torsdag 21 mars 2013

Nu har oppositionen blivit opposition igen

Jag följer debatten på Sala Allehanda dagligen nu, det är spännande att se vad de övriga politiska partierna nu lägger fokus på. I onsdagens SA, gick Centerpartiet ut och påstod att de nu kände sig maktlösa i och med verksamhetsflytten av vårdplatser från Lindgården. Det är ganska otroligt med tanke på att de haft möjlighet att förändra Sala efter sin politik under lång tid i majoritetsstyre. 
De kohandlade även fram ett gemensamt budgetförslag med Socialdemokraterna, där de fick igenom i stort sett allt som fanns med i deras förslag, där de la upp ännu större kostnader på både skolan och omsorgen genom att bygga ytterligare kök för 10 miljoner, samtidigt som de la besparingskrav på skolan. De föreslog att Bildnings och lärande nämnden och Vård och omsorg skulle få ytterligare besparingar under diskussioner i ledningsutskottet och förslag som att kommunen skulle ta bort fler vikarier kom upp. Innan budgeten togs och precis efter var de stolta över att deras förslag nu skulle få ordning på Salas ekonomi och de stödde Socialdemokraternas besparingsdirektiv som även redovisades i tidningen. När sedan förvaltningen som presenterat konsekvensanalyser både före, under och efter budgetarbetet blir tvungna att genomföra dessa besparingar, går man ut i tidningen och säger att de varken fått information eller har någon påverkan. Snacka om att inte ta ansvar för sina egna förslag. De beskyller nu Salas Bästa för att "lägga ner landsbygden", vilket är rent ljug. 
Vi röstade ja till socialdemokraternas förslag att flytta vårdplatser från Lindgården till Sala, MEN det som Centerpartiet gång på gång missat är att vi även föreslog att Lindgården istället skulle göras i ordning för att ett äldreboende ska kunna etablera sig där. Vi la även förslag på att kommunstyrelsen MÅSTE se till att skolans verksamhet INTE drabbas. Det var våra krav på Socialdemokraterna för att rösta JA. Socialdemokraterna kontaktade alla partier innan detta beslut skulle tas, alla partier hade möjlighet att påverka utgången och ställa krav. Om Alliansen hade vunnit, hade förvaltningen lagt besparingen på en annan enhet. Inte p g à att de vill utarma landsbygden, inte p g à att det blir nya regler från 2014 om nattbemanning och dementa, nej på grund av att de fått för LITE pengar. 
Inom kort kommer vårt förslag upp i kommunstyrelsen som är ansvarig för lokaler och detaljplan och övergripande ekonomi. Vi kommer då att rösta för att det ges möjlighet för entreprenör att driva ett äldreboende i Kila, alt om behovet är större att skolan får utökade lokaler eller förskolan. Huset kana även bli seniorboende, ungdomslägenheter eller vanlig bostad.  Anledningen till att vi inte specificerade vad som skulle bli istället var för att låta de som vill bo där, eller de som vill bygga i Kila ska ha alla möjligheter. Salas Bästa tror att Kila kan bli en tillväxtort, med sitt läge längs Västeråsvägen och närheten till Sala. Det finns redan bra pendlingsmöjligheter och utbyggd cykelväg. Varför skulle skolan läggas ner här? Det är ju korkat! Vi ser gärna att det byggs fler bostadsområden i Kila, så att även underlaget till skolan förstärks. 

Det som saknas mest enligt förvaltningen är bostäder i Sala anpassade för äldre, det saknas anpassade lokaler för LSS boende, och det saknas bostäder för ungdomar. När jag satt och läste Dagens Samhälle för ett tag sedan såg jag en annons om seniorvillor med låg boendekostnad. Jag tog då kontakt med företaget och berättade om de behov som finns i Sala. De blev intresserade och nu har de varit i kontakt med kommunen via mig. De har byggt seniorområden i närheten av golfbanor tidigare så jag förmedlade även kontakten till Fallets golfbana. Nu håller jag tummarna för att detta blir verklighet. Ibland kan en person göra förändring även om man inte innehar kommunalpost eller större makt. Man kan ju hoppas i alla fall. 
Läs mer om seniorvillor här >>