tisdag 10 april 2012

Boka upp evenemangskalendern!

Hej igen, Vi inom Salas Bästa och Framtid Sala har tillsatt medel för 2011-2014 att det ska bli mer liv och rörelse i stan och på landet, det har både återuppväckt Sala Festivalen samt fått andra evenemang att startas. På torsdagens KS så kommer det upp ännu en ansökning om evenemangsstöd till evenemang som en förening vill hålla i Sala kommun. Här är lite info om sånt som kommer att ske under 2012 som redan är klubbat i KSAU: (Tidigare ansökningar för stöd 2012).

Sommar 2012 Allsångskvällar i Ransta (2 tillfällen).
Läs mer här >>

30 April Valborgsmässofirande på Svedboäng, Västerfärnebo 
Läs mer här >>

26 Maj Barnens dag, stora torget:  
Cirkus Cirkör uppträder  på scenen
- ansiktsmålning
- fiskdamm
- ponnyridning
- teckningstävling för  dagis- och lekskolebarn
- sång och musik av lokala barn
- Lillgruvan kommer  och gör  reklam för  aktiviteterna vid Sala
Silvergruva
- En  inbjudan har gått ut till 54 olika lokala föreningar,
som får möjlighet  att  marknadsföra sin förening på torget
- ett litet tåg kommer att låta barnen åka runt  i sta'n gratis
Läs mer här >>

26-28 Juli Sala Festivalen
Läs mer här >>

27-28 Juli Swedish Outdoor Tour,
(Elitidrottstävling) Innebandy utomhus, med även tunering för barnen.
Läs mer här >>

4 Augusti Kom till gården i SvartådalenGårds besök, gårdsförsäljning och många olika aktiviteter för hela familjen
Läs mer här >>


Det har även kommit in en ansökan om evenemangsstöd till
Svenska Mästerskapen i Supermoto 2012 i Sätrabrunn 26 Maj och 22 Sept
Beslut ang evenemangsstöd tas på torsdag (12 April).
För er som vill veta mer om evenemanget läs här >>


Utöver dessa aktiviteter så kommer det självklart även att hållas aktiviteter som är självfinansierade, kolla Sala.se och info Sala för mer info!

fredag 6 april 2012

Sala Silver City - where Sweden became rich


Till startsidan


File:Suecia Sala.jpg
Hi and welcome to my website, I have seen that there are several people who visit my page from other countries and  I would like to give you a small presentation of what my blog is about.

I am a woman in my 37th year, trying to figure out a way to make my living and at the same time use my democratic rights that we have in Sweden, to speak from my heart and contribute to making "my own world" Sala a better place to be. I'm a swedish citizen and local politician in a small town call Sala. It is located about 10 swedish miles north of our capital town Stockholm. We are struggling with the urbanisation where more and more people move from the country side to live in a larger city. We want to change this and make people from the city move out to a smaller city or on the countryside by pushing the goverment to build better communications.

Sala is located in one of the oldest regions in Sweden and our city was built around the silvermine that started here in the 15th century. Sala was founded the same year as Göteborg 1624 and is a very old city.
It was created by the people who came here to work in the mine and the goverment people who owned the mine a lot of the people came from Belgium and Nothern Germany. People both built lakes and pounds in the middle of the city which is still here. Today there is a beautiful park surrounding the pounds in the park and the lakes are still here to swim and bath in.  The silver from the mine gave the goverment of Sweden money to build the rest of the country.
The local parti that I work with is called "Salas Best" and we only do politics that concerns Sala.
Our idea is to build a city were everything is close to you. Where you rather take a walk or take the bike to work than take the car. We want a place where the people in the communties work together to build their surroundings. Where we have enough money to help out the elderly and see to it that our chilren has the best quality in school. Where you can go to the movies, play soccer, tennis and other sports close to where you live.
We do not want to be a supersize or medium size city, we want to be the best small city there is.

We want to show the world our beautiful city and hope that you will come and visit! Maybe you would like to have more space, more close to everything and the possibility at the same time to visit a larger city if needed?
Then you have come to the right place! Sweden is very similar to Canada, Holland or Germany, the main diffrens to Germany and Holland is that we have space! =)

In Sala you can start up your own company and you get help all the way or move your current business to Sala. You can live in a small city close to everything or a bit out where you can have your own farm or house close to horses. There are a lot of places around Sala which is very cheap if you come from abroad.  If you own a larger company and are looking for a place to put it, come to Sala and pay us a visit, we are selling dem specified for business but much cheaper than if you buy dem in Västerås or Stockholm! We are close to both Västerås, 35 kilometer, Enköping 40 kilometers, Stockholm 100 kilometers, Uppsala 80 kilometers, Borlänge 100 kilometers.

Please visit www.sala.se or http://www.foretagarcentrum.se/ for more information.
Read more about Sala Silvermine here! http://www.salasilvergruva.se/enSala Silvercity - långsam utveckling - men åt rätt håll

Jag satt i veckan i bokslutsberedningar, vilket är information som ges från varje nämnd och kommunalt bolag från året som gått. Det är väldigt mycket som händer just nu i kommunen. Stora förändringar, som påverkar många. Inom vård och omsorg så kommer t ex arbetsenheten att tillkomma till nämnden i och med den nya organisationen. Det kommer att innebära att socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten kan arbeta under samma tak och hjälpa varandra att hjälpa de mest utsatta. Det finns alltid de som säger, kunde de inte det tidigare då? Nä, inte i samma utsträckning. Problemet med att ha skilda förvaltningar har varit att de har haft skilda budgetar och beslut att utgå ifrån. Det har givit organisationen staket, d v s att man håller på sitt revir. Nu börjar barriärer rivas och kommunledningen med kommunchefen i spetsen arbetar hårt med att få hela organisationen att lära sig samarbeta och utvecklas tillsammans. Det roliga är att det sker tillsammans med de anställda, så både fackföreningar och de anställda har möjlighet att vara med och påverka hur det ska förbättras. Målet är att vända en gammal trend där tjänstemän har sett sig mer som myndighetsutövare istället för medborgarservice till att bli medborgarvänlig support till sina kommuninnevånare.

Från och med Juli, om jag minns rätt så ska det finnas både samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor och helt ny sammansatt skolförvaltning. Vård och omsorgsförvaltningen genomarbetas också för att effektiviseras i mer kundfokuserad syn. Där införs kortare handläggningstider för alla över 75 år, större utbud i och med att vi infört LOV (Lagen om valfrihet) inom service tjänster. Arbetsmarknadsenheten och eventuellt vuxenutbildning hamnar tillsammans med IFO individ och familjeomsorgen, för att lättare kunna dra nytta av varandra och ge mer individ anpassade helhetslösningar.

Vi går även igenom alla bolag och lokalförvaltning i kommunen och tittar på hur de kan användas på bästa sätt tillsammans med fastighetsförvaltningsexperter. Den kompetensen finns inte inom kommunen idag.

Vi har även tagit hjälp av experter för att marknadsföra våra gymnasieskolor och arbetar samtidigt hårt inom gymnasiet på att förbättra samarbetet mellan lärare, förvaltning och chefer tillsammans med eleverna. Det har redan givit resultat och vi har från och med i år äntligen börjat se en liten förändring i elevvalet. D v s fler väljer Salas gymnasieskolor än förra året. Marknadsföringen har varit med tyngd på relationsmarknadsföring, och personal och elever har lagt ner både fritid och skoltid på att marknadsföra sina skola gemensamt mot framför allt Salas nuvarande elever i högstadiet. Ösby har även deltagit på flera mässor och har fått ökat antal sökande.

Skolförvaltningen och tillsättning av ny skolchef är på gång. Istället för att ha två chefer som tidigare, kommer nu skolan att ha en förvaltning från barnomsorg till gymnasie vilket ger skolan betydligt lättare att fördela resurser. Vi kommer att ställa hårda krav på den som blir skolchef, då stämningen inom skolan inte har varit på topp de senaste åren. Beslut som har tagits har inte förankrats i organisationen och fler staket har växt upp. Nu behövs en ledare som kan få med sig hela organisationen i att utveckla Salas skolor till de bästa i landet. En plan för hur Salas skolor ska se ut i framtiden diskuteras också inom Framtid Sala och kommer förhoppningsvis att presenteras tillsammans med översiktsplanen för hela kommunen som just nu bearbetas hårt av delar av det kommande samhällsbyggnadskontoret.

Salas skolors framtid behöver också diskuteras i de nya beredningsgrupperna som ska påbörjas under året.
Västerfärnebos skolakut har efterfrågat detta och jag har tidigare påpekat att detta är ett bra sätt att föra en konstruktiv dialog mellan politiker och intressenter. Att Framtid Sala nu valt att genomföra flytten av Västerfärnebo är som jag ser det ett ställningstagande om att vi måste kunna ändra vår verksamhet tillfälligt för att anpassa den efter de behov som behövs just nu så att de resurser som vi har går till de mest behövande. I och med flytten frigörs resurser och möjligheten att fördela medlen till de barn som har särskilda behov inom hela kommunen. Det medför också att just nu p g a det låga elevantalet totalt i hela Sala kommun att Valla och Ekeby kan planera sin undervisning så att alla barn, (även de som åker dit från Västerfärnebo) kommer att få mindre grupper i varje klass tack vare att de kan planera undervisningen på ett annat sätt. Detta samt att skolan 1-6 blir kvar i Västerfärnebo blir kvar gjorde så att majoriteten valde att gå åt detta hållet den här gången.

Det finns områden på landsbygden som växer och är väldigt populära tillväxtområden, såsom Ransta och även Saladamm. Vad är det som säger att vi inte i framtiden kan starta upp 7-9 verksamhet i t ex Ransta med upptagningsområde Västerfärnebo? Troligen så skulle det locka barn från de norra delarna i Västerås, som ligger vid kommungränsen och idag går i Skultuna?

Vi lever idag i ett snabbt föränderligt samhälle, där vi är konkurrensutsatta både som kommun och skolor, detta samhälle har vi alla skapat genom att välja de politiker som sitter i riksdagen, det är dessa politiker som sätter upp förutsättningarna för oss kommunalpolitiker och som i sin tur påverkar oss som medborgare. Vargfrågan är en typisk sådan fråga. Där det är staten som väljer var de placerar ut vargstammen. De använder helst sig av statlig mark, då markägaren måste godkänna att djuren placeras ut. De flyttar varg från Norrland till Sala för att Samernas rennäring ska överleva. Vi hade för ett tag sedan besök av Länshövdingen som har fått till uppdrag att föra ut information om Vargen. Att ifråga sätta Samernas rätt är att vara ute på hal is, de skyddas av sin rätt som urbefolkning. Jag kunde dock inte låta bli att kommentera att Salas lantbrukare är Sveriges urbefolkning. Tittar man i historia böckerna så bildades Sverige i våra trakter och många av de lantbrukare som bor runt Bergslagen och Mälardalen har bott där i generationer. Genom att föra den poltik som nu pågår i vargfrågan så hotas vårt eget kulturarv.  Jag tycker att vargen själv ska få bestämma var den vill bo. Om den vill bo här, så är det väl så, men att flytta runt för att sedan skjuta de stackars förvirrade djuren låter inte som en bra lösning.

Ett år har gått, inte 12 år som tidigare majoritet haft, vi har förhoppningsvis kommit på ett mer effektivt sätt att styra Sala än tidigare ledning. Vi vill förbättra, vi kommer att arbeta för att driva igenom förslag som är bra för Sala. Flera av de saker som vi nu kommer till skott med har säkert kommit upp tidigare, men sanningen är att de inte har genomförts förrens nu. Sala har förvaltats inte utvecklats. Det räcker inte längre, nu måste vi gemensamt utveckla Sala till att bli en stad som ökar i befolkning, för att det är det som kommer att krävas för att vi ska kunna behålla det som vi tidigare sett som självklart.

Vi i Salas Bästa är fortfarande grönisar, men vi har många idéer och vi försöker genomföra dem tillsammans med våra kollegor i Framtid Sala. Vision Sala 2024, arbetas just nu fram. Vi har ett eget förslag som vi kommer att visa på vår nya hemsida inom kort. Så håll ögonen öppna!

Vi är för tillfället ett parti med 80% småbarnsföräldrar och 10% tonårsföräldrar vilket gör att vi inte har lika mycket fritid som många övriga partier. Vi ser gärna att andra kategorier av medborgare blir medlemmar i vårt parti. Så om du har mycket tid över och känner att du vill vara med och påverka hör av dig till oss!

Glad Påsk!