onsdag 20 februari 2013

Ur Aska reser sig elden!

Igår startade jag facebook gruppen "Rädda Salas Kulturskola", på mindre än 24 timmar fick jag 274 medlemmar eller gilla markeringar. Min tanke med gruppen är att skapa en underground rörelse för kultur i Sala av alla som bryr sig om Salas framtid när det gäller kultur, både föräldrar, elever, kulturaktiva och kulturintresserade!

Det beslut som nu lagts på att minska ner på verksamheten i kulturskolan är både tragiskt och ursäkta uttrycket idioti! Men dagens blogg ska inte handla om hur dumt detta är, för det vet de flesta redan. Om ni inte vet det så kan ni rösta på ett annat parti än Salas Bästa. För vi vill lägga mer pengar på skolan och satsa på kultur, idrott och marknadsföring av Sala och hade även det som förslag till budget, men vi röstades ner.

Jag vill istället tacka alla som valt att stödja sidan och hoppas att detta kan bli början till något nytt istället! NÄR vi lyckas rädda Kulturskolan hoppas jag att vi alla som bryr oss om Salas kulturliv har lärt känna varandra, fått utbyte av varandras idéer och lyckats bygga upp en ny vision av hur Sala kan utvecklas inom kultur tillsammans. Ett Sala som självklart kan stå som värd till UKM Riks och kulturintresserade svarar "Sala" på frågan, -"vilken kommun skulle du helst vilja bo i"

Jag gillar att drömma, och i min dröm har Sala kommun utvecklats till ett svenskt New Orleans, med caféer och olika musikpubar efter alla gågator, med ett myller av teatrar och dansplatser! Där varje by har sin egen nisch och kulturen utvecklats till vår största turismnäring! Ett Sala med liv och rörelse i varje hörn. Ett Sala där ungdomar vill stanna kvar, har möjlighet att uttrycka sig på alla möjliga sätt. Ett Sala där farfar inte bara har barnbarnen att klappa händer till, utan själv kan fortsätta uttrycka sig så länge han orkar och vara en förebild för barnbarnen. Det må vara en utopi, men alla vi som har en liknande dröm kan samarbeta för att få den verklig! Och en facebookgrupp kan vara ett första steg i rätt riktning! Jag drömmer inte bara, jag vill även arbeta för att förverkliga dem!

Nu när vi alla tror att kulturen håller på att få sista dödsstöten är det dags att resa sig ur askan! Välkommen alla små eldsjälar, tillsammans blir vi en riktigt bra brasa som kan sätta fyr på Sala!

Ha en underbart trevlig natt! BURN BABY BURN =)

Med vänlig hälsning: Hanna Westman, Salas Bästa

måndag 11 februari 2013

Carola Gunnarsson C, anser att intäkter endast fås genom skattehöjningar!


Carola Gunnarsson (C) skriver i insändaren "Äldreomsorgen i Sala behöver mer pengar" att vi i Salas Bästa påstår att vår budget räcker till allt. Självklart gör den inte det. Men den räcker längre än den budget som Carola Gunnarsson (C) röstade igenom tillsammans med Per-Olov Rapp (S) då vi valde att prioritera skolan, vården och omsorgen före  t ex kostenhetens utvidgning.

Carola Gunnarsson säger också att intäkterna kan ökas med höjd skatt och har ingen idé om att tillväxt också ökar intäkterna. För att få tillväxt måste vi satsa på kultur, fritid och näringsliv utöver skolan. Hon påstår också att det är omöjligt att få loss medel från kommunstyrelseförvaltningen då det innebär uppsägningar och förändrade avtal och att arbetsrätten gäller. Om Carola Gunnarsson inte visste det så gäller även arbetsrätten för lärare och undersköterskor och om man lägger för liten del till skola, vård och omsorg så drabbas de likadant som övrig verksamhet, dessutom så drabbas alla barn varje gång som det blir förändringar i lokalhanteringen i skolan och alla äldre när det gäller äldreomsorgen, därför är det ännu känsligare att lägga besparingskraven där?!

Carola håller också med om att utgifterna kan minskas genom effektivisering, rationalisering. Hon lägger även upp alternativet att vissa verksamheter tas bort. Hon påstår att man inte kan sälja kommunala verksamheter med omedelbar verkan. Det har hon rätt i, det var därför som vi la fram förslaget om att sätta igång arbetet 2010 och tillsätta en lokalstrateg. Socialdemokraterna tog även in en konsult, Fasticon, som kom fram till samma sak som vi d v s att det fanns massor av kapital bundet i nuvarande organisation och fastighetsförvaltning. Närmare 40 miljoner per år, skulle kunna frigöras om man följde deras råd och gjorde vissa omfördelningar och vissa investeringar under perioden. Enligt Fasticon skulle det ta 2 år för att se verkan om man tillsatte en resurs, t ex en lokalstrateg som hade övergripande ansvar.

Vi gav även förslag på att kommunen skulle ta kontakt med näringslivet och framför allt de stora investerare som just nu förvärvar samhällsfastigheter runt om i landet. I Kalmars kommun gjordes förvärv för över 500 miljoner om jag minns rätt. Dessa drakar ägs av AP-fonderna, d v s de som förvaltar våra pensionspengar och dessa företag letar efter långsiktiga investeringar och kan på så sätt ge låg ränta. De är även experter på fastighetsförvaltning och har minst lika mycket goodwill som vår kommun. Deras miljömål och policies är t o m bättre än kommunens åtaganden och de flesta av företagen återinvesterar vinsterna i företaget, vissa av företagen ägs av kollektivet d v s fackförbund, hyresgäster etc. Detta tackade Carola Gunnarsson (C) nej till. De stora utgifterna under 2012 var för lokalförvaltningen p g a vattenskador och eftersatt underhåll. Sala kommuns lånetak är snart nådd, pensionsskulderna redovisas inte och om de skulle göra det skulle Sala kommun ha en soliditet på ca 7%, inte 50%. 

Den omorganisation som nu pågår kommer att ge utslag. Redan 2012 ligger kommunstyrelseförvaltningen 10 miljoner plus!  Carola påpekar också att lokalöversynen pågår, men det tar tid. Om vi hade haft en lokalstrateg som skulle ha varit anställd vid det här laget hade den kunnat arbeta med Fasticons förslag och vi skulle ha sett förbättrade siffror redan 2013, men det tar sådan tid att rekrytera, (snart 2 år om vi minns rätt) Istället arbetar nuvarande lokalförvaltarna med det. Då detta är stora beslut som kan kännas i förvaltningen anser vi att det vore mer humant och effektivare om en ny strateg med spetskompetens arbetade med detta istället för att de som arbetat inom förvaltningen ska göra det.  

Innan nuvarande budget skulle tas, begärde skolförvaltningen på eget bevåg att få komma till ledningsutskottet som är kommunens "ledningsgrupp" och presentera de konsekvenser av det förslag som  Socialdemokraterna och Alliansen hade lagt fram, det var samma siffror som sedan hamnade i Sala Allehanda. Vi hörde alla samma information. Socialdemokraterna, Alliansen och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna valde att bortse från dessa konsekvens analyser och hålla fast vid sitt förslag till budget ändå, tiden var knapp och det skulle innebära att Socialdemokraterna och Alliansen var tvungna att omförhandla igen om något skulle ändras. Vi valde att lyssna på förvaltningen och vi visste sedan tidigare analyser framtagna av Vård och omsorgsförvaltningen att det även var kris där. Därför prioriterade vi Skolan, Vården och omsorgen framför övrig verksamhet i budgeten. Vi säkerställde också att kommunen skulle säkra upp att det fanns medel till marknadsföring av Sala, detta skulle i så fall ha gynnat både näringslivet och föreningslivet. 

Nu är det snart dags för en ny budget, då den förra budgeten var en reviderad budget som var mycket sen.
Vi kommer att fortsätta att prioritera skolan, vården och omsorgen som nummer ett och verksamhet inom föreningslivet och näringslivet som nummer 2. För oss är verksamhet det som är viktigt för kommunen inte vem som äger fastigheten som den bedrivs i, eller vem som lagar maten. 

Om du tycker att vi är ute på fel spår, hör av dig till oss och säg din mening! 
Vi lyssnar till alla som har ideer och tankar på hur vi gemensamt kan förbättra Sala! 

Med vänlig hälsning: Hanna Westman

fredag 8 februari 2013

Bevara kvaliteten inom skolan och satsa på ungdomen!


Sådär ja, nu får vi se vad oppositionsrådet och kommunalrådet tänker göra när deras partikollegor i skolnämnden valde att stycka kulturskolan och ta död på den sista trumpeten? Salas Bästa kommer att slåss med nävar och klor för att inte skolverksamheten ska skäras ner. Enligt skolnämndens ordförande så är beslutet grundat på att det inte är lagstadgad verksamhet. Salas Bästa kommer att rösta emot varje förslag som innebär försämrad kvalitet i skolan vare sig det gäller lagstadgad eller icke lagstadgad verksamhet. Vi anser att hela budgetförslaget måste revideras och göras om! Skolan, Idrotten och Kulturen är kärnan till tillväxt i vår kommun tillsammans med ett bra företagsklimat!

Kommunstyrelseförvaltningen kommer troligen att sluta på plus 10 miljoner i bokslut för 2012. Det visar på att Salas Bästas förslag till budget inte är helt orimligt? D v s att det går att flytta pengar till där det behövs mest, i skolan och omsorgen. Vi hoppas att Socialdemokraterna ska ta sitt förnuft till fånga snart och driva den politik som vi gemensamt kom fram till, som andades framtidshopp i Sala! Där vi hade tänkt att allokera pengar till vård, skola och omsorg genom att ändra de gamla strukturer som fått kommunen att stagnera och satsa på kulturen, idrotten och besöksnäringen tillsammans med näringslivet och föreningslivet för att få igång en ny anda som andas samarbete i Sala kommun. 

Om någon av övriga politiker hade bemödat sig att gå på Företagarnas inspirationsmöte i dagarna hade de fått lära sig att lågkonjunkturer existerar endast p g a att vi tänker negativt! Om vi istället börjar tänka kreativt och låter våra idéer bli till mål och arbetar för att uppfylla dessa mål öppnas det upp nya möjligheter! Max Söderpalm sa även "Gör det nu! Vänta inte!" Det gäller även för politik! 

När jag kom till mötet var jag ensam politiker där, trots att FöretagarCentrum bjudit in samtliga politiker i styrelsen. Ordförande i Företagarna var mer än besviken vilket jag förstår! Detta är en anledning till att kommunen får så dåliga poäng i politikernas inställning till näringslivet! Jag vet själv hur svårt det är som politiker att ställa upp och gå på alla tillställningar, men i rådande läge, med nyligen redovisade siffror från Svenskt näringslivs ranking och en placering på 230 av 290 kommuner är det dags att prioritera företagen! Så kände jag i alla fall. 

Som jag skrev igår, så finns det massor av affärsmöjligheter för näringslivet som kan gynna kommunen i slutändan och framför allt medborgarna i form av ökat utbud, fler bostäder och arbetstillfällen! Det gäller bara att finna vettiga avtal och samarbetsmöjligheter! Låt kommunen syssla med kärnverksamhet inom skola, vård och omsorg och stödja kultur och fritid istället för att göra saker som andra är bättre på! 

Vad tycker du?

MVH; Hanna Westman
torsdag 7 februari 2013

Så kom det första beslutet om Kulturhuset

Nu har vi debatterat Kulturhuset i Sala i 2 år utan att ha fått se någon utredning. Men idag fick Kommunstyrelsen se det som fanns. En marknadsanalys av möjligheterna för Sala att ha ett kulturhus presenterades av ordförande i styrgruppen Glenn Andersson (S) och kulturentreprenören Petra Jablonski. Konsulten LG Nilsson som tagit fram presentationen fanns inte på plats. Han kommer dock göra sin presentation för allmänheten den 21 februari, vilket känns som helt fel ordning.

LGs omvärldsanalys var intressant, han pekade på att många kommuner nu satsar mångmiljonbelopp för att bli en kulturstad då allt fler undersökningar pekar på att kulturen har stor inverkan på den lokala tillväxtmöjligheten. Allt fler kommuner både mindre och större kommuner satsar på kultur då det visat sig vara en av de avgörande faktorerna även när det gäller att behålla ungdomarna i en kommun. Han betonade dock att en bra kvalitet i skolan var en ännu större faktor. I analysen framgick även att många kommuner kombinerat detta, genom att satsa på att sammanföra kulturhus med skolaktiviteter, vilket även har funnits med i flera förslag som inkommit under dessa två år.

Men...
Felet som de flesta kommuner gör är att de beslutar att det ska finnas en byggnad först och sedan försöker man fylla huset med aktiviteter. De bygger oftast större projekt än vad kommunen klarar av och många kulturhus går därför med förlust. Man börjar i fel enda. LG menar att kommunerna borde fokusera på vad de vill först med kulturturismen och finna samförstånd inom kommunen med både näringsliv och föreningsliv och förankra projektet först. Han säger även att det finns flera fördelar med att involvera den lokala besöksnäringen och övriga näringslivet, då projekt i den här omfattningen är något som inte behöver finansieras helt av kommunen. Han ger förslag på att det skulle vara klokt att låta huset byggas av privata intressenter och att kommunen hyr de lokaler som används i kommunal regi eller föreningsregi. Jag ler inombords, då detta var vår tanke från början.

I Sala har det funnits två förslag, 1. Lasarettsmatsalen intill dammarna och 2. Täljstenen som redan idag är Salas lilla kulturhus med ca 8500 besökare per år där även Sala nu har en fin ungdomslokal. Täljstenen är ett K-märkt hus som idag behöver upprustas och handikappanpassas. Lasarettsmatsalen är även det en gammal lokal som måste byggas ut. Båda alternativen kommer att kosta miljonbelopp att slutföra, men ingen vet exakt, för kostnadsberäkningarna stoppades när Salas Bästa och Socialdemokraterna gick skilda vägar.

Inom föreningslivet har det funnits olika intressen, de flesta har dock känt sig förbisedda och inte involverade i beslutsprocessen. Näringslivet har endast tillfrågats med utgångspunkt på om de behöver konferenslokaler. Visit Sala, Satsa på Sala och  FöretagarCentrum har inte fått vara med alls.
Vi i Sala har gjort alla klassiska fel som går! Politikerna har varit ointresserade av att ha med medborgarna i beslutet och kört sitt eget race som de tror att medborgarna vill ha utifrån den kritik som framkommit i lokala Sala Allehanda.

Alliansen har drivit Jazzklubbens förslag och vill bygga ut Täljstenen och la det som sitt eget förslag.
Socialdemokraterna ville inte ta beslut på mötet utan ville utreda vidare i ledningsutskottet. Miljöpartiet la förslag på att bygga ett lite mindre hus vid dammarna och ett kulturstråk till Täljstenen  . Vänsterpartiet valde att rösta för Alliansens förslag. Jag la ett eget förslag:
Att det fortsatta arbetet skulle läggas in i kulturplanen som ska arbetas fram tillsammans med de kulturaktiva och besöksnäringen och att de ska få längre tidsfrist och att båda förslagen skulle redovisas ekonomiskt i den lokala kulturplanen. Men ordförande i kultur och fritid röstade emot mitt förslag med motivering att kulturplanen måste bli klar i juni och vi hinner inte. Det är viktigt att den blir klar fort för det vill föreningslivet.

Det var en lång debatt, men det slutade med att de först ställde Alliansen förslag mot mitt och miljöpartiets förslag. Alliansen vann. Sen ställdes Alliansens förslag mot Socialdemokraternas förslag och då röstade vänsterpartiet och miljöpartiet för Alliansens förslag och jag för socialdemokraternas förslag. Alliansen vann, så nu blir det ett kulturhus vid Täljstenen om pengar sätts in i strategisk plan. Anledningen till att jag inte röstade för Alliansens förslag var för att det beslutet omöjliggör att näringslivet och föreningslivet får delta i att se om det finns intresse i Sala att utveckla Salas kulturturism!

Detta innebär