fredag 6 april 2012

Sala Silvercity - långsam utveckling - men åt rätt håll

Jag satt i veckan i bokslutsberedningar, vilket är information som ges från varje nämnd och kommunalt bolag från året som gått. Det är väldigt mycket som händer just nu i kommunen. Stora förändringar, som påverkar många. Inom vård och omsorg så kommer t ex arbetsenheten att tillkomma till nämnden i och med den nya organisationen. Det kommer att innebära att socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten kan arbeta under samma tak och hjälpa varandra att hjälpa de mest utsatta. Det finns alltid de som säger, kunde de inte det tidigare då? Nä, inte i samma utsträckning. Problemet med att ha skilda förvaltningar har varit att de har haft skilda budgetar och beslut att utgå ifrån. Det har givit organisationen staket, d v s att man håller på sitt revir. Nu börjar barriärer rivas och kommunledningen med kommunchefen i spetsen arbetar hårt med att få hela organisationen att lära sig samarbeta och utvecklas tillsammans. Det roliga är att det sker tillsammans med de anställda, så både fackföreningar och de anställda har möjlighet att vara med och påverka hur det ska förbättras. Målet är att vända en gammal trend där tjänstemän har sett sig mer som myndighetsutövare istället för medborgarservice till att bli medborgarvänlig support till sina kommuninnevånare.

Från och med Juli, om jag minns rätt så ska det finnas både samhällsbyggnadskontor, medborgarkontor och helt ny sammansatt skolförvaltning. Vård och omsorgsförvaltningen genomarbetas också för att effektiviseras i mer kundfokuserad syn. Där införs kortare handläggningstider för alla över 75 år, större utbud i och med att vi infört LOV (Lagen om valfrihet) inom service tjänster. Arbetsmarknadsenheten och eventuellt vuxenutbildning hamnar tillsammans med IFO individ och familjeomsorgen, för att lättare kunna dra nytta av varandra och ge mer individ anpassade helhetslösningar.

Vi går även igenom alla bolag och lokalförvaltning i kommunen och tittar på hur de kan användas på bästa sätt tillsammans med fastighetsförvaltningsexperter. Den kompetensen finns inte inom kommunen idag.

Vi har även tagit hjälp av experter för att marknadsföra våra gymnasieskolor och arbetar samtidigt hårt inom gymnasiet på att förbättra samarbetet mellan lärare, förvaltning och chefer tillsammans med eleverna. Det har redan givit resultat och vi har från och med i år äntligen börjat se en liten förändring i elevvalet. D v s fler väljer Salas gymnasieskolor än förra året. Marknadsföringen har varit med tyngd på relationsmarknadsföring, och personal och elever har lagt ner både fritid och skoltid på att marknadsföra sina skola gemensamt mot framför allt Salas nuvarande elever i högstadiet. Ösby har även deltagit på flera mässor och har fått ökat antal sökande.

Skolförvaltningen och tillsättning av ny skolchef är på gång. Istället för att ha två chefer som tidigare, kommer nu skolan att ha en förvaltning från barnomsorg till gymnasie vilket ger skolan betydligt lättare att fördela resurser. Vi kommer att ställa hårda krav på den som blir skolchef, då stämningen inom skolan inte har varit på topp de senaste åren. Beslut som har tagits har inte förankrats i organisationen och fler staket har växt upp. Nu behövs en ledare som kan få med sig hela organisationen i att utveckla Salas skolor till de bästa i landet. En plan för hur Salas skolor ska se ut i framtiden diskuteras också inom Framtid Sala och kommer förhoppningsvis att presenteras tillsammans med översiktsplanen för hela kommunen som just nu bearbetas hårt av delar av det kommande samhällsbyggnadskontoret.

Salas skolors framtid behöver också diskuteras i de nya beredningsgrupperna som ska påbörjas under året.
Västerfärnebos skolakut har efterfrågat detta och jag har tidigare påpekat att detta är ett bra sätt att föra en konstruktiv dialog mellan politiker och intressenter. Att Framtid Sala nu valt att genomföra flytten av Västerfärnebo är som jag ser det ett ställningstagande om att vi måste kunna ändra vår verksamhet tillfälligt för att anpassa den efter de behov som behövs just nu så att de resurser som vi har går till de mest behövande. I och med flytten frigörs resurser och möjligheten att fördela medlen till de barn som har särskilda behov inom hela kommunen. Det medför också att just nu p g a det låga elevantalet totalt i hela Sala kommun att Valla och Ekeby kan planera sin undervisning så att alla barn, (även de som åker dit från Västerfärnebo) kommer att få mindre grupper i varje klass tack vare att de kan planera undervisningen på ett annat sätt. Detta samt att skolan 1-6 blir kvar i Västerfärnebo blir kvar gjorde så att majoriteten valde att gå åt detta hållet den här gången.

Det finns områden på landsbygden som växer och är väldigt populära tillväxtområden, såsom Ransta och även Saladamm. Vad är det som säger att vi inte i framtiden kan starta upp 7-9 verksamhet i t ex Ransta med upptagningsområde Västerfärnebo? Troligen så skulle det locka barn från de norra delarna i Västerås, som ligger vid kommungränsen och idag går i Skultuna?

Vi lever idag i ett snabbt föränderligt samhälle, där vi är konkurrensutsatta både som kommun och skolor, detta samhälle har vi alla skapat genom att välja de politiker som sitter i riksdagen, det är dessa politiker som sätter upp förutsättningarna för oss kommunalpolitiker och som i sin tur påverkar oss som medborgare. Vargfrågan är en typisk sådan fråga. Där det är staten som väljer var de placerar ut vargstammen. De använder helst sig av statlig mark, då markägaren måste godkänna att djuren placeras ut. De flyttar varg från Norrland till Sala för att Samernas rennäring ska överleva. Vi hade för ett tag sedan besök av Länshövdingen som har fått till uppdrag att föra ut information om Vargen. Att ifråga sätta Samernas rätt är att vara ute på hal is, de skyddas av sin rätt som urbefolkning. Jag kunde dock inte låta bli att kommentera att Salas lantbrukare är Sveriges urbefolkning. Tittar man i historia böckerna så bildades Sverige i våra trakter och många av de lantbrukare som bor runt Bergslagen och Mälardalen har bott där i generationer. Genom att föra den poltik som nu pågår i vargfrågan så hotas vårt eget kulturarv.  Jag tycker att vargen själv ska få bestämma var den vill bo. Om den vill bo här, så är det väl så, men att flytta runt för att sedan skjuta de stackars förvirrade djuren låter inte som en bra lösning.

Ett år har gått, inte 12 år som tidigare majoritet haft, vi har förhoppningsvis kommit på ett mer effektivt sätt att styra Sala än tidigare ledning. Vi vill förbättra, vi kommer att arbeta för att driva igenom förslag som är bra för Sala. Flera av de saker som vi nu kommer till skott med har säkert kommit upp tidigare, men sanningen är att de inte har genomförts förrens nu. Sala har förvaltats inte utvecklats. Det räcker inte längre, nu måste vi gemensamt utveckla Sala till att bli en stad som ökar i befolkning, för att det är det som kommer att krävas för att vi ska kunna behålla det som vi tidigare sett som självklart.

Vi i Salas Bästa är fortfarande grönisar, men vi har många idéer och vi försöker genomföra dem tillsammans med våra kollegor i Framtid Sala. Vision Sala 2024, arbetas just nu fram. Vi har ett eget förslag som vi kommer att visa på vår nya hemsida inom kort. Så håll ögonen öppna!

Vi är för tillfället ett parti med 80% småbarnsföräldrar och 10% tonårsföräldrar vilket gör att vi inte har lika mycket fritid som många övriga partier. Vi ser gärna att andra kategorier av medborgare blir medlemmar i vårt parti. Så om du har mycket tid över och känner att du vill vara med och påverka hör av dig till oss!

Glad Påsk!

2 kommentarer:

 1. Intressant idé med ett högstadium i Ransta. Lycka till! Var sak har visst sin tid. Att rasera har sin tid, och bygga upp har sin tid. Det är alltid roligare att vara i uppbyggnadsfasen! Jag tycker fortfarande att 7-9 i Vfbo ska behållas men jag och många med mig har dränerats på energi och vårt positiva tänkande uteblir. Det som nu raseras har ett stort värde för många av oss och det känns som spiken i kistan. Vårt högstadium har förutom sina undervisningsmässiga kvalitéer, även ett SYMBOLVÄRDE.

  SvaraRadera
 2. Hej Elisabeth, jag förstår att det som nu har bestämts har raserat hela er vardag och att musten sakta gått ur. Men ge inte upp tanken på att vidareutveckla Västerfärnebo! Jag har full förståelse för hur ni känner er just nu och jag kan bara beklaga resultatet. Vi var inte helt överens om beslutet i något parti. Det fanns både för och emot i alla partier, då detta är en lokal fråga och självklart ett symbolvärde, majoriteten valde dock att rösta för en flytt.
  Idéen med ett högstadium i Ransta är bara en tanke från min sida om att vi inte ska centralisera utan satsa efter behov. Om det finns fler barn i Ransta än i Västerfärnebo så kan det bli en tanke i framtiden. Men det kan lika gärna bli så att Västerfärnebo utvecklas och byggs ut vidare så att det finns underlag igen för att starta upp 7-9 verksamhet igen antingen i kommunal regi eller privat. Jag förstår att det inte finns något i världen som jag kan säga nu som tröstar de barn som inte vill flytta och de vuxna som är oroliga, så jag låter bli. Jag hoppas att vi kan gå vidare när såren börjar läka och diskutera hur vi ska börja uppbyggnadsfasen igen i Bygderådet som ska startas. Svartådalen och Västerfärnebo har vi alla mycket att tacka när det gäller att sälja in Sala till resten av världen och ni har gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla er turism. Sala och övriga orter har mycket att lära från er!
  Ha en trevlig kväll!

  Med vänlig hälsning Hanna

  SvaraRadera