fredag 23 december 2011

God Jul och välkommen till ett nytt år!

Blev i veckan invald till ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen, så nu gäller det att hålla tungan rätt i mun när rösterna ska läggas =) Skämt o sido så ska det bli riktigt intressant att se vad som händer under 2012. Vi har precis fått igenom en stor omorganisation från och med juli, så platserna som är besatta just nu kommer troligen att omförhandlas till i höst då hela politiker organisationen kommer att se väldigt annorlunda ut.

Vi har kommit en bit på väg, vi har påbörjat arbetet med medborgarkontor, klubbat igenom en ny organisation med snabbare beslutsvägar och mer medborgardialoger. Vi har även fått igång en rejäl debatt om kulturen, idrotten och skolan, byggt om idrottshallen, firat Salafestival, lagat Tärnabadet, öppnat ny förskola, förenklat hanteringen av hemtjänsten, lyssnat till Robert Wells ;)

De problem som vi funnit i skolan, kommer vi att arbeta hårdare för att lösa, det kommer att krävas resurser, samma sak med vård och omsorgen. Det är nog inget parti som inte vill få en så bra vård om våra äldre som möjligt eller en så bra skola utifrån de förutsättningar som staten hittar på. Vi får nu ta till alla hjärnceller hos både politiker, förvaltningar och personal, föräldrar, närstående, elever och börja samarbeta för att lösa de problem som dyker upp tillsammans.

Det som skiljer oss från de andra partierna, som jag ser det, är att vi vill ha en vision, en tanke med hur vi vill att Sala ska se ut, vi vill inte spara oss till döds, vi vill växa som kommun, bli en tillväxtkommun bland andra i Mälardalsregionen där även Uppsala ska ingå. Det finns nu ett förslag från lanstinget som föreslår att Västmanland, Södermanland och Örebros lansting slås ihop. Vi har inget emot det, men vill och kommer att lobba för att även Uppsala län finns med i denna storregion, vi kommer då att tillhöra Sveriges tredje största tillväxtregion, det vore inte så dumt?

Vi vill lära oss av de som redan börjat, ta efter och lära oss av andras misstag, Uppsala och Västerås växer så att det knakar, Enköping har börjat. Vi drömmer inte bara, vi vill även ha en genomförande handlingsplan med datum och mål utifrån Salas behov och möjligheter. Detta jobbar vi nu med och vi kommer att visa vad vi vill under 2012 och kommer även föreslå olika beredningar som kan komma att behövas för att varje Salabo ska få möjlighet att säga sitt!

Så välkommen 2012! Jag ser fram emot en härlig jul med familjen och ett nytt härligt år med mina partivänner i Salas Bästa och även övriga kollegor i Framtid Sala och KS! Låt detta år bli året som Sala samarbetade sig ut ur lågkonjunkturen och växte från en liten genomfartsstad till att bli en kommun som alla vill stanna i!

Önskar er alla, centerpartister, moderater, vänsterpartister, socialdemokrater, kristdemokrater, folkpartister, miljöpartister, sverigedemokrater, naturdemokrater, nationaldemokrater, kalle Anka partister, piratpartister och antipolitiker en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Kram

tisdag 13 december 2011

Att LOV:a eller inte LOV:a?

Den senaste tiden har det varit mycket prat om LOV, d v s Lagen om valfrihetssystemet, som är ett valfrihetssystem inom socialtjänsten som öppnar nya  möjligheter för både brukare och utförare.
I januari 2009 infördes den nya lagen och idag har ca 65% av Sveriges kommuner påbörjat arbetet med att utreda om valfrihetssystemet ska införas eller inte. (Siffror hämtade från SKL).

I Sala har vi i år tagit ställning och valt att göra det möjligt för att service tjänster ska kunna utföras via LOV. Vi inom Salas Bästa är för valfrihet och gick även ut före valet med att vi skulle arbeta för att införa LOV i Sala. Nu är det på G!

Under 2012, kommer nu både enskilda företagare och den kommunala verksamheten att kunna utföra service tjänster inom äldreomsorgen, just nu pågår det förberedande arbete i förvaltningsorganisationen för att få det att praktiskt fungera i verkligheten, då hela organisationen måste anpassas.

Lagen innebär inte att ett företag tar över huvudansvaret för kvalitén och uppföljning, endast för utförandet, vilket är viktigt att påpeka i debatten som varit. Huvudansvaret kommer fortfarande att ligga hos kommunen som i sin tur upphandlar tjänster av privata företag som kommunen sedan måste ha uppföljning och ansvara för att utföraren sköter de tjänster som kommunen beställt enligt de krav som lagts från början. Kommunen får också själv delta i upphandlingen på samma villkor som för övriga, kommunen kan alltså både vara "köpare och säljare".

Det kommer inte att kosta extra om det utförs privat, det blir samma taxa för båda, så för den som använder sig av tjänsterna spelar det ingen roll ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ger istället möjlighet för kommunen att kunna erbjuda fler tjänster inom service som vi tidigare kanske inte haft råd att utföra i egen regi.

När det gäller omvårdnaden om våra äldre så ser vi inom Salas Bästa inget större problem med att även genomföra detta, om steg 1 funkar bra och det ställs stora krav på kvalité och redovisning på utförare i upphandling. Vi vill ha bästa möjliga omvårdnad, inte billigast. Vi är för möjligheten till valfrihet, men ser också den stora utmaningen för kommunen, när det gäller uppföljning och upphandling och vi vill vara säkra på att organisationen, strukturen för uppföljning och upphandlingssättet fungerar bra, innan vi går in i nästa fas, som under den senaste tiden påvisats kan gå riktigt illa om uppföljningen inte görs ordentligt eller kraven inte blir rätt till utföraren.

Enligt SKL så finns det tre kvalitetsperspektiv att tänka på vid avtalshanteringen;

1. Strukturkvalitet - vilka krav som ställs på verksamhetens struktur t ex personalkompetens och lokalutformning.

2. Processkvalitet - vilka krav som ställs på genomförandet av verksamhetens uppdrag och inom vilka områden som verksamheten ska agera.

3. Resultatkvalitet - vilka resultat som ska uppnås för verksamheten, vilket kan innefatta kundnöjdhet samt volym och resultat.

Dessa tre krav är utöver de lagkrav som redan finns.

Om ni vill läsa mer om LOV och vad som gäller läs här >>

Vad tycker du?
Med vänlig hälsning: Hanna Westman SBä

fredag 2 december 2011

Ekonomi i omorganisation?

Så här såg det ut i Sala 2006, då Skattebetalarna gjorde sin analys av Sala.
Den största förändringen från då är att vi nu ligger under normal kostnaden för äldreomsorgen med 18%, så där har Sala inte längre någon möjlighet att spara de pengar som skattebetalarna vill. Det som jag anser vara intressant i deras analys är deras förslag på åtgärder, som inte baseras på att man ska spara in på barn och äldre utan att man ska försöka hitta en så effektiv förvaltning av kommunen. (Jag håller heller inte med om deras idéer om kultur o fritid, för den delen).

Kommunexperten gjorde en liknande undersökning 2010 och presenterade den för dåvarande ledning i kommunen. Kommunchefen i Sala tog dock till sig informationen och försökte övertyga dåvarande majoritet att sätta igång utvecklingsarbete, men de var inte intresserade. När jag gick med i Salas Bästa hittade vi samma undersökning via Svensk KommunRating på internet och vi träffade Kommunchefen och talade även med resten av Framtid Sala som nappade. Det var bakgrunden till varför vi ville genomföra den stora omorganisation som nu är på G. När Kommunchefen sedan la fram förslag som dessutom främjade demokratin och mer medborgarinflytande så var vi helt sålda, då vi vill arbeta för att det ska bli enklare att vara medborgare i Sala kommun och vi tror också att lärarna och eleverna vet mycket om skolan, företagarna vet mycket om företagande, de äldre vet vad de vill ha, de som bor på landsbygden vet vad som de behöver. Därför tror vi stenhårt på beredningarna och råden som finns med i förslaget. Vi tror också att det förslag som nu ligger gynnar kultur och fritidssektorn då de får kortare beslutsvägar och administreras var för sig. Fritidssektorn och den tekniska delen som tillhandahåller lokaler och sköter driften av många idrottsanläggningar ligger i samma utskott och förvaltning. Det blev också ett rent kulturutskott som vi la som förslag, vilket medför att kulturen inte längre behöver tampas med idrotten på samma sätt som tidigare. Sala har ju en rik kultur som vi ska vara rädd om. Vi har även ett rikt föreningsliv som nu får egen plats direkt under kommunstyrelsen. I Landsbygdssamverkanrådet får varje landsbygdsförening möjlighet att ha direktkontakt med kommunstyrelsen och kommunalrådet och får på så sätt mer möjligheter att påverka förändringar i sin närhet.

Det förslag som nu är framlagt är ett framarbetat förslag där alla har fått varit med och säga sitt från höger till vänster. Många saker som vi inte kommit på har vi sagt ja till för "the greater good" och en hel del delar av våra förslag finns nu med i slutförslaget. Per-Olof Rapp har gjort ett jättebra arbete med att sammanföra så många åsikter som möjligt till ett sista utdrag som både Alliansen och vi inom V, MP och Salas Bästa nu stödjer. Att vi har fått ett stort majoritetsförslag som alla kan tänka sig att stödja underlättar för alla inom förvaltningen och även för oss som politiker, då det innebär att det troligen inte blir några mer omorganisationen till nästa mandatperiod även om Alliansen vinner nästa val. Det enda som vi nu är oeniga om är tidsplanen.

Igår i KS så vann ordförandeförslaget omröstningen, tack vare att vi nu är i majoritet, det som kvarstår är att kommunfullmäktige nu säger ja, för att vi ska kunna sätta igång med de stora förändringarna i Sala redan i Juli 2012. (Alliansen vill helst vänta tills nästa mandatperiod). Anledningen till att vi vill genomföra det nu är för att förvaltningen redan har börjat att engagera sig och prata med både fackförbund inom kommunen och medarbetare. Att dra ut på omorganisationen ser vi som dumt både för att vi tror att det kommer att ge Sala en kick i rätt riktning samt att det är värre och gå och vänta på något när man redan vet att det är på gång. Att allt inte är perfekt från början förstår vi, men vi kanske tvingas nu mer än någonsin att samarbeta över gränser även inom politikervärlden och det är nog en bra lärdom för oss alla.

Det som kommer att vara avgörande nu är att alla som blir inblandade i omorganisationen får vara delaktiga och informeras så fort som möjligt när allt är klubbat i KF. Självklart så kommer det att bli jobbigt för de som drabbas och det kommer att krävas extra resurser till arbetsmiljöarbetet inom kommunen den kommande tiden. Jag har dock stort förtroende för Kommunchefen som redan har börjat med det.

Sen jag började arbeta hos nuvarande arbetgivaren 2007 så har jag gått igenom omorganisationer och varsel nästan vartannat år. (Var egen företagare innan). Det är många i min generation som varit med om detta, då vi gått igenom både 90 tals kriser, när vi skulle gå ut i förvärvsarbete, 2000 talets början med IT bom och bubblan som sprack, 2008 med finanskris... det jag har lärt mig är att försöka lära mig så mycket som möjligt, jobba så hårt som möjligt, för att själv välja när jag vill byta jobb, det har funkat, har klarat mig vid varsel hittills, trots att jag legat högt upp på listan. Men jag har dock fått se många i min närhet drabbas och jag har formats av det. Jag är nu väldigt intresserad av arbetmiljöarbete och vill att de som har det svårt ska få nya möjligheter och hjälp till att få det.  Jag förstår också den långsiktiga vinsten med att se till så att man är en bra arbetsgivare, som ser till människors fördelar och låter de utvecklas inom det som de är bäst på samtidigt som man utökar både företagets och personens kompetens genom att ständigt utvecklas. Alla människor är värda en möjlighet till att göra sin röst hörd och alla människor har rätten att välja om de vill fortsätta att delta eller gå en annan väg.

Man kan dock alltid se omorganisationer och förändringar som möjligheten till något nytt istället för att se det som något som är otäckt och svårt. Saker är vad man gör det till och det mesta beror på vilken inställning man har till sig själv och sitt eget liv.

De som kommer att drabbas minst av omorganisation är troligen vård och omsorgsförvaltningen och nämnden då det nu görs stora omställningar där redan i samband med olika nya avtal med Landstinget.

Skolan kommer att få en gemensam förvaltning, med en nämnd. Hur förvaltningen kommer att se ut vet jag ännu inte, men jag hoppas att det väljs en ledning och styrning med högt i tak, då många lärare idag har klagat på att det behövs mer arbetsmiljöarbete och samverkan. Jag hoppas också att Vård och omsorg och skolan kan samarbeta ännu mer än vad de gör idag, bl a i den nya folkhälsoberedningen, så att vi kan börja knyta ihop säcken och satsa på folkhälsa inom kommunen vilket är ett långsiktigt arbete för att vi alla ska må så bra som möjligt! För er som inte vet vad folkhälsa är läs här >>

Till sist önskar jag er alla en god natt och en trevlig helg!
Med vänlig hälsning: Hanna Westman Salas Bästa.