tisdag 17 januari 2017

Dags att börja igen?t

Nu har vi kommit halvvägs, 2 år har gått sedan vi fick ta plats i kommunhuset igen. Vad har vi då åstadkommit tillsammans med våra kollegor i Allians för Sala?
- En ny organisation som nu speglar den bild av organisation som vi länge förordat, för det första så är det en organisation istället för tre. En ledningsgrupp som jobbar med helheten finns nu. En tillväxtorganisation håller på att byggas vid Samhällsbyggnadskontoret, där både plan och utveckling, tekniska, mark och inom kort näringslivskontoret tillsammans kan lotsa större etableringar till Sala och snabbare få fram detaljplaner och översiktsplaner som på längre sikt kan ge en planerad tillväxt. På Östra kvarteren har de som längtat i 8 år efter att få flytta in i Bovieran börjat att flytta in och i mars kommer detaljplanen för hela området runt Silvervallen att antas vilket kan ge mellan 100 och 400 nya centrala bostäder i Sala inom kort, beroende på vem som vill bygga. Salabostäder har genom påtryckningar och smarta lösningar, då de inte fick sälja en del av sitt bestånd, nu ändå lyckats vaska fram ca 80 nya lägenheter som borde vara klara att flytta in i 2018. Två nya LSS boenden byggs och har tagits fram tillsammans med brukare, handikappråd och personal. Ett nytt stadsparks café är byggt i Stadsparken intill lekparken. Nya villor har byggts på Ängshagen, Hammarhagen, Viksberg, Bråstaborg och i år kommer det att finnas nya tomter klara att bygga vidare på både vid Ängshagen och Stampers. Förhoppningsvis kommer nu även MånsOls stugförening ges möjlighet att få ny detaljplan då kommunen nu även börjat titta på lösningar för dem. Riksbyggen har börjat sälja lägenheter och sålde i stort sett slut på dem på mindre än några månader. En ny vårdcentral och ett nytt särskiltboende plus trygghetsboende planeras in i Östra kvarteren och förhoppningsvis står även det klart att börja byggas nu i vår. Det kommer att minska köerna med 70 nya platser inom äldreomsorgen och en stor fördel är att kommunen inte ens behöver bygga i egen regi. Sala växer!!

Befolkningsmässigt så har Sala ökat rejält sedan 2010, förhoppningsvis slår Sala kommun rekord http://salasbasta.se/form/uppladdningar/företagsbroschyr_Silverglans.pdfredan under 2017. Självklart så är detta en insats som alla partier i Sala varit delaktiga i, och det är ju det bästa av allt! För nu strävar alla partier, efter att Sala kommun ska växa. När det gäller skolorna så har vi byggt ny förskola i Sätrabrunn, en ny lågstadie och mellanstadieskola på Kungsängsområdet, vi bygger om det slitna Valla och en helt ny skola i Ransta. Tack vare att Sala växer och får fler invånare så behöver vi inte längre sitta och fundera på vad vi ska lägga ner, vi jobbar nu fram långsiktiga planer på var vi ska bygga fler skolor istället. Det är jättemycket roligare att arbeta med och det var det vi såg när vi började tjata om att Sala måste växa och att det går visst att få människor att vilja bygga mer här!

Hur går det då med företagsklimatet? Ja om man tittar på svenskt näringsliv så har vi inte lyckats. Men om vi tittar på andra undersökningar så fick Salas företag bästa tillväxt pris 2016, vilket ändå tyder på att det går att växa i Sala med, trots allt som behöver bli bättre. Här har vi stor tilltro till de förändringar som nu genomförs. Personalen går nu förenkla helt enkelt utbildning, vilket innebär att de får lära sig hur de kan arbeta mer konsultativt mot medborgare och se medborgarna som sina kunder istället för att endast se sig som en myndighet som påpekar vad medborgare gör fel. Medborgarkontoret och Näringslivskontoret kommer under samma tak och kommer att kunna samarbeta mer, precis som Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Här får kommunen nu kommunala vägledare som ska kunna lotsa medborgarna till rätt instser och handläggare, och hjälpa medborgare med enklare ärenden. Tanken med hjälp över disk blir på så sätt verklighet. En kommunikationsenhet som tar Sala kommun till 2017 blir också spännande, då vi kommer att kunna informera bättre via både hemsida, app och sociala medier, men även förstärka kommunens kunskaper i mediahantering, så att verksamheten blir bättre på att sprida information än tidigare. T ex gällande projekt som pågår. Kommunen kommer i samma veva även få ett intranät som möjliggör förbättrad intern kommunikation till de anställda.

När det gäller samverkan med föreningslivet så pågår nu ett arbete med att få till en lokal överenskommelse, sk LÖK som tydliggör vilket förhållningssätt som ska finnas mellan de idéburna verksamheterna och kommunen. Tanken här är att alla ska veta spelreglerna och så många win-win möjligheter som möjligt ska kunna skapas för Salas kommuns invånare. När det gäller investeringar så har det hänt en hel del redan tillsammans med föreningslivet. Vi har fått en ny skidstadion i Sätrabrunn, tack vare Sätra IF, SORF har vänt sitt resultat och går riktigt bra nu, här satsas det på nya grupper såsom både flyktingar och funktionshindrade. De har också vunnit pris för sin duktiga ungdomsverksamhet. Sala FF har flyttat till Lärkan och fått nya omklädningsrum, friidrotten har fått en helt ny bana. Nu planerar vi äntligen för att bygga ut en idrottshall till på Lärkan till inomhus sporterna som ska vara klar 2018. Under 2019 kommer simhallens öde att tas om hand. Camelonterna har fått flytta in i de lokaler som de önskade och deras verksamhet blomstrar som vanligt, Täljstenen har renoverats ytterligare och fårt ny scen, men det saknas fortfarande en större konsert och teaterscen i Sala. Här pågår arbetet tillsammans med föreningslivet för att hitta nya lösningar och hur det slutar vet vi nog inte förens det är klart.

En ny kultur och idrotts och fritidsplan tas fram, en ny näringslivsplan skapas, ett nytt Tillgänglighetsprogram ska ut på remiss och Äldreprogrammet ska bli verklighet under 2017. Översiktsplanen tuggar också vidare och vi påbörjar också arbetet med att få fart på detaljplanen för Norrmalm - Mamre som kommer bli nästa mandatperiod stora tillväxtområde.
Saker och ting tar helt klart längre tid än vi velat, men nu när vi varit med ett tag så förstår också vi att det gör det. Organisationsförändringar påverkar människor och tar tid innan de sätter sig, planer tar tid att ta fram innan de beslutas, saker inträffar som man inte kunnat förutspå, såsom skogsbränder och flyktingkatastrofer. Men trots det så har det hänt väldigt mycket i korridorerna, Sala kommuns personal har fått stå ut med mycket ett bra tag och de gör ett fantastiskt jobb trots alla påfrestande förändringar. Under 2017 kommer vi att ha ett stort fokus på att förbättra arbetsmiljön för Sala kommuns medarbetare och även försöka få till en kompetensförsörjningsplan som kan hjälpa till att göra Sala kommun attraktiv som arbetsgivare. Det gäller att få så många som möjligt att spela mot samma mål! God fortsättning på det nya året! Återkommer med nya tokiga idéer om ett tag!