måndag 1 juli 2013

Besparingar ger inte bättre kvalitet!

1/7-2013, kunde vi läsa i SA att Bildnings och lärandenämndens ordförande, (S) ansåg att Curt Hellman var fel ute, när han totalsågade visionen som Alliansen och S har tagit fram för Kulturskolan i Sala. Hon menar att kvalitet går att få utan skattemedel genom att effektivisera. Vi är ofta för effektivisering inom Salas Bästa om kostnaderna är högre än normalt utan att man sett någon kvalitetshöjning. Men sen säger hon  att det inte "bara" är Kulturskolan som drabbas av besparingar, att de även skurit ner på övrig verksamhet och minskat antal lärare med 15% utan att få sämre kvalitet och det stämmer inte om man tittar på öppna jämförelser mellan Sveriges kommuner.

För det första så ligger inte Sala speciellt högt i kostnad för skolan. Se själva på kolada.se!
Om vi tittar på öppna jämförelser så har Salas effektivitetsmått sjunkit brutalt mellan 2011 - 2012, under ett år har Sala hamnat på plats 249 från plats 208! (Effektivitetstal grundskola inklusive förskola). Vi ligger nu bland de 41;a sämsta kommunerna i effektivitet!  Kommunen har även fallit i det sammanvägda resultatet för öppna jämförelser, från 93:e plats till plats 173 under 2012, vilket tyder på att vi även fått en övergripande kvalitetsförsämring, även om vissa ämnen pekar uppåt. Men om vi tittar tillbaka till då Alliansen satt vid rodret så låg vi 2009 på plats 286 (4:e sämsta resultatet i Sverige). Det är dock tragiskt att Salas siffror har vänt åt fel håll igen. Standardkostnaden per elev var i Sala 2012 82 907 kr/elev, medelkostnaden för alla kommuner var 84 491 kr/elev. D v s att Salas kostnader per elev är mindre än medelkommunen, så effektivitetsmåttet beror troligen inte på för höga kostnader.

Att sätta in ytterligare sparbeting på en verksamhet som redan går på knäna blir ingen kvalitetsförbättring, så enkelt är det, vare sig det gäller Kulturskolan eller Grundskolan. Att 5Senses väckte delar av skolverksamheten och fick igång en positiv stämning som bidrog till mer samarbetsformer och lite framtidshopp bland lärare och elever kan ha påverkat vissa resultat positivt, men det stora jobbet har lärarna och eleverna stått för. Frågan är hur länge de orkar?

Nä, skolan är ett kapitel för sig i Sala, vi behöver jobbat stenhårt tillsammans för att förbättra elevernas resultat, det gör man inte genom att skära ner, lägga dolda besparingar och sedan påstå sig ha en vision om förbättring. 


Salas Bästa såg att 2014 skulle bli ett tufft år ekonomiskt, vi har därför tittat under varje sten och försökt att komma med olika förslag på hur vi kan ta bort besparingskraven på skolan och istället satsa på skolverksamheten i Sala. Där vi kan vara unika med att tillhandahålla småskaliga enheter på landsbygden, hög lärartäthet, bra arbetsklimat för lärarna och en vettig lön som drar till sig lärare som vill vara med och utveckla skolan och förbättra elevernas resultat. Med bra arbetsklimat menar vi också möjligheten för lärare att vara lärare, genom att använda oss av elevassistenter och annan stödpersonal till de elever som behöver det som mest.Då krävs det resurser och vi ville lägga 7 miljoner mer 2014 för att påbörja upprustning av skolan. 

Genom att satsa på bra undervisning, fler valmöjligheter i Sala, istället för att folk flyr till Västerås, skulle vi kunna öka antal familjer mellan 18-65 år, d v s de som uppbär försörjningen för övriga åldrar. Om vi får till en positiv förändring i Sala, underlättar för de som vill bygga hus, villor och hyresrätter, får till ett bättre samarbete med näringslivet och föreningslivet kan Sala blomstra upp som aldrig förr! Sala ligger i en tillväxtregion, den ökning som vi nu ser beror till största del på övriga tillväxtregioners växtvärk och p g a att vi har en underbart vacker stad och landsbygd i Sala. MEN vi måste tänka mer på vad som ger oss tillväxt och vad som hämmar tillväxt för att bli en riktig tillväxtort! Det innebär prioriteringar och att våga ta hjälp av andra. Om kommunen inte klarar av att locka till sig barn till sina egna Gymnasieprogram, kanske det är dags för kommunen att locka till sig de som är bra på det? Om kommunen idag är känd för att vara en kommun med många välartade musiker, kanske det är dumt att spara 75% på Kulturskolan? 

Förra året, när förskolan skulle satsa stort på Gärdesta, sas det att vi snart har långa köer. I och med att det byggdes ut skulle vi klara oss, sen visade sig det inte stämma riktigt, då prognoserna såg bättre ut än väntat. Nu finns det en ny förskola som är intresserad av att etablera sig i Sala, Academedia som tillhör Sveriges största utbildningsföretag med 44 000 förskolebarn. Företaget är enligt de jag hunnit läsa på internet ett väldigt expansivt och framgångsrikt företag som lyckats bäst i kriget om eleverna. Baksida är att de även har gjort stora vinster som går till ägarna, d v s de är ingen stiftelse. Företaget har också beskyllts ha varit snälla med betygsättning. Nu är det en förskola som vill etablera sig här, så betygsproblematiken är borta. Att detta innebär mindre pengar till den kommunala skolan då kommunen får bekosta skolans verksamhet är också negativt för skolförvaltningen ur det perspektivet att pengarna annars hade stannat i kommunal verksamhet. För lärare och elever finns det dock möjlighet att välja något annat. 

Om Academedia etablerar sig i Sala, finns det även chans/risk för att de utökar verksamheten och tar över annan verksamhet i Sala såsom grundskolor och gymnasiet. Frågan är om det är bra för Sala? Jag har inte bestämt mig ännu. Med de valmöjligheter som finns idag, väljer barnen att gå i en skola och pendla varje dag till Västerås eller Uppsala för att gå i liknande skolor. Frågan är om de inte hellre skulle stanna i Sala om det fanns möjlighet att välja något annat än den kommunala skolan? Det innebär också att föräldrarna blir kvar i Sala längre?! Vilket innebär att färre flyttar härifrån i åldern 18-65. Om man kan lösa problematiken med för stora vinstuttag i skolan, d v s att den största delen av vinsten ska gå tillbaka till verksamheten genom kvalitetssatsningar vore detta ett guldläge för Sala. Om det visar sig att friskolorna endast utarmar verksamheten och barnen inte lär sig något, är det dåligt för Sala. Vad tycker du?  

2 kommentarer:

 1. Effektivitetstalet har sjunkit drastiskt mellan 2011 och 2012 men är fortfarande bättre än 2008 och 2009.
  Tydligen var 2011 ett bra år för skolorna i Sala då många indikatorer steg kraftigt för att falla tillbaka 2012. För grundskolan sammanvägda resultat ser man en stigande trend om man bortser från den kraftiga ökningen 2011.
  Även andel elever i åk 9 som uppnår målen i alla ämnen stiger kontinuerligt.

  Det är viktigt att försöka visa både positiva och negativa delar i en debatt annars finns risken att man förlorar trovärdigheten.

  Jag är orolig att politikerna ser dessa förbättringar och känner sig nöjda. Det är en farlig känsla, man får aldrig vara nöjd när det gäller sånt här.

  Jag är inte speciellt lojal mot Sala när det gäller mina barns framtid. Tycker jag att kvaliteten är bedrövlig när det är dags för dem att börja grundskolan tvekar jag inte att låta dem gå i Västerås. Det kan i förlängningen leda till att vi byter kommun. Förmodligen gäller det fler familjer där en eller båda vuxna jobbar på annan ort.

  Min personliga uppfattning är att vi kan ha Sveriges bästa kulturskola men det är inget värt om kommunens kärnverksamhet som för- och grund-skola mm inte är väl fungerande med hög kvalitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, kul att du läser min blogg, jag har förstått att skolan ligger dig nära om hjärtat, det gör den även för oss. Att studieresultaten går åt rätt håll över tid är bra, men det som oroar mig är besparingarnas påverkan på barnens möjligheter till fortsatta bra resultat. Jag tror att vi kan göra en koppling till de budgetar som nu lagts två år i rad med för lite pengar till skolans verksamhet. Ordf. i bildnings och lärandenämnden påstår att skattemedel inte behövs, de ska effektivisera istället och hon påstår också att kvaliteten inte drabbas. Jag tror att det går att effektivisera arbetsmetoder genom att samarbeta med personal och arbeta underifrån och upp. 5Senses undersökning visar på det. De började arbeta för att utgå från ungdomarnas behov och marknadsföra skolornas styrkor. Men sen drogs budgeten ner, 30 miljoner ville Alliansen och Sossarna spara på skolan i Sala. Det gör skillnad. I årets budget har de fortsatt i samma riktning med fortsatta dolda besparingar. De har ökat ramen med 5 miljoner, men det räcker inte till vare sig fler lärare eller fortsatt avtalad löneökning. Om de nu hävdar att de är effektiva lär man ju kolla de jämförelser som finns och eventuellt revidera om det inte stämmer. Det gäller att prioritera rätt för att få stopp på utarmningsspiraler. Vad är vi bra på, vad är vi sämre på? Hur kan vi få till bra stämning bland de som ska utföra och göra jobbet? Vilken målsättning har Sala kommun idag för att nå sin vision? Arbetar Sala kommun efter sin uttalade målsättning?

   Radera