fredag 8 februari 2013

Bevara kvaliteten inom skolan och satsa på ungdomen!


Sådär ja, nu får vi se vad oppositionsrådet och kommunalrådet tänker göra när deras partikollegor i skolnämnden valde att stycka kulturskolan och ta död på den sista trumpeten? Salas Bästa kommer att slåss med nävar och klor för att inte skolverksamheten ska skäras ner. Enligt skolnämndens ordförande så är beslutet grundat på att det inte är lagstadgad verksamhet. Salas Bästa kommer att rösta emot varje förslag som innebär försämrad kvalitet i skolan vare sig det gäller lagstadgad eller icke lagstadgad verksamhet. Vi anser att hela budgetförslaget måste revideras och göras om! Skolan, Idrotten och Kulturen är kärnan till tillväxt i vår kommun tillsammans med ett bra företagsklimat!

Kommunstyrelseförvaltningen kommer troligen att sluta på plus 10 miljoner i bokslut för 2012. Det visar på att Salas Bästas förslag till budget inte är helt orimligt? D v s att det går att flytta pengar till där det behövs mest, i skolan och omsorgen. Vi hoppas att Socialdemokraterna ska ta sitt förnuft till fånga snart och driva den politik som vi gemensamt kom fram till, som andades framtidshopp i Sala! Där vi hade tänkt att allokera pengar till vård, skola och omsorg genom att ändra de gamla strukturer som fått kommunen att stagnera och satsa på kulturen, idrotten och besöksnäringen tillsammans med näringslivet och föreningslivet för att få igång en ny anda som andas samarbete i Sala kommun. 

Om någon av övriga politiker hade bemödat sig att gå på Företagarnas inspirationsmöte i dagarna hade de fått lära sig att lågkonjunkturer existerar endast p g a att vi tänker negativt! Om vi istället börjar tänka kreativt och låter våra idéer bli till mål och arbetar för att uppfylla dessa mål öppnas det upp nya möjligheter! Max Söderpalm sa även "Gör det nu! Vänta inte!" Det gäller även för politik! 

När jag kom till mötet var jag ensam politiker där, trots att FöretagarCentrum bjudit in samtliga politiker i styrelsen. Ordförande i Företagarna var mer än besviken vilket jag förstår! Detta är en anledning till att kommunen får så dåliga poäng i politikernas inställning till näringslivet! Jag vet själv hur svårt det är som politiker att ställa upp och gå på alla tillställningar, men i rådande läge, med nyligen redovisade siffror från Svenskt näringslivs ranking och en placering på 230 av 290 kommuner är det dags att prioritera företagen! Så kände jag i alla fall. 

Som jag skrev igår, så finns det massor av affärsmöjligheter för näringslivet som kan gynna kommunen i slutändan och framför allt medborgarna i form av ökat utbud, fler bostäder och arbetstillfällen! Det gäller bara att finna vettiga avtal och samarbetsmöjligheter! Låt kommunen syssla med kärnverksamhet inom skola, vård och omsorg och stödja kultur och fritid istället för att göra saker som andra är bättre på! 

Vad tycker du?

MVH; Hanna Westman
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar