torsdag 16 maj 2013

Är det inte dags för förändring nu?

Idag presenterades Fokus.se sin jämförelse av alla kommuner i Sverige och Sala hamnade på listan bland de 6 sämsta kommunerna att bo i av alla 290 kommuner. Många av de medborgare som jag mött, vittnar om att det mesta står still i Sala, att det gjort det väldigt länge och att det måste göras något.  Nu är det alltid så att statistik är inte 100% tillförlitlig, då olikheterna mellan kommuner i vissa fall är stor. Men om du jämför 290 företag med varandra så finns det lika många olikheter där, men företag som vill utvecklas väljer hellre att titta på vad deras konkurrenter gör istället för att bara säga att utredningen eller statistiken är fel.

Att Sala nu hamnar på denna lista är tragiskt ur många synvinklar. Vare sig statistiken är tillförlitlig eller inte då det handlar om att vårt gemensamma varumärke Sala skadas. Detta kan inte läggas på förvaltningen, de har gått igenom eldprov de senaste åren och många anställda inom kommunen vare sig de är lärare eller gatsopare, vårdare eller enhetschef har fått utstå stora förändringar.

När en omorganisation genomförs är det fruktansvärt viktigt att alla får känna sig delaktiga och att det är högt i tak, det är också viktigt att det finns ett långsiktigt mål, då förändringar tar tid. Om personalen mår sämre, förändringar inte genomförs utifrån en genomarbetad idé är det lätt att det blir fel och det påverkar servicegraden vilket i sin tur påverkar nöjdheten bland kunder som i sin tur påverkar ekonomin.

Detsamma gäller budgetarbete, om budgeten drivs igenom utan att lyssna till de behov som verksamheten säger sig ha, är det också lätt att panik i att finna lösningar för att gå runt istället för att tänka i termer om hur vi förbättrar oss övertar hela verksamheten och ledningens fokus.

Besparingar eller skattehöjning är rådande valmöjlighet med nuvarande och kommande budget enligt etablissemanget. Det är inte utvecklande förslag? Det är korta lösningar till långa problem.
Inom industrin har det sedan lång tid arbetats med kvalitetsarbete, där fokus och möjlighet till förbättring alltid går genom medarbetarna, kunderna och en tydlig målsättning. Bland de kommuner som lyckats ligga högt i jämförelser är detta framgångsfaktorerna som de alla pekar på. De har både varit lyhörda gentemot medborgarnas uttalade behov, fått till bra samarbeten inom kommunen mellan företag, kommunledning, föreningsliv och medborgare. De har fått till en vi känsla och en önskan om att arbeta mot samma mål.

Enligt statistik så går det bäst för de större kommunerna, men även för de kommuner som satsat på att bli större genom att prova nya vägar, hitta sin nisch eller välja att satsa hårt inom ett område eller göra allmänna förbättringar åt alla.

Den röda tråden i att lyckas är enligt oss att tänka nytt, arbeta för förändring och arbeta från massorna till toppen istället för tvärtom. Det var även så som de stora företagen byggdes upp och urskiljer sig från de företag som fastnar i gamla rutiner och på det viset som Sverige byggdes upp en gång i tiden. Genom att kombinera historia, nuläge och framtid kan vi också lyckas i Sala. Men det kräver både långsiktiga planer och snabba beslut i rätt riktning.

Det bästa för Sala är en vi-känsla där vi finner minsta gemensamma nämnaren och sätter upp mål att bli den bästa kommunen gemensamt! Vi vill det, vill du?

I så fall ska du rösta på Salas Bästa i nästa val!

Läs om fokus jämförelse här:

http://www.di.se/artiklar/2013/5/16/sveriges-varsta-kommuner-att-bo-i/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar