torsdag 7 februari 2013

Så kom det första beslutet om Kulturhuset

Nu har vi debatterat Kulturhuset i Sala i 2 år utan att ha fått se någon utredning. Men idag fick Kommunstyrelsen se det som fanns. En marknadsanalys av möjligheterna för Sala att ha ett kulturhus presenterades av ordförande i styrgruppen Glenn Andersson (S) och kulturentreprenören Petra Jablonski. Konsulten LG Nilsson som tagit fram presentationen fanns inte på plats. Han kommer dock göra sin presentation för allmänheten den 21 februari, vilket känns som helt fel ordning.

LGs omvärldsanalys var intressant, han pekade på att många kommuner nu satsar mångmiljonbelopp för att bli en kulturstad då allt fler undersökningar pekar på att kulturen har stor inverkan på den lokala tillväxtmöjligheten. Allt fler kommuner både mindre och större kommuner satsar på kultur då det visat sig vara en av de avgörande faktorerna även när det gäller att behålla ungdomarna i en kommun. Han betonade dock att en bra kvalitet i skolan var en ännu större faktor. I analysen framgick även att många kommuner kombinerat detta, genom att satsa på att sammanföra kulturhus med skolaktiviteter, vilket även har funnits med i flera förslag som inkommit under dessa två år.

Men...
Felet som de flesta kommuner gör är att de beslutar att det ska finnas en byggnad först och sedan försöker man fylla huset med aktiviteter. De bygger oftast större projekt än vad kommunen klarar av och många kulturhus går därför med förlust. Man börjar i fel enda. LG menar att kommunerna borde fokusera på vad de vill först med kulturturismen och finna samförstånd inom kommunen med både näringsliv och föreningsliv och förankra projektet först. Han säger även att det finns flera fördelar med att involvera den lokala besöksnäringen och övriga näringslivet, då projekt i den här omfattningen är något som inte behöver finansieras helt av kommunen. Han ger förslag på att det skulle vara klokt att låta huset byggas av privata intressenter och att kommunen hyr de lokaler som används i kommunal regi eller föreningsregi. Jag ler inombords, då detta var vår tanke från början.

I Sala har det funnits två förslag, 1. Lasarettsmatsalen intill dammarna och 2. Täljstenen som redan idag är Salas lilla kulturhus med ca 8500 besökare per år där även Sala nu har en fin ungdomslokal. Täljstenen är ett K-märkt hus som idag behöver upprustas och handikappanpassas. Lasarettsmatsalen är även det en gammal lokal som måste byggas ut. Båda alternativen kommer att kosta miljonbelopp att slutföra, men ingen vet exakt, för kostnadsberäkningarna stoppades när Salas Bästa och Socialdemokraterna gick skilda vägar.

Inom föreningslivet har det funnits olika intressen, de flesta har dock känt sig förbisedda och inte involverade i beslutsprocessen. Näringslivet har endast tillfrågats med utgångspunkt på om de behöver konferenslokaler. Visit Sala, Satsa på Sala och  FöretagarCentrum har inte fått vara med alls.
Vi i Sala har gjort alla klassiska fel som går! Politikerna har varit ointresserade av att ha med medborgarna i beslutet och kört sitt eget race som de tror att medborgarna vill ha utifrån den kritik som framkommit i lokala Sala Allehanda.

Alliansen har drivit Jazzklubbens förslag och vill bygga ut Täljstenen och la det som sitt eget förslag.
Socialdemokraterna ville inte ta beslut på mötet utan ville utreda vidare i ledningsutskottet. Miljöpartiet la förslag på att bygga ett lite mindre hus vid dammarna och ett kulturstråk till Täljstenen  . Vänsterpartiet valde att rösta för Alliansens förslag. Jag la ett eget förslag:
Att det fortsatta arbetet skulle läggas in i kulturplanen som ska arbetas fram tillsammans med de kulturaktiva och besöksnäringen och att de ska få längre tidsfrist och att båda förslagen skulle redovisas ekonomiskt i den lokala kulturplanen. Men ordförande i kultur och fritid röstade emot mitt förslag med motivering att kulturplanen måste bli klar i juni och vi hinner inte. Det är viktigt att den blir klar fort för det vill föreningslivet.

Det var en lång debatt, men det slutade med att de först ställde Alliansen förslag mot mitt och miljöpartiets förslag. Alliansen vann. Sen ställdes Alliansens förslag mot Socialdemokraternas förslag och då röstade vänsterpartiet och miljöpartiet för Alliansens förslag och jag för socialdemokraternas förslag. Alliansen vann, så nu blir det ett kulturhus vid Täljstenen om pengar sätts in i strategisk plan. Anledningen till att jag inte röstade för Alliansens förslag var för att det beslutet omöjliggör att näringslivet och föreningslivet får delta i att se om det finns intresse i Sala att utveckla Salas kulturturism!

Detta innebär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar