torsdag 16 januari 2020

Välkommen till ett nytt decennium! 2020 dags att blogga igen?


Ett nytt decennium har passerat. Nu har vi gått in i 2020, det är 4 år kvar till 2024 då Sala kommun fyller 400 år. Såg att Avesta skulle fira 100 år i år, lillebror har gått om oss och har fler invånare. Sala stad bildades ju samtidigt som Göteborg, så om man ska jämföra med kommuner som haft lika lång tid på sig, så kan man väl konstatera att Sala inte riktigt nått sin fulla potential. Sala strävar efter att bli 25000 medborgare senast 2024 enligt den vision som vi satte 2010.

2020, är det året då det händer? Jag hoppas det, som vanligt. Jag kan inte längre påstå att jag är nybörjare som politiker, då jag företräder ett parti som varit aktiva i 10 år nu och själv varit aktiv sedan 2011. Tänk vad tiden går fort, när man har roligt!

Salas Bästas mål om att växa fungerar dock fortfarande. De senaste åren har vi slagit befolkningsrekord. Vi når förhoppningsvis 23 000 invånare under 2020. T o m SCBs prognos tyder på det. Den baseras på förväntad tillväxt utifrån hur mycket kommunen växt de senaste 5 åren.

Sala har de senaste åren haft en snabbare befolkningstillväxt än snittkommunen i Sverige, vilket är väldigt positivt. Bostadsområdet vid Ängshagen växer förfullt nu, Bråstaborg också. Hyreshusen som Salabostäder byggt står också klara och de fina nya äldreboendet och vårdcentralen är klart att flytta in på Östra kvarteren samt det nya bostadsrättshuset som byggdes på Kungsängsområdet. Bovieran har funnits några år nu, men resten av Östra kvarteren väntar fortfarande på att sättas igång. Mamrefälten ekar tomma och Norrmalm är fortfarande bara en dröm. Kommunen har dock valt att köpa upp strategisk mark intill stationen och Trafikverket har efter ca 70 år givit klartecken för att Sala ska få en planskild korsning till Saladamm. Ransta planeras få ett centrum och har en ny skola och ny idrottshall. Vallaskolans låg och mellanstadium är inflyttningsklart i höst. Lärkan har fått ny idrottshall, men stängt badhuset, p g a renovering. Åkraskolan ska byggas upp på nytt och finns nu i tillfälliga moduler, p g a fuktskador.

Översiktsplan ska tas fram igen för fortsatt utveckling av plan för Sala stad. Evelundsområdet har fått en nystart och marknadsförs äntligen! Fridhem har fått en Padelhall. För er som inte lärt er vad padel är ännu, så är det en ny sport som påminner om tennis och squash. Sala växer och har bostadsbrist. Det finns en efterfrågan på bostäder i Sala. Marken börjar ta slut i Västerås och priserna i storstäderna är rejält mycket högre än i Sala och Enköping och Avesta. Stockholmare börjar tröttna och flytta utåt igen. Västerås bygger ut åt Salahållet vid Finnslätten.

Frågan är om vi hinner bygga tillräckligt med bostäder för att Sala ska vara 25000 invånare år 2024. Just nu ser det väldigt omöjligt ut, med tanke på att det bara är 4 år kvar och bostäder tar lång tid att både planera och bygga.

I årets budget valde vi därför att titta längre och ta fram en ny vision för Sala. Den påminner mycket om den gamla och utgår från att kommunen ska fortsätta att växa. Vi vill bli 30 000 invånare år 2030 som lever ett hållbart socialt, ekonomiskt och klimatsmart liv. Vi tror fortfarande på att tillväxt hjälper Sala att kunna leverera en god välfärd. Uppenbarligen så har kommunen både växt i antalet invånare, fått fler bostäder och fler företag tack vare att vi strävat efter tillväxt, så varför sluta?

Sala har stor nytta av det geografiska läget, vi ligger tillräckligt nära flera större städer. Det är därför vi växer. Om vi kombinerar detta med att aktivt planera för att växa hållbart, finns stor chans till att vi slipper skära ner i svåra tider. 2018 och 2019 har kommunen gått back. Det beror främst på minskade intäkter från staten och ökat ansvar. Kommunerna har fått ta över mycket ansvar från staten och staten fortsätter att lägga över ansvar. Riksdagspartierna fortsätter att missa deadlines. Om de hade varit lite smarta hade de höjt kommunernas generella bidrag redan för 2020 i tillräcklig mängd, för att befolkningen skulle slippa behöva se välfärden skäras ner i sin närhet. Istället fortsätter de bråka om vem som gillar vem och kommer med förslag som slopad värnskatt, mer poliser och mer ledighet för föräldrar. 

Som lokalpolitiker vill man gärna se att grunderna för Sveriges samhällsbygge säkerställs först.
Att kommuner och regioner som ansvarar för medborgarnas välfärd får första tjing, så att skola, vård och omsorg klarar av de åtagande vi har, när antalet invånare i Sverige ökat. De flesta förslag som läggs fram nu är förslag på hur man ska stoppa blödningen här och nu, men inte hur man säkerställer att nya sår inte uppstår. Jag hade gärna sett ett nationellt parti som hade en Vision om hur Sverige ska se ut 2030 och hur vi ska nå dit. Vad behövs för infrastruktur för hela landet?
Hur säkerställer staten att den nya tekniken kommer att finnas i hela landet? Att alla har ett boende? Hur vi ska leva när klimatförändringarna kommer? De kommer, den som inte tror det kommer att få det jobbigt. Det tar alldeles för lång tid att förändra människors levnadssätt för att stoppa de problem som finns. Vi kanske kommer att kunna lindra dem, men troligen inte stoppa dem. Därför vore det bra att börja planera för hur Sverige ska kunna leva vidare efter klimatförändringarna. 


tisdag 17 januari 2017

Dags att börja igen?t

Nu har vi kommit halvvägs, 2 år har gått sedan vi fick ta plats i kommunhuset igen. Vad har vi då åstadkommit tillsammans med våra kollegor i Allians för Sala?
- En ny organisation som nu speglar den bild av organisation som vi länge förordat, för det första så är det en organisation istället för tre. En ledningsgrupp som jobbar med helheten finns nu. En tillväxtorganisation håller på att byggas vid Samhällsbyggnadskontoret, där både plan och utveckling, tekniska, mark och inom kort näringslivskontoret tillsammans kan lotsa större etableringar till Sala och snabbare få fram detaljplaner och översiktsplaner som på längre sikt kan ge en planerad tillväxt. På Östra kvarteren har de som längtat i 8 år efter att få flytta in i Bovieran börjat att flytta in och i mars kommer detaljplanen för hela området runt Silvervallen att antas vilket kan ge mellan 100 och 400 nya centrala bostäder i Sala inom kort, beroende på vem som vill bygga. Salabostäder har genom påtryckningar och smarta lösningar, då de inte fick sälja en del av sitt bestånd, nu ändå lyckats vaska fram ca 80 nya lägenheter som borde vara klara att flytta in i 2018. Två nya LSS boenden byggs och har tagits fram tillsammans med brukare, handikappråd och personal. Ett nytt stadsparks café är byggt i Stadsparken intill lekparken. Nya villor har byggts på Ängshagen, Hammarhagen, Viksberg, Bråstaborg och i år kommer det att finnas nya tomter klara att bygga vidare på både vid Ängshagen och Stampers. Förhoppningsvis kommer nu även MånsOls stugförening ges möjlighet att få ny detaljplan då kommunen nu även börjat titta på lösningar för dem. Riksbyggen har börjat sälja lägenheter och sålde i stort sett slut på dem på mindre än några månader. En ny vårdcentral och ett nytt särskiltboende plus trygghetsboende planeras in i Östra kvarteren och förhoppningsvis står även det klart att börja byggas nu i vår. Det kommer att minska köerna med 70 nya platser inom äldreomsorgen och en stor fördel är att kommunen inte ens behöver bygga i egen regi. Sala växer!!

Befolkningsmässigt så har Sala ökat rejält sedan 2010, förhoppningsvis slår Sala kommun rekord http://salasbasta.se/form/uppladdningar/företagsbroschyr_Silverglans.pdfredan under 2017. Självklart så är detta en insats som alla partier i Sala varit delaktiga i, och det är ju det bästa av allt! För nu strävar alla partier, efter att Sala kommun ska växa. När det gäller skolorna så har vi byggt ny förskola i Sätrabrunn, en ny lågstadie och mellanstadieskola på Kungsängsområdet, vi bygger om det slitna Valla och en helt ny skola i Ransta. Tack vare att Sala växer och får fler invånare så behöver vi inte längre sitta och fundera på vad vi ska lägga ner, vi jobbar nu fram långsiktiga planer på var vi ska bygga fler skolor istället. Det är jättemycket roligare att arbeta med och det var det vi såg när vi började tjata om att Sala måste växa och att det går visst att få människor att vilja bygga mer här!

Hur går det då med företagsklimatet? Ja om man tittar på svenskt näringsliv så har vi inte lyckats. Men om vi tittar på andra undersökningar så fick Salas företag bästa tillväxt pris 2016, vilket ändå tyder på att det går att växa i Sala med, trots allt som behöver bli bättre. Här har vi stor tilltro till de förändringar som nu genomförs. Personalen går nu förenkla helt enkelt utbildning, vilket innebär att de får lära sig hur de kan arbeta mer konsultativt mot medborgare och se medborgarna som sina kunder istället för att endast se sig som en myndighet som påpekar vad medborgare gör fel. Medborgarkontoret och Näringslivskontoret kommer under samma tak och kommer att kunna samarbeta mer, precis som Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Här får kommunen nu kommunala vägledare som ska kunna lotsa medborgarna till rätt instser och handläggare, och hjälpa medborgare med enklare ärenden. Tanken med hjälp över disk blir på så sätt verklighet. En kommunikationsenhet som tar Sala kommun till 2017 blir också spännande, då vi kommer att kunna informera bättre via både hemsida, app och sociala medier, men även förstärka kommunens kunskaper i mediahantering, så att verksamheten blir bättre på att sprida information än tidigare. T ex gällande projekt som pågår. Kommunen kommer i samma veva även få ett intranät som möjliggör förbättrad intern kommunikation till de anställda.

När det gäller samverkan med föreningslivet så pågår nu ett arbete med att få till en lokal överenskommelse, sk LÖK som tydliggör vilket förhållningssätt som ska finnas mellan de idéburna verksamheterna och kommunen. Tanken här är att alla ska veta spelreglerna och så många win-win möjligheter som möjligt ska kunna skapas för Salas kommuns invånare. När det gäller investeringar så har det hänt en hel del redan tillsammans med föreningslivet. Vi har fått en ny skidstadion i Sätrabrunn, tack vare Sätra IF, SORF har vänt sitt resultat och går riktigt bra nu, här satsas det på nya grupper såsom både flyktingar och funktionshindrade. De har också vunnit pris för sin duktiga ungdomsverksamhet. Sala FF har flyttat till Lärkan och fått nya omklädningsrum, friidrotten har fått en helt ny bana. Nu planerar vi äntligen för att bygga ut en idrottshall till på Lärkan till inomhus sporterna som ska vara klar 2018. Under 2019 kommer simhallens öde att tas om hand. Camelonterna har fått flytta in i de lokaler som de önskade och deras verksamhet blomstrar som vanligt, Täljstenen har renoverats ytterligare och fårt ny scen, men det saknas fortfarande en större konsert och teaterscen i Sala. Här pågår arbetet tillsammans med föreningslivet för att hitta nya lösningar och hur det slutar vet vi nog inte förens det är klart.

En ny kultur och idrotts och fritidsplan tas fram, en ny näringslivsplan skapas, ett nytt Tillgänglighetsprogram ska ut på remiss och Äldreprogrammet ska bli verklighet under 2017. Översiktsplanen tuggar också vidare och vi påbörjar också arbetet med att få fart på detaljplanen för Norrmalm - Mamre som kommer bli nästa mandatperiod stora tillväxtområde.
Saker och ting tar helt klart längre tid än vi velat, men nu när vi varit med ett tag så förstår också vi att det gör det. Organisationsförändringar påverkar människor och tar tid innan de sätter sig, planer tar tid att ta fram innan de beslutas, saker inträffar som man inte kunnat förutspå, såsom skogsbränder och flyktingkatastrofer. Men trots det så har det hänt väldigt mycket i korridorerna, Sala kommuns personal har fått stå ut med mycket ett bra tag och de gör ett fantastiskt jobb trots alla påfrestande förändringar. Under 2017 kommer vi att ha ett stort fokus på att förbättra arbetsmiljön för Sala kommuns medarbetare och även försöka få till en kompetensförsörjningsplan som kan hjälpa till att göra Sala kommun attraktiv som arbetsgivare. Det gäller att få så många som möjligt att spela mot samma mål! God fortsättning på det nya året! Återkommer med nya tokiga idéer om ett tag!

tisdag 24 februari 2015

Tillbaka i sätet...

Nu var det väldigt länge sedan jag bloggade, det har varit ett turbulent år som passerat och valrörelsen tog mycket tid. Vi som parti har nu valt att ingå i Allians för Sala, för att få vara med och ta ansvar för att Sala och för att kunna påverka styret. Vi hade långa förhandlingar för de platser som vi tillslut fick, men nu är förhandlingen klar och nu gäller det att bygga en stark gemenskap den kommande mandatperioden med övriga partier och arbeta tätt för att uträtta allt vi vill göra.

Jag har givits möjligheten att få vara med på riktigt, som vice ordförande i kommunstyrelsen och ledningsutskottet, ordförande i arbetsgivarutskottet och ordförande i handikapprådet och pensionärsrådet. Jag arbetar och sitter i rummet intill kommunalrådet och vi har fått till ett bra samarbete. Vi har även gemensamma ordförande träffar för att staka ut vår gemensamma målsättning i gruppen.

Vad jag och partiet vill arbeta tillsammans med övriga i Allians för Sala under den kommande mandatperioden?
1. Vi vill få ordning på organisationen som nu blivit till en stor förvaltning, istället för 3 separata.
Med ordning menar jag att vi vill arbeta för att få hela organisationen att samarbeta med helheten som utgångspunkt. Vi vill få bort gamla invanda barriärer och se att organisationen växer samman till ett verkande organ som arbetar för att göra det bästa för Salas medborgare.

2. Vi vill få ordning på ekonomin i kommunen, vi vill arbeta om investeringsbudgeten så att vi gör allt i rätt ordning.
T ex vill vi renovera och bygga nytt, men först se till så att detaljplaner och kostnadsberäkningar är klara innan vi lägger in dem i budget. Vi vill se över arbetssättet och försöka få till så nära prognoser som möjligt. Varje krona som binds upp i investering är en krona mindre till den dagliga verksamheten. Vi vill dessutom se till så att de upphandlingar som görs utgår från bästa kvalitet och inte visar de som lägger bud hur mycket det kan kosta, utan istället frågar vad den önskade kvaliteten kostar.

3. Vi vill säkerställa att det börjar byggas i Sala, både det privata och offentliga måste ges möjligheter att utveckla Sala! Här gäller det att planera långsiktigt och kommunicera med medborgarna om vad som skulle kunna göras och är på gång i kommunen. Företag som vill etablera sig ska veta var det finns plats och ska lätt kunna flytta hit. Medborgare som behöver nya bostäder ska lätt kunna bygga eller få information om var det kommer att byggas nya bostäder. Företag som vill bygga bostäder ska ha bra kommunikation med kommunen och få snabb service. Men de som ges möjlighet att bygga ska också veta hur lång tid de har på sig, så att tomter inte blir köpta utan att det byggs något. Vi vill arbeta med hela kommunens utveckling genom att aktivt arbeta med översiktsplanen och detaljplaner.

4. Vi vill sätta sprutt på marknadsföringen av vår kommun, använda stadens och kommunens infarter, rondeller och besöksmål och gemensamt marknadsföra det som gör Sala unikt. Vi vill även hjälpa lokala företag att marknadsföra sig enkelt och gemensamt för att nå ut. Både genom TV, Tidningar, Sociala medier och alla andra möjliga aktiviteter som mässor, lokala evenemang. Ex införa fler galor som Silverglans med annan inriktning, hjälpa till att koordinera fler turistevenemang och stödja de föreningar och företag som själva vill skapa liv och rörelse i kommunen.Ta tillvara på de möjligheter som finns så som Jordskott, filminspelningar och sprida Sala kommun även som inspelningsplats och kultur och idrottsplats.

5. Vi vill förbättra för föreningslivet så att de lättare kan verka och utvecklas i Sala, tillsammans med näringslivet vill vi se till så att det finns det som behövs för de föreningar som satsar på våra medborgare och arbeta långsiktigt för att det som behöver byggas byggs. Vi vill använda Idrotts och Fritidsplanen och Kulturplanen för att sätta mål och visioner för framtiden och se till att de mål som sätts upp även uppfylls.

6. Vi vill utveckla samarbeten mellan skolan och näringslivet, skolan och omsorgen, skolan och föreningslivet för att ge våra unga en så bra möjlighet som möjligt att kunna välja det de önskar lokalt. T ex vidareutveckla Kulturskolan, öka antalet ungdomar som väljer att gå i grundskolor och gymnasier i kommunen. Vare sig det är kommunala skolor eller privata utförare. Vi vill även arbeta närmare högskolor och universitet för att både attrahera fler unga till de offentliga jobben som finns och få hit ökad kompetens till Sala kommuns näringsliv. Det ger även möjligheter till att fler företag väljer att etablera sig här.

7. Vi vill aktivt arbeta för att tillgänglighetsgöra Sala åt alla, ung, gammal, med eller utan diagnos eller hinder. Vi vill se över både riktlinjer och policies och se till så att de är tydliga och verkar för att Sala ska bli en av Sveriges tillgängligaste kommuner. Ex förtydliga och förbättra riktlinjer för färdtjänst, skolskjutsar, LSS-hantering, arbeta aktivt med Tillgänglighetsgruppen för att få bort så många enskilt avhjälpta hinder och bygga rätt från början istället för att behöva bygga om efteråt.

8. Vi vill införa service och garantier från kommunen till medborgarna som gör att den kommunala servicen blir effektiv och gynnar de som väljer att bo här. Ex införa fler webbaserade tjänster på nätet, utveckla Sala Appen så att det går att reklamera mer och lättare kunna skickas in förslag till förbättringar. Införa service garantier på kommunala tjänster och att kommunen har ett rådgivande förhållningssätt så långt det är möjligt enligt lag.

9. Vi vill kämpa för att vända urbaniseringen och dra nytta av de stora städernas växtvärk. Vi vill visa att stad och landsbygd behöver varandra och hör ihop. Vi vill utveckla hela kommunen inom teknik och service, vilket gör att det går lika bra att bo på landet som i stan. Där Sala är en minst lika bra arbetsstad som Västerås och den lokala pendlingen är minst lika viktig som till och från de stora städerna. Där det går att bo på en mindre ort men ändå ha nära till både äldreomsorg och barnomsorg och servicetjänster. För Salas del gäller det att planera tilllväxt till hela kommunen och med det även se till så att det finns möjlighet till underlag till mindre skolor på landsbygden och i staden.
Ex. 100% bredband i hela kommunen, aktivt arbeta för att det finns möjligheter att få tag i bränsle, mat och aktiviteter lokalt. Aktivt arbeta för att det finns säkra busshållsplatser, cykelvägar, vägar och möjlighet att pendla eller åka lokaltrafik på vettiga tider.

10. Vi vill göra Sala kommun till en attraktiv arbetsgivare som hänger med i utvecklingen och kommunicerar och möjliggör för både nya generationen och de äldre att kunna arbeta aktivt för Sala. Där individer ges möjlighet att utvecklas och känna stor delaktighet i att både kunna förbättra sitt arbete och kommunen i stort.

Det är vackra ord säger säkert många, men vi tänker jobba för att uppfylla dem!
Det finns säkert mycket som jag glömt just nu, men vi har bara börjat! Följ oss gärna på Facebook, sök "Allians för Sala" eller "Salas Bästa" om du vill läsa mer om partiets aktiviteter i sig.

Vi syns och hörs!

fredag 7 mars 2014

Tänker du rösta lika i kommunalvalet och riksdagsvalet?

Innan du gör det vill vi i alla fall berätta vad vi har för plan för Sala kommun. Vi är ett lokalt parti som växer i medlemsantal. Vi kommer att satsa i detta val på att engagera fler medborgare och fylla på fullmäktige med invånare med nya idéer! Vi har därför valt att hålla vår fullmäktigelista öppen så länge som möjligt!

Salas Bästa vill inte ha det som det alltid har varit. Vi vill arbeta för att Sala når sitt bästa genom att tillgodose det behov som finns hos våra medborgare. Vår vision är att Sala kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Det kan ni och vi t ex mäta genom kommunundersökningar där vi jämförs med andra kommuner. Vårt första mål för att nå visionen är att öka Salas befolkningsmängd till 25000 invånare, därför att om fler människor betalar skatt, bygger hus och handlar här, skapas fler arbetstillfällen inom kommunen, både inom det offentliga och privata. Dessutom ökar möjligheten till statliga satsningar vid 25000 invånare.

Sala kommun har under väldigt lång tid sett besparingar och minskat i antal och ökat i medelålder. Sedan vi kom in i fullmäktige har detta dock börjat att vända sakta åt rätt håll, även om många av våra nya medborgare idag kommer från att kommunen tagit emot fler flyktingar också. I Sverige idag så blir vi äldre och behöver vård under längre period, vi har också fler större barngrupper på gång då 70-, 80- och 90-talister skaffar barn samtidigt vilket gör att välfärdskostnaderna ökar. Detta gör att vi måste vara fler som kan betala för välfärden.

För att vända på flyttbussarna från storstäder till landsbygd krävs det därför att Sala kommun: 

- SATSAR på att ge BÄST omsorg, vård, skola och service och STICKER UT
  som arbetsgivare, då vi även KONKURRERAR om arbetskraft! 

- Arbetar AKTIVT med att få ett bra företagsklimat!

- Arbetar TILLSAMMANS med föreningar och företag, för att genomföra satsningar!  

- AKTIVT arbetar med att få igång bostadsbyggandet! 

- AKTIVT ser till att den kommunala infrastrukturen VÄXER i takt med inflyttning!

- låter alla medborgare få DELTA i planeringen av vad vi ska satsa på!

Vi är det tredje alternativet i Sala! Läs mer om oss på www.salasbasta.se

fredag 31 januari 2014

Förslag på fler profiler till Kungsängsgymnasiet!

Centerpartiet har föreslagit att kommunen inför musikprofil på högstadiet. Vi i Salas Bästa anser att det är bra.Vi är även positiva till satsningar på RIK skolan. Under förra budgeten ansåg Socialdemokraterna och Alliansen att det krävdes besparingar inom skolan. Kulturskolans lärare sades upp trots stora protester från föräldrar, elever och även kulturaktiva från hela landet. Tror inte att det är någon som glömt bort hur Kulturskolan hanterades av ledande politiker? Nu har de dock lagt tillbaka pengar till Kulturskolan i budget. Vi hoppas att de även är intresserad av att prioritera skolan ännu mer i kommande budgetar, så att besparingar byts ut mot prioriteringar som vi gjort i våra budgetförslag. 
Salas Bästa vill se över möjligheten med fler profiler i gymnasiet. En profil i Sala är 150 minuter/vecka där barnen/föräldrar själva kan välja specialämne. I dag finns fotboll, innebandy och personlig tränare. 
Vi ser även att fler profiler finns i högstadiet. 
Då det finns ett stort intresse för kultur tror vi att en kulturprofil i Salas gymnasier skulle kunna vara ett sätt att behålla fler elever. Ett sätt kan vara genom att utveckla Kulturskolan och samarbeta med Camelonterna alternativt samarbeta med Calforsska i Västerås som har rena estetiska program. Då kan eleverna ha delar av sin utbildning i Västerås istället för att välja hel utbildning där! Vi hoppas att det kan bygga upp ett intresse och struktur för att ha ett estetiskt program i Sala i framtiden.
En Matematikprofil har även föreslagits från en medborgare. Vi anser att det borde finnas för att ge Salas barn möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som ger stora förutsättningar till längre studier. Här kan vi finna samarbeten med Mälardalens högskola och även satsa extra under matematiksatsningen som nu genomförs.
En annan profil i gymnasiet kan vara hästprofil även på Kungsängen? Det finns många som håller på med hästar men som kanske hellre vill läsa t ex grundinriktning samhälle än gå djurvårdsinriktning på Ösby? Här kan både samarbete ske med Ösby och SORF! 

Vi kommer därför att föreslå att fler profiler tas fram!
Ett sätt att finna fler profiler kan vara att fråga elever och föräldrar vilka inriktningar/profiler de önskar fanns i Sala?! Detta skulle kunna göras i en lokal utvecklingsplan för skolan. Det ger delaktighet och fler nya idéer!
Hanna Westman
Ordf Salas Bästa 

Marie Falestål
Bildnings och lärande nämnden
Salas Bästa

Kvalitet i skolan omdebatterad, så här tycker jag!

Det debatteras högt om huruvida antalet elever per lärare spelar roll för kvaliteten i skolan. Sydsvenska industri- och handelskammaren skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle 28 januari att lärarlönerna bör höjas för att höja kvaliteten i skolan och att antal elever per klass spelar mindre roll. Socialdemokraterna har lagt förslag på att mindre klasser ger bättre lärare och elevresultat. Jag tycker att båda har missat vad kvalitet är. Kvalitet i skolan är för mig att säkerställa att varje elev får den utmaning som den behöver för att utvecklas till en fungerande samhällsmedborgare som vill delta i att göra samhället lite bättre för nästa generation. 
I min värld innebär det både rejäla löneökningar för att göra lärarutbildningar attraktiva och mindre grupper för att läraren ska hinna se varje elevs utmaning. Men det är bara enskilda åtgärder, det räcker inte för att säkerställa bra kvalitet i skolan.

Jag drar en parallell till industrin:
Kvalitet kommer av att man hinner gå igenom varje unik detalj och vet hur man hittar felen. Att man följer upp det som går fel så tidigt som möjligt i tillverkningsprocessen. Det innebär också att man hela tiden letar efter ständiga förbättringar och systematiskt implementerar dem i den dagliga verksamheten. Detta kräver en tydlig organisation och uppföljning och tid till reflektion. Ofta finns det flera mellan chefer p g a att det är svårt för chefen att se alla anställda och få ut det bästa av varje anställds kapacitet om man har för stor grupp under sig. Många gånger kommer också de bästa förslagen från de som jobbar på golvet. Man satsar då på att systematiskt arbeta in förbättringar i den dagliga verksamheten och utbyta erfarenheter med varandra vilket ger fler förslag. Chefer ser till att de har rätt förutsättningar och att förslagen passar in i målen som satts upp av ledningen och rapporterar hur det går åt båda håll. Ledningen följer upp sina mål och reviderar dem om de finner bättre lösningar och premierar de som lyckas. Detta gör man för att spara onödiga kostnader och nå långsiktig lönsamhet som i sin tur ger möjlighet till nya investeringar och fler anställda d v s tillväxt. På ett sätt innebär även det att de gör en samhällsinsats som utvecklar samhället framåt för kommande generationer.

För att få kvalitet i skolan krävs det därför: tydligare organisationer med lagom stora grupper, fungerande kommunikationsflöden, motiverande löner, vidareutbildningar och högt i tak. Mer spetskompetens som ger möjligheter till tidiga insatser och tid till att fundera ut långsiktiga åtgärder. Uppföljning och delaktighet på alla nivåer och tydliga delmål. Kvalitet ger långsiktig lönsamhet men kräver investeringar. Jag är beredd på att investera i våra barn, är du?

Hanna Westman
Ordf Salas Bästa

tisdag 3 december 2013

Har det bara blivit mörkt ute, eller känns omvärlden bara lite otäckare?

Nu är det mörkt när man åker till jobbet och när man kommer hem. Men julens ljus runt om i stugorna sätter sig som en vacker bild på näthinnan. En sådan där som man inte kan ta kort på utan bara njuter av direkt och som bara finns där just nu, just där.

De senaste veckorna har varit hektiska, familjen har varit sjuk, även jag, men jag har drivits av att det finns de som slåss mot betydligt större motgångar än mig själv som behöver hjälp. Efter att ha sett Kalla Faktas dokumentär "avslag till varje pris" om hur LSS-hanteringen i Sverige fungerar och efter att vi börjat skrapa på ytan i hemkommunen, blir jag mörkrädd. Vart är vi på väg då fler och fler kommuner tvingas att komma på genvägar för att få budgeten att gå ihop och tjänstemän troligen pressas att ta beslut som de egentligen inte vill och vet är helt fel? Beslut som gör så att andra människor drabbas om och om igen, tills de är så svaga att de inte orkar kämpa emot längre! Jag har gråtit många gånger de senaste veckorna, efter att jag har läst och hört berättelser från familjer som lever i en konstant oro och känsla av hopplöshet. Dessa familjer är inga främlingar, det är vänner till mig, som inte vågat säga något, inte vågat berätta, eller har försökt men ingen har orkat lyssna.

Om vi inte börjar lyssna till de som drabbas av de beslut som vi som politiker tar, varför är vi då politiker? Det måste vara dags för förändring i Sverige och i Sala. Vi måste orka bry oss, det finns många som gör det, men de är få i jämfört med de som inte gör det och de orkar inte arbeta ensamma i det tysta för evigt.

Vems fel det är? Troligen allas! Mitt, ditt och alla andra som går med på att det ser ut som det gör och inte orkar bry sig om att göra något åt det eller ger oss för tidigt för att det kommit något nytt att ta tag i. Idag väller rapporter in om missförhållanden både här och där. Det är bara att välja vilket som ligger en närmast till hjärtat.

Ju äldre jag blir, ju mer information jag får om hur saker och ting fungerar och inte fungerar, desto mer inser jag att inget kommer att ändras om jag inte bryr mig om att hjälpa andra. Fördelen med att hjälpa till är att det ger en tillfredsställande känsla av att leva. Plötsligt börjar man se ljusen i stugorna runt omkring i mörkret, man ser vad andra gör, och får energi som man inte trodde fanns. Vissa kallar det passion, andra kallar det medkänsla. Jag kallar det meningen med livet! Och jag tror att det är just det som är de utsatta familjernas drivkraft. Att få se sina nära och kära må bra, även om det går ut över de själva.

Idag kom även rapporten om hur Sveriges skolor rasar i PISA, vi är nu bland de sämsta länderna i västvärlden på läsförståelse och mattematik. Återigen blir jag mörkrädd! Sen går jag till mig själv, tänker hur ska vi lösa det här då? Tar upp boken och lägger mig bredvid min dotter och tar mig tid att tillbringa en underbar kväll med den som betyder mest. Vi läser en bok tillsammans, skrattar och njuter av varandras sällskap. Sen somnar hon sakta medan jag läser den andra boken. Det är så lätt att peka på alla fel som finns, och missa vad man själv kan göra för att dra sitt lilla strå till stacken. Att analysera om det saknas välutbildade lärare, pengar och för stora klasser, fel betygssystem, fel utbildning för lärare, mindre kvalitet är ganska lätt. Tror dock att sanningen ligger långt ifrån analysen. Jag tror i min enfald att allt är kuggar i ett stort klockspel som är länkade till varandra. Kraven på att vara förälder är högre nu än förut, kraven på att vara anhörig är större nu än förut, kraven på att vara tjänstman inom kommun har ökat, inte minskat, kraven på att vara arbetstagare har ökat inte minskat, kraven på att vara företagare har ökat inte minskat, kraven på att vara en "god medborgare" har ökat inte minskat, kraven på att vara en bra lärare har ökat inte minskat. Men det har gjort att de som inte uppfyller kraven, hamnar bredvid och är vi säkra på att kraven är rätt ställda? De som har förespråkat individens rätt att välja har nu valt åt individen, de som har förespråkat allas rätt till lika behandling har nu gått med på att glömma vissa grupper. Vi är alla medansvariga till detta! Frågan är väl hur vi kommer ur det? Att det nu finns fler som hamnar utanför är tydligt, det innebär i förlängningen större kostnader på samhället i helhet, än de besparingar som gjorts på utvalda grupper som inte passar in i formen.

Jag vet att ljuset kommer, det gör det varje år i alla fall så länge som solen lyser och det gör den varje dag, även om vi inte ser den. Det är dags att stanna upp, bromsa, tänka till, slå alla kloka huvuden ihop och gemensamt arbeta för att hjälpa varandra må bättre, gå till oss själva och tänka vad kan jag göra. Om majoriteten av oss väljer den vägen, kommer det att lysa i fler stugor nästa vinter, och fler kommer att se det vackra i vår omvärld. Att varje enskild människa är unik på sitt sätt och har kvaliteter som kanske inte framgår i en PISA undersökning, att den som känner sig uppskattad för sin storhet ger ringar på vattnet och att 5 myror är fler än 4 elefanter. Du duger som du är, du har kvaliteter som kan hjälpa någon att må bättre, du är inte sämre än någon annan, du är du och det räcker långt vare sig du är arbetslös, föräldralös, kommunalråd, fotbollsproffs eller statsminister. Räck ut en hand till den som faller, ge bort något som du inte längre behöver, ring en vän som är deppig, ställ lägre krav på din partner, säg hej till en anställd som du knappt träffat, svara i telefonen när farmor ringer igen, lägg rapporten åt sidan och läs en bok med din dotter! Då har du gjort dagens goda gärning och tagit ett stort steg för mänskligheten =)

God natt och God Jul Sala och Sverige! Låt oss ta oss ur det här mörkret tillsammans!

Mvh, Hanna