fredag 2 december 2011

Ekonomi i omorganisation?

Så här såg det ut i Sala 2006, då Skattebetalarna gjorde sin analys av Sala.
Den största förändringen från då är att vi nu ligger under normal kostnaden för äldreomsorgen med 18%, så där har Sala inte längre någon möjlighet att spara de pengar som skattebetalarna vill. Det som jag anser vara intressant i deras analys är deras förslag på åtgärder, som inte baseras på att man ska spara in på barn och äldre utan att man ska försöka hitta en så effektiv förvaltning av kommunen. (Jag håller heller inte med om deras idéer om kultur o fritid, för den delen).

Kommunexperten gjorde en liknande undersökning 2010 och presenterade den för dåvarande ledning i kommunen. Kommunchefen i Sala tog dock till sig informationen och försökte övertyga dåvarande majoritet att sätta igång utvecklingsarbete, men de var inte intresserade. När jag gick med i Salas Bästa hittade vi samma undersökning via Svensk KommunRating på internet och vi träffade Kommunchefen och talade även med resten av Framtid Sala som nappade. Det var bakgrunden till varför vi ville genomföra den stora omorganisation som nu är på G. När Kommunchefen sedan la fram förslag som dessutom främjade demokratin och mer medborgarinflytande så var vi helt sålda, då vi vill arbeta för att det ska bli enklare att vara medborgare i Sala kommun och vi tror också att lärarna och eleverna vet mycket om skolan, företagarna vet mycket om företagande, de äldre vet vad de vill ha, de som bor på landsbygden vet vad som de behöver. Därför tror vi stenhårt på beredningarna och råden som finns med i förslaget. Vi tror också att det förslag som nu ligger gynnar kultur och fritidssektorn då de får kortare beslutsvägar och administreras var för sig. Fritidssektorn och den tekniska delen som tillhandahåller lokaler och sköter driften av många idrottsanläggningar ligger i samma utskott och förvaltning. Det blev också ett rent kulturutskott som vi la som förslag, vilket medför att kulturen inte längre behöver tampas med idrotten på samma sätt som tidigare. Sala har ju en rik kultur som vi ska vara rädd om. Vi har även ett rikt föreningsliv som nu får egen plats direkt under kommunstyrelsen. I Landsbygdssamverkanrådet får varje landsbygdsförening möjlighet att ha direktkontakt med kommunstyrelsen och kommunalrådet och får på så sätt mer möjligheter att påverka förändringar i sin närhet.

Det förslag som nu är framlagt är ett framarbetat förslag där alla har fått varit med och säga sitt från höger till vänster. Många saker som vi inte kommit på har vi sagt ja till för "the greater good" och en hel del delar av våra förslag finns nu med i slutförslaget. Per-Olof Rapp har gjort ett jättebra arbete med att sammanföra så många åsikter som möjligt till ett sista utdrag som både Alliansen och vi inom V, MP och Salas Bästa nu stödjer. Att vi har fått ett stort majoritetsförslag som alla kan tänka sig att stödja underlättar för alla inom förvaltningen och även för oss som politiker, då det innebär att det troligen inte blir några mer omorganisationen till nästa mandatperiod även om Alliansen vinner nästa val. Det enda som vi nu är oeniga om är tidsplanen.

Igår i KS så vann ordförandeförslaget omröstningen, tack vare att vi nu är i majoritet, det som kvarstår är att kommunfullmäktige nu säger ja, för att vi ska kunna sätta igång med de stora förändringarna i Sala redan i Juli 2012. (Alliansen vill helst vänta tills nästa mandatperiod). Anledningen till att vi vill genomföra det nu är för att förvaltningen redan har börjat att engagera sig och prata med både fackförbund inom kommunen och medarbetare. Att dra ut på omorganisationen ser vi som dumt både för att vi tror att det kommer att ge Sala en kick i rätt riktning samt att det är värre och gå och vänta på något när man redan vet att det är på gång. Att allt inte är perfekt från början förstår vi, men vi kanske tvingas nu mer än någonsin att samarbeta över gränser även inom politikervärlden och det är nog en bra lärdom för oss alla.

Det som kommer att vara avgörande nu är att alla som blir inblandade i omorganisationen får vara delaktiga och informeras så fort som möjligt när allt är klubbat i KF. Självklart så kommer det att bli jobbigt för de som drabbas och det kommer att krävas extra resurser till arbetsmiljöarbetet inom kommunen den kommande tiden. Jag har dock stort förtroende för Kommunchefen som redan har börjat med det.

Sen jag började arbeta hos nuvarande arbetgivaren 2007 så har jag gått igenom omorganisationer och varsel nästan vartannat år. (Var egen företagare innan). Det är många i min generation som varit med om detta, då vi gått igenom både 90 tals kriser, när vi skulle gå ut i förvärvsarbete, 2000 talets början med IT bom och bubblan som sprack, 2008 med finanskris... det jag har lärt mig är att försöka lära mig så mycket som möjligt, jobba så hårt som möjligt, för att själv välja när jag vill byta jobb, det har funkat, har klarat mig vid varsel hittills, trots att jag legat högt upp på listan. Men jag har dock fått se många i min närhet drabbas och jag har formats av det. Jag är nu väldigt intresserad av arbetmiljöarbete och vill att de som har det svårt ska få nya möjligheter och hjälp till att få det.  Jag förstår också den långsiktiga vinsten med att se till så att man är en bra arbetsgivare, som ser till människors fördelar och låter de utvecklas inom det som de är bäst på samtidigt som man utökar både företagets och personens kompetens genom att ständigt utvecklas. Alla människor är värda en möjlighet till att göra sin röst hörd och alla människor har rätten att välja om de vill fortsätta att delta eller gå en annan väg.

Man kan dock alltid se omorganisationer och förändringar som möjligheten till något nytt istället för att se det som något som är otäckt och svårt. Saker är vad man gör det till och det mesta beror på vilken inställning man har till sig själv och sitt eget liv.

De som kommer att drabbas minst av omorganisation är troligen vård och omsorgsförvaltningen och nämnden då det nu görs stora omställningar där redan i samband med olika nya avtal med Landstinget.

Skolan kommer att få en gemensam förvaltning, med en nämnd. Hur förvaltningen kommer att se ut vet jag ännu inte, men jag hoppas att det väljs en ledning och styrning med högt i tak, då många lärare idag har klagat på att det behövs mer arbetsmiljöarbete och samverkan. Jag hoppas också att Vård och omsorg och skolan kan samarbeta ännu mer än vad de gör idag, bl a i den nya folkhälsoberedningen, så att vi kan börja knyta ihop säcken och satsa på folkhälsa inom kommunen vilket är ett långsiktigt arbete för att vi alla ska må så bra som möjligt! För er som inte vet vad folkhälsa är läs här >>

Till sist önskar jag er alla en god natt och en trevlig helg!
Med vänlig hälsning: Hanna Westman Salas Bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar