tisdag 23 oktober 2012

Lyssnar man, hör man bra idéer!

Jag har sedan 1 Juli varit ordförande både i kulturutskottet och teknik och fritidsutskottet i Sala. Min första tid har jag spenderat genom att träffa olika människor och föreningar i Sala och upplevt att det finns ett efterlängtat behov av att få komma i kontakt med oss politiker. Nu är jag så pass ny så jag har inget att jämföra med, men det har i allafall uppskattats att jag kommit och lyssnat. Det finns massor av idéer ute bland folk på hur saker och ting kan förändras till det bättre och som vi som politiker kan påverka!

Jag kan ge några exempel;
En herre i Sätrabrunn vid namn Åke Magnusson tog i kontakt med mig för att påvisa hur farlig ett övergångsställe i Sätrabrunn var intill busshållsplatsen. Jag åkte dit för att se mig omkring i Sätrabrunn och även höra vad han hade att säga. Det mynnade ut i att vi gick igenom lekplatsen, gata/park skötseln, busshållsplatsen och avfallsstationen. Jag visade även Sala kommuns App som är ett nytt reklamationsverktyg som alla med IPhone nu kan använda i Sala för att rapportera brister i stadsmiljön eller på landet. (Den kommer även till Android snart). Jag lovade att återkomma till Åke och ta upp de brister som han påtalat med förvaltningen. Tack vare Åkes engagemang och snabb hantering av förvaltningen, finns det nu ett nytt lektorn i Sätrabrunn, en ny helhetslösning för skötsel av all gata/park mark arbetas fram för alla kringområden i Sala och ett förslag från utskottet om pendlarparkering i Sätrabrunn, som förvaltningen ska utvärdera samt fler stråk där enkelt avhjälpta hinder i Sala åtgärdats under veckan som gått, efter att förvaltningen följt med Åkes dotter på en tur i staden. Jag skissar även på hur vi kan få in mer av "tillgänglighet för alla" tänket i hela organisationen, då detta borde vara en prioriterad fråga, med en åldrande befolkning i Sala som får sämre hörsel, svårare att gå och se. Det gäller inte bara de med uttalad funktionsnedsättning! (Det får bli ett eget inlägg inom kort)...

Ideell kultur i Sala hörde av sig till mig och bjöd in mig och Petra Jablonski, vår nya kulturentreprenör till ett medlemsmöte. Vi fick presentera oss och byta kontaktinformation. Efter medlemsmötet stannade jag kvar en stund för att bolla lite idéer med föreningarna och jag la sedan ett ordförandeförslag på utskottet nu i oktober på saker som vi diskuterat. Vi har nu lagt fram ett förslag till kommunstyrelsen att Sala kommun ska påbörja en lokal kulturplan tillsammans med föreningslivet samt att kommunstyrelsen ser över behovet av en resursperson med spetskompetens i hur man söker regionala, nationella och internationella bidrag och fonder riktade till föreningslivet. Min tanke är att den resursen ska avlasta föreningslivet och hjälpa dem med det praktiska i hur man fyller i rätt för att få större möjligheter till bidrag till sin verksamhet. Förslaget kommer från kulturutskottet, men gäller alla föreningar! Här är protokollet från utskottet >>

Jag träffade Sala simsällskap som hade problem med att få tider i simhallen, som också berättade att de gärna ville anordna fler tävlingar i Sala och samarbeta mer med kommunen. Det var också väldigt tydligt att de inte hade riktigt bra med utrymme för sin expedition. De satt redan två personer i en "skrubb" och tydligen skulle en till in på samma yta. Just nu arbetas det fram ett förslag på fortsatt utveckling av Lärkan området som kommer att presenteras innan årets slut. Jag har nu flera idéer på hur föreningslivet ska kunna utvecklas på området och vad som är viktigt för dem. Visst är det bra med stora sammankomster och workshops, men att åka ut och sätta sig ner i 1-2 timmar och bara lyssna ger massor! Nu har jag fått ett lyxigt läge som ordförande, men jag säger det till alla mina kollegor inom politiken, sätt av lite tid och gör lite besök! Om ni har bra förslag till mina utskott är jag idel öra, vare sig det kommer från Vänster eller Höger eller Svensson eller Mustafa!