, men vi hade lagt fram förslag på hur man skulle kunna lösa de stora problemen med de renoveringsbehov som finns på hela Lärkanområdet genom att göra som man har gjort i andra kommuner, d v s låtit någon annan större aktör etablera sig i Sala och skriva ett långt hyreskontrakt, med kommunen. Det är inte bara i Sala som badhuset och idrottshallar förfaller. Vissa kommuner har satsat 150 miljoner på att bygga om sitt badhus. (Deras driftskostnader har också ökat). En kommun lät ett företag köpa badhuset och bygga om det och skrev avtal på 30 år och hyrde det sedan av företaget som även skötte restaurang och drift. Hyreskostnaden ökade med 14 miljoner. (En vanlig driftsökning brukar vara 10% på investeringen, d v s 15 miljoner för de som byggde själva... Plus kostnader för personal att driva och drifta lokalerna). Liknande förslag som vårt lades redan 2007 av Alliansen, men de vågade inte genomföra det då. Nu valde de att gå emot sitt eget förslag igen, och röstade ner möjligheten att ens se efter om det var lönsamt eller ej!

Så här lät det om turerna runt Lärkans sportfält:
- Så här sa föreningarna >>
UTVECKLING OCH PLANERING AV JOBB & BOSTÄDER
- Vi tryckte på för att få färdigt Plan för Sala stad, som ska visa var i Sala stad som nya etableringar
   ska kunna ske, var vi ska kunna bygga bostäder och vi ville även få in skolor. Planen hade arbetats fram sedan 2003... Vårt mål var att en full översiktsplan för hela kommunen skulle göras klar, vi la förslag på var i kommunen som det fanns möjlig utveckling till nya bostäder och fördelade ut de 3500 nya invånarna skulle kunna bo 2024. Men det gick trögt och vi fick varken tjänstemännen eller majoriteten med oss.

Så här såg vårt förslag till Plan för Sala stad ut >>

- Vi fick igång arbetet med att få till en service byggnad i stadsparken intill lekparken. (Hus finns ritade, men ej redovisade ännu för kommunstyrelsen).  Pengar fanns med i budget, men inget hus har presenterats ännu...
- Vi fick igenom ett medborgarförslag om campingplatser för husbilar intill minigolfbanan och även igång en diskussion om att ha ett koncerthus intill dammarna vid lasarettet, som fanns som medborgarförslag redan 2003 och som har efterfrågats av många kulturaktiva tidigare. Vi hade en vision om att stadsparken skulle få liv i alla hörn och att ett flöde av människor skulle fylla parken och göra den säkrare på nattetid.

- Vi fick kommunen att köpa strategisk mark intill Evelundsrondellen och bad tjänstemännen ta fram förslag på tomter till logistik och tjänsteföretag. Samtidigt försökte vi använda SIFAB till att bli ett utvecklingsbolag som kunde ta fram och hjälpa företag att etablera sig i Sala. Men Alliansen röstade nej. Även om bolaget fått ny bolagsordning används SIFAB endast till att vara hyresvärd för två lokaler som företaget äger. MånsOls och VEBAC. Vi ifrågasätter nu, varför Sala kommun ska ha ett fastighetsbolag endast för två fastigheter?
 
- Vi la förslag till Bovieran att flytta till Silvervallen för att behålla deras intresse kvar i Sala. Men blev motarbetade av Alliansen som redan lovat marken till Andersson o Company, som haft ensam option på marken i 10 år men inte byggt något. Samma företag som senare ingick i en mutskandal i Enköping.

VAR ÄR MODERATERNAS EGNA FÖRSLAG?
Med andra ord så har Salas Bästa, arbetat för betydligt mer än några få frågor, även om Alliansen och den här gången Andreas Weiborn påstår annat. Vi tycker att det är beklagligt att de inte är intresserade av att vända bladet. Vi har aldrig röstat ner något av deras motioner p g a att det är ett Alliansförslag. Vi har alltid utgått från vad vi tror är rätt beslut. Vi har istället röstat för flera av de förslag som vi ansett vara bra för Sala som Alliansen har kommit med. Vi var även lyhörda och bjöd in Alliansen till beredningarna under den korta tid som vi fick ha ordförande klubbor. Men av någon anledning så slås vi hela tiden på fingrarna. De ser oss hellre som ett hot än som en möjlig samarbetspartner. Det är tragiskt för Sala att det ska fortsätta så här. Visst har vi även varit hårda i vår kritik mot utfall som de gjort. Jag tänker avsluta med att lägga upp en länk till Salas Moderaters hemsida, så att ni själva kan se vilken action som de har i kommunen och själva fundera över vem som har flest idéer för hur den här kommunen kan utvecklas och styras i framtiden. Vi ser nämnligen inte Moderaterna i Sala som en motståendare. Vi ser dem som en möjlig samarbetspartner om de bedriver Salas bästa politik ;)

Länk till Moderaterna i Salas hemsida >> (De har ingen FB sida alls).  
Lycka till!