tisdag 3 december 2013

Har det bara blivit mörkt ute, eller känns omvärlden bara lite otäckare?

Nu är det mörkt när man åker till jobbet och när man kommer hem. Men julens ljus runt om i stugorna sätter sig som en vacker bild på näthinnan. En sådan där som man inte kan ta kort på utan bara njuter av direkt och som bara finns där just nu, just där.

De senaste veckorna har varit hektiska, familjen har varit sjuk, även jag, men jag har drivits av att det finns de som slåss mot betydligt större motgångar än mig själv som behöver hjälp. Efter att ha sett Kalla Faktas dokumentär "avslag till varje pris" om hur LSS-hanteringen i Sverige fungerar och efter att vi börjat skrapa på ytan i hemkommunen, blir jag mörkrädd. Vart är vi på väg då fler och fler kommuner tvingas att komma på genvägar för att få budgeten att gå ihop och tjänstemän troligen pressas att ta beslut som de egentligen inte vill och vet är helt fel? Beslut som gör så att andra människor drabbas om och om igen, tills de är så svaga att de inte orkar kämpa emot längre! Jag har gråtit många gånger de senaste veckorna, efter att jag har läst och hört berättelser från familjer som lever i en konstant oro och känsla av hopplöshet. Dessa familjer är inga främlingar, det är vänner till mig, som inte vågat säga något, inte vågat berätta, eller har försökt men ingen har orkat lyssna.

Om vi inte börjar lyssna till de som drabbas av de beslut som vi som politiker tar, varför är vi då politiker? Det måste vara dags för förändring i Sverige och i Sala. Vi måste orka bry oss, det finns många som gör det, men de är få i jämfört med de som inte gör det och de orkar inte arbeta ensamma i det tysta för evigt.

Vems fel det är? Troligen allas! Mitt, ditt och alla andra som går med på att det ser ut som det gör och inte orkar bry sig om att göra något åt det eller ger oss för tidigt för att det kommit något nytt att ta tag i. Idag väller rapporter in om missförhållanden både här och där. Det är bara att välja vilket som ligger en närmast till hjärtat.

Ju äldre jag blir, ju mer information jag får om hur saker och ting fungerar och inte fungerar, desto mer inser jag att inget kommer att ändras om jag inte bryr mig om att hjälpa andra. Fördelen med att hjälpa till är att det ger en tillfredsställande känsla av att leva. Plötsligt börjar man se ljusen i stugorna runt omkring i mörkret, man ser vad andra gör, och får energi som man inte trodde fanns. Vissa kallar det passion, andra kallar det medkänsla. Jag kallar det meningen med livet! Och jag tror att det är just det som är de utsatta familjernas drivkraft. Att få se sina nära och kära må bra, även om det går ut över de själva.

Idag kom även rapporten om hur Sveriges skolor rasar i PISA, vi är nu bland de sämsta länderna i västvärlden på läsförståelse och mattematik. Återigen blir jag mörkrädd! Sen går jag till mig själv, tänker hur ska vi lösa det här då? Tar upp boken och lägger mig bredvid min dotter och tar mig tid att tillbringa en underbar kväll med den som betyder mest. Vi läser en bok tillsammans, skrattar och njuter av varandras sällskap. Sen somnar hon sakta medan jag läser den andra boken. Det är så lätt att peka på alla fel som finns, och missa vad man själv kan göra för att dra sitt lilla strå till stacken. Att analysera om det saknas välutbildade lärare, pengar och för stora klasser, fel betygssystem, fel utbildning för lärare, mindre kvalitet är ganska lätt. Tror dock att sanningen ligger långt ifrån analysen. Jag tror i min enfald att allt är kuggar i ett stort klockspel som är länkade till varandra. Kraven på att vara förälder är högre nu än förut, kraven på att vara anhörig är större nu än förut, kraven på att vara tjänstman inom kommun har ökat, inte minskat, kraven på att vara arbetstagare har ökat inte minskat, kraven på att vara företagare har ökat inte minskat, kraven på att vara en "god medborgare" har ökat inte minskat, kraven på att vara en bra lärare har ökat inte minskat. Men det har gjort att de som inte uppfyller kraven, hamnar bredvid och är vi säkra på att kraven är rätt ställda? De som har förespråkat individens rätt att välja har nu valt åt individen, de som har förespråkat allas rätt till lika behandling har nu gått med på att glömma vissa grupper. Vi är alla medansvariga till detta! Frågan är väl hur vi kommer ur det? Att det nu finns fler som hamnar utanför är tydligt, det innebär i förlängningen större kostnader på samhället i helhet, än de besparingar som gjorts på utvalda grupper som inte passar in i formen.

Jag vet att ljuset kommer, det gör det varje år i alla fall så länge som solen lyser och det gör den varje dag, även om vi inte ser den. Det är dags att stanna upp, bromsa, tänka till, slå alla kloka huvuden ihop och gemensamt arbeta för att hjälpa varandra må bättre, gå till oss själva och tänka vad kan jag göra. Om majoriteten av oss väljer den vägen, kommer det att lysa i fler stugor nästa vinter, och fler kommer att se det vackra i vår omvärld. Att varje enskild människa är unik på sitt sätt och har kvaliteter som kanske inte framgår i en PISA undersökning, att den som känner sig uppskattad för sin storhet ger ringar på vattnet och att 5 myror är fler än 4 elefanter. Du duger som du är, du har kvaliteter som kan hjälpa någon att må bättre, du är inte sämre än någon annan, du är du och det räcker långt vare sig du är arbetslös, föräldralös, kommunalråd, fotbollsproffs eller statsminister. Räck ut en hand till den som faller, ge bort något som du inte längre behöver, ring en vän som är deppig, ställ lägre krav på din partner, säg hej till en anställd som du knappt träffat, svara i telefonen när farmor ringer igen, lägg rapporten åt sidan och läs en bok med din dotter! Då har du gjort dagens goda gärning och tagit ett stort steg för mänskligheten =)

God natt och God Jul Sala och Sverige! Låt oss ta oss ur det här mörkret tillsammans!

Mvh, Hanna


onsdag 6 november 2013

Så här vill vi i Salas Bästa fördela våra resurser under 2014-2016

Salas bästas helhetstänk mot vår vision att bli 25000 invånare 2024 är att även gasen behövs för att köra ifatt och köra om och en politik som visar hur vi ska göra för att klara av en åldrande befolkning, ökade barnkullar och ett sprudlande näringsliv och föreningsliv. Salas Bästa har i vårt reviderade förslag försökt att förklara bättre hur vi tänker med helheten och tydliggöra finansiering av våra satsningar, då vi vill finna breda överenskommelser långsiktigt för att Sala ska bli en tillväxtkommun.

Vi anser att det viktigaste för en kommun är att säkerställa en bra skola, vård och omsorg, men även att se till så att det kommer fler intäkter till kommunen. Intäkter kommer både från att fler flyttar in, de ökas också genom att fler företag startas, fler företag vågar satsa i Sala och genom att det etableras nya inrättningar och företag i Sala som skapar fler jobb och intresse för att bygga nya bostäder, det innebär också att det finns liv och rörelse i Sala, med aktiviteter som ger aktiviteter både för besökare och medborgarna i kommunen. Företagarna presenterade nyligen en sammanställning av hur våra skatteintäkter var finansierade i Sala där det framgick att 26% av alla som betalar skatt är småföretagare i kommunen, 5% arbetar på större företag i kommunen, 29% arbetar inom det offentliga, 21% var pensionärer, 15% arbetar utanför kommunen och 4% har övrig inkomstkälla. Med andra ord så är de offentligt anställda och lokala näringslivet i stort sett lika många. Sala kommun har idag 10260 personer sysselsatta d v s 48% av kommunens befolkning. Vi vill bedriva en politik som möjliggör för att den siffran ökar och vi är säker på att Sala inte alls behöver vara en kommun som man bor i och pendlar någon annanstans. Verkligenheten säger att 85% av alla skatteintäkter kommer från de som bor och arbetar i Sala redan nu, låt oss gemensamt arbeta för att möjliggöra för att fler arbeten skapas inom både näringsliv och offentliga inrättningar även i framtiden. Hur görs då detta på bästa sätt?

Ett bra företagsklimat ger fler jobb inom både näringsliv och offentliga inrättningar!

För att näringslivet ska kunna utvecklas krävs ett bra företagsklimat och där krävs det att de offentliga inrättningarna inte konkurrerar ut de lokala aktörerna eller motarbetar dem utan istället drar nytta av dem. Vi anser det därför viktigt att dessa två ben ges möjlighet att ha en gemensam plattform för hur de ska kunna utveckla Salas framtid och vi ser det därför som livsviktigt för Sala att vi får till en bra näringslivplattform i Sala och får in en samarbetskultur i hela samhället mellan det privata och det offentliga. Mellan näringslivet, föreningslivet, kommunen och medborgarna. Vi har därför valt att allokera mer medel till att utveckla Företagarcentrum tillsammans med näringslivet, för att på så sätt visa näringslivet att vi som kommun är villiga att våga satsa på vidare samarbete. I denna satsning krävs också att vi gemensamt marknadsför Sala och bygger ett gemensamt varumärke som gör så att vi kan komma ifatt de kommuner som började redan i början av 2000-talet och idag har klarat sig betydligt bättre i många undersökningar. Genom att aktivt marknadsföra vår kommun tror vi också att det går att sälja mer kommunal mark till de som vill bygga och låta fler investerare än kommunen ges möjlighet att utveckla Sala. Vi vill också arbeta för att fler större investerare ges möjligheter att samspela med kommunen i olika utvecklingsprojekt i kommunen och på så sätt ges möjlighet att etablera sig här. Vi är inte rädda för att minska kommunens egna åtaganden för att näringslivet ska känna drivkraft i delta i utvecklingen, tvärtom så ser vi det som en möjlighet till snabbare utveckling och en möjlighet att lättare kunna fokusera och förbättra kommunens egen kärnverksamhet. Kommunens investeringar ska ge drivkraft till att fler vill vara med och investera i ett bättre Sala för alla och skapa ringar på vattnet.

En bra äldreomsorg ger också ökade skatteintäkter!
Enligt Vård och omsorgsförvaltningen så kommer det inte att räcka med ett tillskott på 18 miljoner/år de kommande 3 åren för att slippa skära ner fler platser inom äldreomsorgen. Detta är något vi anser vara vansinnigt att inte lyssna på, då demografin i Sala är sådan att det krävs fler platser, inte färre platser. Att skylla på att alla måste få lika mentalitet går inte. Vi måste anpassa budgeten efter våra kärnverksamheter och även i svåra tider våga satsa där behoven är som störst, även om det kan innebära stora förändringar inom andra delar. En kommun där 21% av skatteintäkterna idag kommer från pensionärer måste se till så att även denna grupp vill stanna kvar här och ges möjlighet till det. Det kräver också att pensionärsgruppen ges möjlighet att påverka och delta i beslut för att rätt insatser ska kunna sättas in i framtiden. Vi har därför försökt att driva på att pensionärsrådet återinrättats och att en långsiktig plan för de äldre ska tas fram i kommunen. Det är nu med stor glädje som vi ser att detta blir till verklighet. Vi har också valt att fördela de extra resurser som frigörs genom att arbeta aktivt med förbättringsarbete inom kommunen och vända på varje sten i kommunens budget för att allokera mer pengar till äldreomsorgen. Genom att samtidigt ge de äldre möjligheter att välja utförare av tjänster konkurrensutsätter vi vår egen verksamhet, men även gör det möjligt för andra att utföra tjänster som kommunen idag inte har organisation nog att klara av. Det ger de äldre en bredd i valet av hur deras framtid ska se ut. Vi ser därför fram emot att Lagen Om Valfrihet möjliggörs inom fler områden idag och vi hoppas att den utredningen kan komma att presenteras under 2014. Vi fördelar 25 732 000 extra till Vård och omsorg 2014! 

En bra skola med de bästa lärarna lockar till sig fler elever och familjer och ger ökade skatteintäkter!

Skolan i Sala lider, lärarna tröttnar och elever flyr till andra orter, fullmäktiges uppsatta mål är långt ifrån uppnådda. Skolverksamheten i Sala måste utvecklas istället för avvecklas. Många lärare i hela Sverige flyr nu yrket och fler och fler kommuner satsar därför på att höja lärarnas löner för att kunna locka till sig de bästa lärarna till sin kommun. Det innebär för Salas del att vi hamnar på efterkälke i konkurrensen om att behålla välutbildade lärare och specialutbildade pedagoger och anställa nya om vi inte tittar i sidospeglarna och gasar på raksträckan. Vi har därför behållit vårt tidigare krav på att ge lärarna ca 1000 kr mer i lönekuvertet den kommande 3 års-perioden. Det räcker inte med att bara låta 11 lärare ges möjlighet till bättre löneutveckling som subventioneras av staten.

Kulturskolan måste också ges möjlighet att utvecklas med välutbildad personal, vi vill därför också att skolan får behålla och återanställa mer personal inom musiken då kulturskolan i sig är en verksamhet som lockar till sig fler barn. Att det samtidigt satsas på mer samarbeten med skolan är vi positiva till och vi ser också möjligheten att få till fler samarbetsformer med föreningslivet för att utveckla och bygga ut andra delar av kultur i förlängningen. Vi anser att ett kulturråd kan skapas utan att skolan är medfinansierande. Med fler lärare inom skolan ges möjligheten till att fler barn kan få spela sitt instrument. I vissa kommuner har man även fått till närmare samarbeten med besöksnäringen och det tror vi även kan ske i Sala även inom kulturskolan, vi avvaktar dock resultatet av den lokala kulturplanen för att arbeta vidare med kulturutvecklingen i Sala, där vi redan lagt fram en hel del utvecklingsförslag.
Vi fördelar 28 300 000 extra till skolan 2014! 

En lokalstrateg kan frigöra resurser
Vi väljer att tro på att det kommer att frigöra resurser inom kommunstyrelseförvaltningen om det anställs en utbildad och smart lokalstrateg som kan frigöra lokaler inom kommunen som sedan kan säljas. En lokalstrateg kan även påvisa och räkna hem nyinvesteringar i nya lokaler som sedan kan säljas för att bygga nytt o s v. Istället för att slösa ännu mer resurser på utredningar eller projektanställningar kan detta vara ett alternativ att få ordning och reda på all lokalplanering som skall göras både inom skolan, vård och omsorg och övriga förvaltningar. Därför har vi valt att prioritera det i budget istället för en projektanställd till Kaplanen.

Säkra cykelvägar ger även kostnadsbesparingar på sikt!
Vi har även varit i kontakt med tekniska kontoret tidigare och frågat varför det inte byggs några cykelvägar trots att det funnits avsatta medel, svaret vi fick var att det saknas driftspengar till det. Vi har därför valt att tydliggöra och sätta av medel i budget till detta ändamål, då vi vill att det börjar byggas gång och cykelvägar så fort som möjligt efter farliga vägar såsom Saladammsvägen och i Sätrabrunn och SORF. Här behöver man inte bygga allt på ett år, cykelvägar kan också bindas ihop av befintliga grusvägar och man kan börja med att bygga inom den sträcka som barn idag tvingas ut på landsvägar då de saknar busskort. Vi ställer oss därför positiva till Socialdemokraternas förslag på cykelstrategi, men håller inte med om när och hur satsningarna ska gå till. Vi vill att utgångspunkten ska vara att utgå från barnens säkerhet som nummer 1 och att det påbörjas redan idag. Vi föreslår därför att vi använder en del av de AFA pengar som finns redan 2013 till att påbörja utredning av osäkra cykelvägar och att de börjas byggas direkt. Enligt förvaltningen är kostnaden 900 kr/meter, kortare sträckor på 100 meter här och där kan göra stor nytta, men då året snart är slut inser vi att det kan bli svårt och att det även krävs investeringsmedel i för perioden 2014-2016. Vi tror att detta även kan kombineras med planeringsarbetet för skolskjutsar och genom hjälp av ideella krafter eller genom privat/offentlig samverkan. Då i många fall barnen och föräldrarna inte skulle ställa samma krav på skolskjuts om det fanns säkra gång och cykelvägar till och från skolan blir detta även en kostnadsbesparing på längre sikt. Vi avvaktar även skolskjutsutredningen för nästa termin, men är beredda att fördela om medel för att återfå en säker skolskjuts till alla. Barnens säkerhet är ska vara prioritet 1!

Vi vill lägga besparingar även på politiker och satsar på medborgarinflytande!
Vår besparing är till oss som politiker, att kommunen valt att höja lönerna för politiker med 2,57% vilket är 1500 kr mer per månad i ren löneökning vid 100%s arbete, när vi samtidigt drar in skolskjutsar, blir tvungna att slå igen äldreboende och lägger oss på lägsta nivån för lärarna, känns inte bra. Vi är beredda att avstå löneökningen för den kommande tre års-perioden. Vi är också säkra på att genom att minska fullmäktige och ändra organisationen kan vi minska antalet politiker som sitter och hör samma information 3-4 ggr med fullt betalt! Vi anser också att oppositionsrådets lön borde avskaffas och att det istället införs en fördelning av medel till varje parti som inte sitter med ordförande poster, då vi inte har ett majoritetsstyre längre. Vi vill bygga en effektiv politisk process som är enkel att förstå och kan fatta beslut som innebär kortare ledtider till det som ska genomföras. Samtidigt så anser vi att det är viktigt att demokratins spelregler efterhålls och att det införs fler och bättre möjligheter för kommunens invånare att själva kunna ta ställning och påverka beslut. Det kan göras genom att planera långsiktigt tillsammans i en övergripande översiktsplan, äldreplan, tillgänglighetsplan, folkhälsoplan, näringslivsplattform, lokal kulturplan och idrott och fritidsplan. Vi tror att det även skulle kunna gå att utveckla skolan genom att införa en lokal skolplan då det både krävs planering av rätt program, rätt inriktningar och rätt investeringar i Sala inom en snar framtid. Fördelen med dessa planer är att de kan bli styrdokument som vi alla får förhålla oss efter under flera mandatperioder och att de blir väl förankrade och på så sätt lättare kan arbetas in i strategisk plan och en årlig handlingsplan för t ex investeringar. En annan fördel är att det även krävs mindre politikerstyre och beredningar, som hittills varit helt meningslösa, då beredningar inte arbetat via medborgare eller med tydliga uppdrag. Vi ser därför stor besparingspotential på oss som politiker och stora möjligheter för Salaborna att verkligen kunna få engagera sig i de frågor som de brinner för utan att behöva bli politiker vilket också passar bra in i dagens samhälle där de flesta värderar sin fritid högt. Vi ser helst att de som engagerar sig inom politik anser att det är roligt för att de verkligen kan genomföra beslut under sin aktiva tid.

De kommunala bolagen måste vi kunna ställa högra krav på!
Salas bästa hävdar fortfarande att kommunens bolag måste kunna ge bättre intäkter till kommunen, särskilt i dagar då kommunen inte anser sig ha råd med att anställa fler inom vård och omsorg och fler lärare. Både SHEAB och Salabostäder AB har gjort bra resultat och är på väg åt rätt håll ekonomiskt. Att inte i detta läge våga ställa högre krav på utdelning är dumt. Visst är det bra att företagen kan utvecklas, men inte på bekostnad av alla skattebetalare. Vi är säkra på att dessa bolag kan fungera väl i rätt storlek för att se till så att det kommer fram bra miljölösningar inom kommunen och finns en allmännytta som kan erbjuda bra pris på hyresrätter. Men vi som kommun behöver egentligen inte ta det ansvaret helt själva, utan vi välkomnar mer samarbeten med privatägda och kooperativt större investerare som har betydligt bättre förutsättningar än kommunen att hjälpa till i utvecklingsarbetet. Om vi bjuder in dem till den lokala marknaden finns det även större möjlighet att dessa vill vara med och investera i att bygga nya bostäder, samhällsfastigheter och idrottsanläggningar. Vi har dock sett över vårt tidigare förslag, som inte mottogs väl bland övriga politiker och minskat trycket på bolagen i vårt förslag, men vi har behållit ett högre krav 2014, då kommunen helt enkelt behöver få in fler intäkter. Vi har sedan lagt in en årlig avkastning som inte är speciellt hög jämfört med liknande bolag i andra kommuner. Vi hoppas på så sätt ges möjligheten till en bred överenskommelse. Vi vill också att Sala Silvergruva ABs bidrag ses över i och med att det blir ett renodlat turismbolag och de bidrag som idag betalas ut går till driften av de fastigheter som nu istället ska skötas av kommunen eller ett nytt kommunalt bolag. Vi hoppas att turismdelen i sig i framtiden kan locka till sig fler privata aktieägare som vill vara med och utveckla Salas största varumärke. Vi är dock beredda på att göra en nyinvestering i bolaget, när turismdelen uppvisat hur den kan bli lönsam om det saknas intresse från näringslivet.

Vi säger nej till kommunal finansiering av cykelpumpar och utförande av bredbandsutbyggnader i egen regi Vi vill inte avsätta kommunala medel till cykelpumpar. Det var heller inte motionärens tanke från början om vi har förstått det hela rätt. När det gäller bredband subventionerar vi hellre de föreningar som väljer att ta hjälp av de företag som redan är etablerade på marknaden under en projektperiod. Vi väljer därför att avvakta tills att kommunen har funnit vägar att samarbeta med näringslivet i dessa frågor.

Att satsa på idrott, fritid och kultur ger mer tillväxt, en bättre barndom och ett bättre fungerande samhälle
Därför har vi valt att investera i Vision Lärkan, men även möjligheten att bygga hallar i Sala. Vi vill även att kommunen tänker till och letar efter lösningar där kulturen och idrotten kan dela arenor. Dansare och innebandyspelare kan träna i samma lokaler, om vi kan få till läktarlösningar inomhus som även gör så att det blir bra lokal för kulturlivet är ett riktigt plus i kanten. Salas föreningsliv behöver få fler möjligheter att utvecklas tillsammans och tillsammans med näringslivet och kommunen. Ju fler samordningsvinster vi kan göra desto bättre för alla. Vi eftersträvar mer liv och rörelse överallt och vill satsa på ungdomsverksamhet överlag. Vi anser också att föreningar som strävar efter att nå elitnivå ska stödjas, då detta också innebär att Sala kommun syns och hörs i fler medier och föreningarna även har möjlighet att utvecklas via sponsring från näringslivet som i sin tur också ges större möjligheter till att samordna och utöka egna aktiviteten i Sala. Vi ser med stor förhoppning på den idrotts och fritidsplan som ska sättas igång och hoppas att den kan bli det styrdokument som kommunen behöver ha för att visa alla idrotts och fritidsmotionärer vad vi i Sala vill och kommer att satsa på i framtiden. Vision Lärkan är ett steg, men Sala består också av en hel del föreningsliv utanför Sala tätort som också vill utvecklas. Vi tror att det är större möjlighet att landsbygden också får möjlighet att utvecklas om vi planerar för hela kommunens idrott och fritidsliv tillsammans. Det finns också många idrotter där det idag inte finns någon föreningsverksamhet, skate och cykelkulturen är stor i Sala och även i kringkommunerna. Vi har t o m haft problem med skadegörelser vid skolor p. g a att de gärna åker på lekplatser då de saknas en bana i Sala. Här vill vi satsa på att bygga en ny skate/cykelbana eller ramp tillsammans med ungdomarna och låta de som gillar graffitti smycka ut den för att kombinera den moderna konstkulturen med den moderna fritidskulturen. Det är något som efterfrågats både vid de enkätundersökningar som gjorts samt från ungdomar som själva skrivit medborgarförslag. Vi vill också satsa på att få till fler fina lekparker både på landsbygden och i stan fr o m 2015, då detta också är något som Sala redan är kända för och barnen idag behöver ges möjlighet till fler mötesplatser som ger dem möjlighet att röra mer på sig och träna balans. Vi vill också göra en extra satsning på ungdomarna som bor på landsorterna och sätta av utvecklingsmedel till att skapa och bygga fler ungdomsgårdar på landsorten.

En försköning och förbättrad tillgänglighet av Sala ger möjlighet till bättre turism och mer handel och fler som kan njuta av vår vackra kommun
I vår investeringsbudget har vi valt att satsa på att ge Sala en försköning som också innebär möjligheter för kulturlivet och de kreativa näringarna en möjlighet att utvecklas. Vi vill sätta av medel för offentlig utsmyckning i Salas rondeller och infarter som tydligt visar Salas stolthet på olika sätt. Vi har givit förslag på detta både i ”Plan för Sala stad” och i vårat remiss svar till kulturplanen. Detta ska vara grundplåten till att sätta igång ett intresse som också kan möjliggöra för kommunens näringsliv att delta i dessa utsmyckningar och på så sätt få till mer privat/kommunal samverkansformer för att gemensamt bygga vårt varumärke Sala kommun. Om man åker mellan Sala och Dalarna så finns det något som kännetecknar varje kommun i den största rondellen i varje stad. Detta är något som kännetecknar själen på varje plats. I Avesta har de t ex Dalahästen som påminner om att man kommer in i Dalarna redan i Avesta. Det blir vägmärken i minnet hos de som reser. Vi har också valt att sätta av medel till den utredning som ska göras till försköning av torget som tidigare tagits upp under sittande mandatperiod. Detta är en kombination av att förbättra framkomligheten och även snygga till stadens centrum. Här vill vi också öka anslagen till tillgänglighetsanpassning utifrån vad som kommer fram i tillgänglighetsplanen som arbetas fram. I samma andetag vill vi också påminna om de beslut som tidigare tagits om att arbeta för att kommunen för fler möjligheter till ställplatser för husbilar centralt i Sala, men också sätta av medel för att möjliggöra för föreningar att även söka bidrag för att kunna få till det i t ex Västerfärnebo, intill bygdegården och i intill
Tärnabadet för att öka deras möjligheter att kunna utveckla den lokala besöksnäringen även på landsbygden.

Att inte äga ger möjligheter till frigörande av resurser

För att kunna genomföra större satsningar redan 2015 utan att belåna kommunen ytterligare, vill vi se över möjligheten att sälja fastigheten som nu byggs för äldreboendet. Det möjliggör att kommunens belåning minskar alternativt ger oss möjligheter att göra andra behövliga satsningar med redan lånade pengar. Vi har därför tagit med det i vår investeringsbudget för att ge alla en hint om vad vi skulle kunna göra istället för att äga. Vi har lagt förslag på att bygga de efterlängtade hallar som saknas i kommunen för att ungdomsidrotten ska kunna utvecklas och tror med all sannolikhet att det går att ändra hela kommunens fastighetsorganisationer för att kunna få igång en byggprocess, där kommunen och näringslivet samspelar för att få till fler ungdomsbostäder och äldrebostäder.

Se hela förslaget här och ekonomisk redogörelse >>

Vi vill gasa nu, för snart är det för sent! Vi hoppas på bred uppslutning! Men det är snabba beslut som ska tas, och övriga har inte bjudit in oss till förhandlingar, men vi vill visa alla er som har en valsedel hur vi tänker och vad vi kan göra om vi får chansen! Ge oss den i nästa val 2014!

Vad tycker du?
Med vänlig hälsning. Hanna Westman
Ordf. Salas Bästa

tisdag 20 augusti 2013

Jag vill att Sala kommun andas glädje och stolthet!

Igår togs beslut att jag ska vara Salas Bästa partiledare då Marcus Andersson har avsagt sig uppdraget och jag är beredd på att ta Salas Bästa till nya utmaningar. Marcus har varit den som dragit igång en hel del förändringar i Sala i och med att han och några till grundade partiet, som satte press på sittande etablissemang. Han kommer att fortsätta att vara med i partistyrelsen, vilket känns väldigt bra. Marcus är en man med visioner, jag är en kvinna med visioner. Tillsammans  i styrelsen har vi tagit fram den politik som förs av Salas Bästa idag. Det kommer vi att fortsätta med, men vi behöver hjälp! Vi vill att fler engagerar sig i Sala kommun! Vårt mål är att få ett brett parti som har både bredd och många visionärer från alla samhällsklasser och åldrar som kan ta fram de där tokiga idéerna som ingen tänkt på och pragmatiker som kan hålla visionärerna på banan. Vi vill förändra Sala kommun till en tillväxtkommun som andas glädje och stolthet.

Sala kommun är en väldigt väldigt vacker kommun, som har allt från ett brett kulturutbud, vacker natur och underbar arkitektur och historia. Vi har massor att visa upp och vara stolta över. Vi har även massor av aktiva idrottsutövare som behöver få stöd för att kunna nå sina potentiella mål och unga och äldre kreativa företagare som behöver ett bra klimat i att utveckla sina idéer, massor av kunniga lärare och omsorgsfulla sköterskor och fantastisk handelspersonal som ofta ger det lilla extra i kontakt med kunden, Sala är faktiskt känt för att vara en trevlig liten handelsstad med serviceinriktad personal och ett vackert kullerstenstorg. Vi har duktiga trädgårdsmästare och vår stadspark och blomarrangemang är också väldigt omtyckta. Vi är en av få kommuner i Sverige som har behållit landsortsskolor i bistra tider, vilket vi också anser vara smart, då många som vill flytta hit till vår kommun vill bo på "riktiga" landsbygden och anser att småskolorna är något unikt. Vi har även närproducenter av mat, handelsträdgårdar och en levande landsbygd vilket är minst lika viktigt för att vår natur ska vara sådär vacker som den är idag. Med odlade rapsfält och kor som betar i gräset.

Men, vi har bostadsbrist, arbetsbrist, behöver förbättra företagsklimatet, samarbetet mellan föreningslivet, kommunen och näringslivet, behöver få bort tänket av vi och dem stad-landsbygd, behöver förbättra marknadsföringen och turismen och se till så att vår personal inom vård och omsorg och lärarkåren har tillräckligt bra lön och arbetsmiljö för att de ska ge den bästa omsorgen till våra far och morföräldrar och barn. Vi behöver göra vår kommun tillgänglig för alla och anpassa vår vackra arkitektur och landskapsbild även för de som börjar bli lite trötta i benen, inte har några ben som fungerar eller inte kan höra eller se något.

När Sala ligger bäst i ranking i företagsklimat, blir den bästa skolkommunen och får de bästa värdena i öppna jämförelser och andra jämförelser, då är Sala bästa stället att bo i! Det är det som är vårt mål, och dit kommer vi inte utan er hjälp! Vi vill föreslå planer och styrdokument som är framtagna tillsammans med Salaborna, för att tillgodose så många behov som möjligt på bästa sätt och sedan standardisera det som vi gör bra. Anledningen till att vi vill att Sala blir en större kommun är för att det medför större möjligheter till fler arbetsgivare, fler utbildningsmöjligheter och en bättre framtid för våra barn. Med ökade inkomster till kommunen genom fler som betalar skatt då de har arbete och bostad i Sala, blir det också lättare att öka standarden för all omsorg och med ökat antal ungdomar, ökar även behovet av liv och rörelse. 

Om vi vänder på det och blir som några av våra grannkommuner, d v s en minskande kommun, där ungdomar söker sig till andra städer, företag läggs ner och kommunal service hela tiden dras in blir det minskad standard för all omsorg. Inget liv och rörelse och ingen möjlighet för de små och mindre företagen att klara sig heller. 

Problemet som vi har nu är stagnation, vi ökar lite varje år p g a att vi tar emot fler flyktingar i Sala och några storstadsbor flyr växtvärken i Stockholm, Uppsala och Västerås och några få villor byggs på lediga tomter. Det ger en tillgång till tillväxten just nu men räcker inte långt. Vi står och stampar på ruta ett och de verkar nöjda med det i rådhuset! 

Detta vill vi ändra på. vi vill bygga en stolthet för vår kommun, hela kommunen, där de i Västerfärnebo är lika stolta Salabor som de som bor i Sala stad och de i Sala är lika stolta över vad Västerfärnebo, Möklinta och andra landsorter bidrar med till helheten för kommunen. Vi vill att vi ser, hjälper och samarbetar för att få igång hela Sala kommun i en varm "Sala anda". Att företagare tipsar sina kunder om andra företagare, då de inte kan hjälpa kunden, där kulturaktiva och idrottsföreningar inte behöver vara konkurrenter utan kan samarbeta för att bygga upp bra ungdomsverksamhet och ha gemensamma aktiviteter och föreningar samarbetar sinsemellan för att tillsammans bygga ett starkt Sala. Precis som att det är lika viktigt att kommunens politiker intresserar sig för vad våra medborgare har för idéer och tankar och kommunens tjänstemän ges möjlighet att våga utmana och komma med egna förbättringsförslag! Tänk vilken potentiell utveckling vi skulle få om alla 22721 personer i Sala la ett eget förslag på förbättringsarbete i Sala? 

Jag är säker på att ni har massor av idéer! Upp ur soffan och ta fram pennan eller datorn och skicka in ett medborgarförslag, läs de planer som finns på remiss och besvara de enkäter som kommunen undrar över. Välj ut de områden som är viktiga för dig och börja där, engagera dig för Salas bästa! 

Om du dessutom vill ha sällskap, bolla idéer och roligt med politik, gå med i Salas Bästa!

VAD TYCKER DU? =)

Med vänlig hälsning; Hanna Westman,
Partiledare Salas Bästa


tisdag 6 augusti 2013

Respekt för medmänniskor

När jag var liten tillbringade jag väldigt mycket tid med min farmor och farfar då mina föräldrar arbetade eller roade sig. Farfar lärde mig allt om fotboll, om Pele, om världen och lekte med mig och min syster. Vi lekte bibliotek, affär och spelade fotboll och dansade till Vikingarna och Owe Törnqvist. Farmor såg till att vi fick mat, ritade teckningar och lyssnade och frågade vad farfar hade hittat på för tok. Hon lärde oss att man skulle ställa sig upp i bussen om någon äldre kom på eller någon som var gravid och genom att både hon och farfar hade många bekanta fick vi även se hur de förde sig bland folk, som farfar sa. De lärde mig de tre viktigaste orden, tack, hej, hejdå... De lärde mig att om man är trevlig mot folk så är de oftast trevliga tillbaka. Är de inte det, så var lite extra trevlig bara på "pin chi", sa farmor. Om vi gjorde något tok så kunde farfar bli arg, riktigt arg, men lika kort som stubinen var var dynamiten. Det gick över lika fort som det kom. Jag är idag fruktansvärt tacksam för att jag fick lära känna mina farföräldrar så nära inpå livet. De har alltid ställt upp på mig och lärt mig det viktigaste i livet, att bry sig om andra och sig själv. Det är kombinationen som gör det! Om man bara bryr sig om andra, förlorar man sig själv och tappar självförtroende. Om man bara bryr sig om sig själv, blir man ensam tillslut. Jag försöker lära min dotter det de lärde mig och mina föräldrar är idag lika underbara morföräldrar som farmor och farfar. Familjen är det viktigaste vi har. Tack vare min nära relation till mina far och morföräldrar har jag alltid haft respekt för äldre, jag har en inneboende respekt för allt det som de lärt mig, all den kärlek jag fått av dem vill jag därför sprida till nästa generation. Många barn lever idag ett liv långt från den barndom som jag hade, de har i stort sett aldrig umgåtts med någon äldre än sina föräldrar. Många i min egen ålder har heller aldrig upplevt detta p g a skilsmässor och frånvarande föräldrar. Jag tror inte att det är föräldrarnas skilsmässa som gör så att respekten för medmänniskor blir mindre i vårt samhälle, jag tror att det är misslyckade relationer inom familjen. Ett samhälle där vi inte längre värdesätter att bo nära varandra, utan hellre ska uppleva och uppfylla våra liv med så mycket som möjligt för att bevisa att vi klarar oss själva, även om ingen människa klarar sig helt själv hela livet. Respekt för mig innebär att kunna känna och ha kännedom om andra människors välmående och vilja hjälpa någon annan. Bristen på respekt för andra ter sig allt mer brutalt, kunde senaste idag läsa om ligor som åker runt och lurar sig in i äldres lägenheter. Ingen människa som har blivit älskad av sina nära gör så! De som lyckas i karriären, måste jobba och offra familjelivet för att "uppfylla" sig själva. De som inte klarar av att få ett jobb, tappar tron på sig själva och i och med det respekten även för andra. Jag tror därför att varje relation som skapas mellan generationer och olika kulturer är något som vi alla drar nytta av. Om vi lär oss att le, säga tack, hej och hej då! Har vi kommit långt för att lära oss att respektera varandra! Vi "svenskar" behöver lära oss familjegemenskap igen, efter generationer av skilsmässor och dåliga relationer. Istället för att lägga över allt ansvar på alla andra när det kommer till familjen och relationer måste vi bli bättre på att bry oss om varandra, även om kärleksrelationer tar slut. Jag menar inte att ingen ska skilja sig, jag menar att man fortsätter ha en god relation och visar varandra att vi bryr oss. Den som aldrig haft någon att respektera, respekterar heller inte andra!
Vad tycker du?

Kram och godnatt!

fredag 5 juli 2013

Det finns inga mänskliga rättigheter för Daniel Bakke!

Daniel och jag hamnade i samma klass i gymnasiet, där han var en av 5 killar, resten tjejer. Vi hade en härlig gemenskap i vår klass både i skolan och utanför. Daniel var en kort liten kille med kvicka kommentarer och en underbar humor som förgyllde våra glansdagar i tonåren. Första året umgicks vi flitigt i samma gäng utanför skolan och växte upp från två kortisar till två vuxna människor med två helt olika äventyr framför oss. Danne, som vi kallade honom började med kampsport redan under gymnasietiden, han och Rebecka visade oss andra några knep som jag tack och lov aldrig behövde använda. Livet lekte! Vi åkte på klassresa till Grekland och gjorde alla bus man kunde.

När vi tog studenten, gick i stort sett hela klassen på balen, Daniel med sin dåvarande flickvän Vicke om jag minns rätt och jag med min barndomskamrat. Studenten på den tiden 1994 var ett fullsatt torg och långt tåg av studenter, då valfriheten inte fanns på samma sätt som den gör idag. Om man bodde i Sala eller Heby, pluggade man i Sala. Under tre hektiska år lärde vi känna varandra innan och utan. Men efter studenten påbörjades våra enskilda äventyr. Danne och Vicke gjorde slut, det kom in nya i gänget och gamla försvann.
Efter ett par år hade jag inte mycket kontakt med någon av dem längre.

Årtionden gick, sen kom FB och plötsligt kunde man hitta alla gamla vänner som man en gång i tiden hade minnen från. Självklart hittade jag Danne. Han hade hunnit med att bl a bli djuphavsdykare. Det var roligt att följa hans äventyr och skoja med honom. Plötsligt blev det tyst! Jag tänkte att han är väl ute och dyker, sen träffade jag Christian, Dannes bror på en begravning av en nära väns pappa och där fick jag veta vad som hänt Daniel, jag tappade hakan och fattade inte att det var sant. Det var flera månader sedan. Christian arbetade redan då hårt med att få ut honom ur fängelset och fick råd att hålla media utanför. Det hjälpte föga! Trots hårt arbete av Christian under 8 månader har han fått minimal hjälp av Svenska UD för att få ut honom. Ingen verkar bry sig,  inte ens nu när allt är offentligt!

Igår diskuterades vad som var viktigt på UD just nu på Almedalsveckan. Det mesta handlade om fången som varit fängslad i 12 år och det som händer i Egypten. Carl Bildt diskuterade med reportrarna om hur viktigt det var att föra fram de mänskliga rättigheterna i allt det som händer nu. Att det muslimska brödraskapets ledare måste få en möjlighet till rättegång. Samtidigt berättades det om en monter dit alla svenskar kunde gå och sätta sig i ett svart rum i 15 minuter för att få känna hur de oskyldigt fängslade måste ha det. Men inte ett ord yppades om Daniels situation, inte en fråga trots att han nu suttit där i 8 månader utan mänskliga rättigheter och både media och Utrikesministern måste veta om problemet.

Medan Daniel startade och avslutade sin dag i totalt mörker tillsammans med 50 andra fångar med löss och tuberkulos, (Daniel som försökt hjälpa en tjej som blivit misshandlad i 3 år att få tillbaka sin dotter från den man som utförde dådet), satt Bildt på Twitter efter att ha talat sig varm om mänskliga rättigheter och njöt och knäppte kort på sin goda SVT-smörgås.

Jag kände hur tårarna rann ner från min kind, hur pulsen ökade och hur fruktansvärt rättslösa vi är som svenskar om vi hamnar i knipa. Att det finns en fånge som har suttit oskyldig i fängelse i 12 år visar ju på att den svenska tigern är ganska verkningslös?! Att våra politiker inte ens reagerar över att Daniel som suttit 8 månader i ett av världens mest farliga fängelser och fortfarande lever, är för mig ren skandal! Innebär det att våra politiker i Sverige idag är totalt ointresserade av vad som händer med oss svenskar, eller är det så att de inte har någon som helst möjlighet att påverka svenskars rättigheter? I båda fallen blir jag helt tokförbannad! Om en Tunisier kan slå sönder sin dotters mor, kidnappa barnet och komma undan med det utan rättslig prövning, kan man undra vilket land som har bäst skydd för sina invånare?

Om du bryr dig? Om du är en medmänniska som verkligen bryr dig om mänskliga rättigheter, skriv ett mail till Reinfeldt, Bildt och skriv under min namninsamling till den svenska regeringen och begär att de ska få ut Daniel ur fängelset NU! Han förtjänar inte att sitta där! och Ja och BOJKOTTA TUNISISKA RESMÅL!!!

Här är länken till namninsamlingen:
http://www.causes.com/causes/1013434-save-my-friend-who-is-being-tortured-in-tunisian-prison-for-trying-to-save-a-child

BOJKOTTA Tunisiska resmål!

Skriv ett mail till Carl Bildt!
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70298&m=popup&l=sv

Skriv ett mail till Statsministern!
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70244&m=popup&l=sv

Om vi alla drar vårt lilla strå till stacken kan vi fylla 1000 åkrar!!!


måndag 1 juli 2013

Besparingar ger inte bättre kvalitet!

1/7-2013, kunde vi läsa i SA att Bildnings och lärandenämndens ordförande, (S) ansåg att Curt Hellman var fel ute, när han totalsågade visionen som Alliansen och S har tagit fram för Kulturskolan i Sala. Hon menar att kvalitet går att få utan skattemedel genom att effektivisera. Vi är ofta för effektivisering inom Salas Bästa om kostnaderna är högre än normalt utan att man sett någon kvalitetshöjning. Men sen säger hon  att det inte "bara" är Kulturskolan som drabbas av besparingar, att de även skurit ner på övrig verksamhet och minskat antal lärare med 15% utan att få sämre kvalitet och det stämmer inte om man tittar på öppna jämförelser mellan Sveriges kommuner.

För det första så ligger inte Sala speciellt högt i kostnad för skolan. Se själva på kolada.se!
Om vi tittar på öppna jämförelser så har Salas effektivitetsmått sjunkit brutalt mellan 2011 - 2012, under ett år har Sala hamnat på plats 249 från plats 208! (Effektivitetstal grundskola inklusive förskola). Vi ligger nu bland de 41;a sämsta kommunerna i effektivitet!  Kommunen har även fallit i det sammanvägda resultatet för öppna jämförelser, från 93:e plats till plats 173 under 2012, vilket tyder på att vi även fått en övergripande kvalitetsförsämring, även om vissa ämnen pekar uppåt. Men om vi tittar tillbaka till då Alliansen satt vid rodret så låg vi 2009 på plats 286 (4:e sämsta resultatet i Sverige). Det är dock tragiskt att Salas siffror har vänt åt fel håll igen. Standardkostnaden per elev var i Sala 2012 82 907 kr/elev, medelkostnaden för alla kommuner var 84 491 kr/elev. D v s att Salas kostnader per elev är mindre än medelkommunen, så effektivitetsmåttet beror troligen inte på för höga kostnader.

Att sätta in ytterligare sparbeting på en verksamhet som redan går på knäna blir ingen kvalitetsförbättring, så enkelt är det, vare sig det gäller Kulturskolan eller Grundskolan. Att 5Senses väckte delar av skolverksamheten och fick igång en positiv stämning som bidrog till mer samarbetsformer och lite framtidshopp bland lärare och elever kan ha påverkat vissa resultat positivt, men det stora jobbet har lärarna och eleverna stått för. Frågan är hur länge de orkar?

Nä, skolan är ett kapitel för sig i Sala, vi behöver jobbat stenhårt tillsammans för att förbättra elevernas resultat, det gör man inte genom att skära ner, lägga dolda besparingar och sedan påstå sig ha en vision om förbättring. 


Salas Bästa såg att 2014 skulle bli ett tufft år ekonomiskt, vi har därför tittat under varje sten och försökt att komma med olika förslag på hur vi kan ta bort besparingskraven på skolan och istället satsa på skolverksamheten i Sala. Där vi kan vara unika med att tillhandahålla småskaliga enheter på landsbygden, hög lärartäthet, bra arbetsklimat för lärarna och en vettig lön som drar till sig lärare som vill vara med och utveckla skolan och förbättra elevernas resultat. Med bra arbetsklimat menar vi också möjligheten för lärare att vara lärare, genom att använda oss av elevassistenter och annan stödpersonal till de elever som behöver det som mest.Då krävs det resurser och vi ville lägga 7 miljoner mer 2014 för att påbörja upprustning av skolan. 

Genom att satsa på bra undervisning, fler valmöjligheter i Sala, istället för att folk flyr till Västerås, skulle vi kunna öka antal familjer mellan 18-65 år, d v s de som uppbär försörjningen för övriga åldrar. Om vi får till en positiv förändring i Sala, underlättar för de som vill bygga hus, villor och hyresrätter, får till ett bättre samarbete med näringslivet och föreningslivet kan Sala blomstra upp som aldrig förr! Sala ligger i en tillväxtregion, den ökning som vi nu ser beror till största del på övriga tillväxtregioners växtvärk och p g a att vi har en underbart vacker stad och landsbygd i Sala. MEN vi måste tänka mer på vad som ger oss tillväxt och vad som hämmar tillväxt för att bli en riktig tillväxtort! Det innebär prioriteringar och att våga ta hjälp av andra. Om kommunen inte klarar av att locka till sig barn till sina egna Gymnasieprogram, kanske det är dags för kommunen att locka till sig de som är bra på det? Om kommunen idag är känd för att vara en kommun med många välartade musiker, kanske det är dumt att spara 75% på Kulturskolan? 

Förra året, när förskolan skulle satsa stort på Gärdesta, sas det att vi snart har långa köer. I och med att det byggdes ut skulle vi klara oss, sen visade sig det inte stämma riktigt, då prognoserna såg bättre ut än väntat. Nu finns det en ny förskola som är intresserad av att etablera sig i Sala, Academedia som tillhör Sveriges största utbildningsföretag med 44 000 förskolebarn. Företaget är enligt de jag hunnit läsa på internet ett väldigt expansivt och framgångsrikt företag som lyckats bäst i kriget om eleverna. Baksida är att de även har gjort stora vinster som går till ägarna, d v s de är ingen stiftelse. Företaget har också beskyllts ha varit snälla med betygsättning. Nu är det en förskola som vill etablera sig här, så betygsproblematiken är borta. Att detta innebär mindre pengar till den kommunala skolan då kommunen får bekosta skolans verksamhet är också negativt för skolförvaltningen ur det perspektivet att pengarna annars hade stannat i kommunal verksamhet. För lärare och elever finns det dock möjlighet att välja något annat. 

Om Academedia etablerar sig i Sala, finns det även chans/risk för att de utökar verksamheten och tar över annan verksamhet i Sala såsom grundskolor och gymnasiet. Frågan är om det är bra för Sala? Jag har inte bestämt mig ännu. Med de valmöjligheter som finns idag, väljer barnen att gå i en skola och pendla varje dag till Västerås eller Uppsala för att gå i liknande skolor. Frågan är om de inte hellre skulle stanna i Sala om det fanns möjlighet att välja något annat än den kommunala skolan? Det innebär också att föräldrarna blir kvar i Sala längre?! Vilket innebär att färre flyttar härifrån i åldern 18-65. Om man kan lösa problematiken med för stora vinstuttag i skolan, d v s att den största delen av vinsten ska gå tillbaka till verksamheten genom kvalitetssatsningar vore detta ett guldläge för Sala. Om det visar sig att friskolorna endast utarmar verksamheten och barnen inte lär sig något, är det dåligt för Sala. Vad tycker du?  

torsdag 16 maj 2013

Är det inte dags för förändring nu?

Idag presenterades Fokus.se sin jämförelse av alla kommuner i Sverige och Sala hamnade på listan bland de 6 sämsta kommunerna att bo i av alla 290 kommuner. Många av de medborgare som jag mött, vittnar om att det mesta står still i Sala, att det gjort det väldigt länge och att det måste göras något.  Nu är det alltid så att statistik är inte 100% tillförlitlig, då olikheterna mellan kommuner i vissa fall är stor. Men om du jämför 290 företag med varandra så finns det lika många olikheter där, men företag som vill utvecklas väljer hellre att titta på vad deras konkurrenter gör istället för att bara säga att utredningen eller statistiken är fel.

Att Sala nu hamnar på denna lista är tragiskt ur många synvinklar. Vare sig statistiken är tillförlitlig eller inte då det handlar om att vårt gemensamma varumärke Sala skadas. Detta kan inte läggas på förvaltningen, de har gått igenom eldprov de senaste åren och många anställda inom kommunen vare sig de är lärare eller gatsopare, vårdare eller enhetschef har fått utstå stora förändringar.

När en omorganisation genomförs är det fruktansvärt viktigt att alla får känna sig delaktiga och att det är högt i tak, det är också viktigt att det finns ett långsiktigt mål, då förändringar tar tid. Om personalen mår sämre, förändringar inte genomförs utifrån en genomarbetad idé är det lätt att det blir fel och det påverkar servicegraden vilket i sin tur påverkar nöjdheten bland kunder som i sin tur påverkar ekonomin.

Detsamma gäller budgetarbete, om budgeten drivs igenom utan att lyssna till de behov som verksamheten säger sig ha, är det också lätt att panik i att finna lösningar för att gå runt istället för att tänka i termer om hur vi förbättrar oss övertar hela verksamheten och ledningens fokus.

Besparingar eller skattehöjning är rådande valmöjlighet med nuvarande och kommande budget enligt etablissemanget. Det är inte utvecklande förslag? Det är korta lösningar till långa problem.
Inom industrin har det sedan lång tid arbetats med kvalitetsarbete, där fokus och möjlighet till förbättring alltid går genom medarbetarna, kunderna och en tydlig målsättning. Bland de kommuner som lyckats ligga högt i jämförelser är detta framgångsfaktorerna som de alla pekar på. De har både varit lyhörda gentemot medborgarnas uttalade behov, fått till bra samarbeten inom kommunen mellan företag, kommunledning, föreningsliv och medborgare. De har fått till en vi känsla och en önskan om att arbeta mot samma mål.

Enligt statistik så går det bäst för de större kommunerna, men även för de kommuner som satsat på att bli större genom att prova nya vägar, hitta sin nisch eller välja att satsa hårt inom ett område eller göra allmänna förbättringar åt alla.

Den röda tråden i att lyckas är enligt oss att tänka nytt, arbeta för förändring och arbeta från massorna till toppen istället för tvärtom. Det var även så som de stora företagen byggdes upp och urskiljer sig från de företag som fastnar i gamla rutiner och på det viset som Sverige byggdes upp en gång i tiden. Genom att kombinera historia, nuläge och framtid kan vi också lyckas i Sala. Men det kräver både långsiktiga planer och snabba beslut i rätt riktning.

Det bästa för Sala är en vi-känsla där vi finner minsta gemensamma nämnaren och sätter upp mål att bli den bästa kommunen gemensamt! Vi vill det, vill du?

I så fall ska du rösta på Salas Bästa i nästa val!

Läs om fokus jämförelse här:

http://www.di.se/artiklar/2013/5/16/sveriges-varsta-kommuner-att-bo-i/


måndag 6 maj 2013

Det här vill vi vi Salas Bästa!

Idag har Andreas Weiborn, Moderaterna, kritiserat oss i Salas bästa för att endast bry oss om mjuka frågor såsom Innebandy, Salafestivalen och ett kulturhus, han påstår att vi inte för borgelig politik och att Moderaterna värnar om kärnfrågorna. Han säger också att vi inte driver "Hårda" frågor såsom nedläggningen av Lindgården och inte står för våra beslut. Förutom det så ger han sig också på Rädda Salas Kulturskola och anser att den är onödig, då alla partier i Sala vill behålla Kulturskolan enligt Andreas.

Salas Bästa bildades av ett gäng idérika personer som kände att kommunen stagnerat och p g a att de kände att dåvarande ledning inte lyssnade till medborgarna. Visst har många av de förslag som vi lagt fram varit av borgelig karaktär om man ska jämföra våra förslag med de partier som finns inom blockpolitiken. Men för den sakens skull har vi inte fått medhåll av Alliansen vilket också är konstigt. Vi har istället fått försöka finna broar med de rödgröna för att arbeta med de frågor som vi anser varit utvecklande för Sala. Vi har lyckats med en del, men inte allt. När vi gick ur samarbetet med S fick de istället stöd av Alliansen för att driva igenom sin egen budget.

FÖRETAGANDE & KÄRNFRÅGOR
Vi är ett företagarvänligt parti som anser att det inte är fel att driva företag även inom omsorgen och skolan om man gör det till bättre kvalitet än kommunen. (Vi fick t ex igenom Lagen Om Valfrihet på service tjänster inom äldrevården, trots att vi samarbetade med de rödgröna som från början var emot det).

Vi är ett parti som anser att kommunen ska lägga störst fokus på kärnfrågor såsom skolan, vården och omsorgen. Vi anser också att ett bra företagsklimat är bra för samhällsekonomin i en kommun, då företag skapar arbete och arbete ger skatteunderlag till välfärd. Vi anser därför att det är viktigt att vi i Sala kommun lär oss av hur andra kommuner gör, som lyckats skapa ett bra företagsklimat. En av de kommuner som har lyckats är Trosa kommun. Trosa är en mindre kommun än Sala vintertid, men på sommaren ökar kommunen med ca 10 000 turister per år. Här blomstrar företagen! Både inom tillverkning, handel och turism. Liv och rörelse skapar mer liv och rörelse. Det som Trosa satsat på är att tydliggöra vad de vill i sin kommun. De har gemensamt över blockgränserna kommit fram till att varje besökare/medborgare i Trosa kommun är deras kund. De har satt som mål att Trosa ska bli Sverige bästa kommun. Det innebär att de satsat mycket på att marknadsföra och tydliggöra alla regler som finns, att hjälpa kommuninvånare istället för att granska dem vare sig de var företagare eller privatpersoner och förenkla bygglovshanteringen trots hårdare regler och lagar. De har även byggt upp broar och samarbeten med det lokala näringslivet och lagt över ca 25% av det som kommunen tidigare hade i egen regi ut till den som utför uppdraget till bästa kvalitet via upphandlingar. De satsade på att se till så att deras upphandlingsfunktion blev riktigt bra och konkurrensutsatte de delar som kommunen själva inte klarade av att göra bättre.  Trosas resa har inte gått på två år. De har kämpat på sedan tidigt 2000 tal. Men nu ligger de 2:a i Svensk näringslivs ranking och har legat i topp i flera år. Vi vill göra som i Trosa, vi vill gå över vad vi gör bra och vad som någon annan kan göra bättre. På så sätt kan vi satsa ännu hårdare på det som vi är riktigt bra på inom kommunen istället. Vi lyckades införa medborgarkontoret i Sala, dock inte så som vi hoppats på, men det är en början. Den nya organisationen har många barnsjukdomar. Förvaltningen har dock börjat att ändra och skapa mer samarbeten internt och kundfokus är något som även nu kommer från tjänstmännens munnar. Vi har ifrågasatt varför Sala inte klarar av att klättra högre i näringslivsrankningar trots att FöretagarCentrum bildades och även här efterfrågat förändring. Det kan vara så enkelt som att det saknas ekonomiskt stöd från kommunen? Vi har försökt att bidra med det i våra anslag, men inte fått gehör från övriga. Vi kommer fortsätta att göra det, då vi anser att det krävs att kommunen visar att vi vill satsa på företagande i kommunen och att kommunens tjänstmän måste arbeta strategiskt och uppsökande nu när vi konkurrerar med alla andra kommuner om etableringar. Då krävs det att vi syns och hörs.

För att trycka på utvecklingen la vi ett eget förslag till budget redan förra året, där vi valde att prioritera skolan, vården och omsorgen. (kärnfrågorna). MEN vi blev totalt nedröstade av övriga partier. Alliansen valde istället att slå ihop sin budget med Socialdemokraterna för att få igenom en ytterligare kökssatsning i Ösby som kostar kommunen 10 miljoner kronor, medan vi försökte bl a att investera i cykelväg till Saladamm, som det finns beslut på, men ingen lyckats genomföra på 40 år. . De drog ner pengar som var ämnade till marknadsföring av kommunen och etableringsansvarig samt de evenemangsbidrag som vi infört som skulle öka möjligheten för kultur och idrottsevenemang i Sala stad och på landsbygden. De la istället en satsning på bredbandsutbyggnad i Sala kommun i kommunal regi som i sig kommer att konkurrera ut de lokala företag som idag gör liknande arbeten i kommunen samt myggbekämpning som nu även staten kommer att bekosta. Detta innebär nu också att skolan fick stora besparingar och likaså vård och omsorgsförvaltningen, då dessa nämnder fick mindre medel än de äskat (efterfrågat).  Detta ledde till att förvaltningarna la fram besparingsförslag såsom att lägga ner eller göra stora besparingar på Kulturskolan och flytta Lindgårdens verksamhet till Sala från Kila. Eftersom att Andreas anklagar oss för att inte fara med fakta så har jag samlat lite artiklar och beslut nedan:
UTVECKLING AV KULTUR OCH IDROTT
Vi är även ett kultur och idrotts vänligt parti, som anser att kultur och idrott är något som hänger ihop med att få tillväxt i en kommun. Man kan inte endast ha skola, vård och omsorg i en kommun. Det behövs även att människor har något att göra på sin fritid och att de får möjligheter att hålla en bra hälsa för att kunna leva och inte bara överleva. Kulturpolitik brukar oftast vara vänsterfrågor, men vi har tagit strid för att Rädda Salas kulturskola, p g a att den är viktig ur både tillväxtsynpunkt och visat sig vara bra för inlärning hos barn och på så sätt även tillför mervärden utöver liv och rörelse!  Förvaltningen informerade tidigare att de behövde 2,5 miljoner för att slippa besparingarna inom kulturskolan, Bildnings och lärande nämnden valde dock att endast äska 1,9 miljoner från kommunstyrelsen. Vi yrkade därför att skolan skulle få 2,5 miljoner mer redan under 2013 efter bokslutet, då det var vår chans till att rädda skolan från besparingar. Inget parti lyssnade på oss i kommunstyrelsen. Men efter demonstrationer, insändare och en lång kampanj insåg de att vi hade rätt och när ärendet togs upp i Kommunfullmäktige var alla partier helt plötsligt för Salas Bästas förslag på 2,5 miljoner. Men då hette det inte att det var Salas Bästa förslag. Det hette att det kommit fram mer information och nu var Socialdemokraternas förslag som alla biföll. Vi bryr oss inte om det, det viktigaste var att skolan fick pengarna. Skolans besparingar ligger kvar för 2014, tills dess att ny strategisk plan är tagen. Om nu Andreas har rätt och alla partier vill bevara Salas Kulturskola borde alla i så fall se till så att verksamheten bibehålls och lärarna får vara kvar? Annars blir det svårt att bedriva Kulturskola för de elever som finns där idag.
 
Andreas säger också att vi har satsat på mjuka frågor, ja det har han också rätt i, men så mjuka vet jag inte om de är?:

 - Vi har infört en lokal kulturplan i Sala kommun, som tidigare inte funnits.
 - Vi vill införa en likande långsiktig plan för motion och idrott och har lämnat in en motion på det.
 - Vi har fått liv i Salas lokala tillgänglighetsplan, som legat i träda sedan den skrev. Vi har även fått
    igång kommunens arbete med att åtgärda enskilt avhjälpta hinder.
 - Vi har bidragit till att Sala har fått igång ett medborgarkontor och varit med att genomföra Salas
    största omorganisation sedan 1972, där fokus skulle ligga på att medborgare är kunder.
    (Men vi har inte deltagit i utförandet av omorganisationen).
 - Vi har fått igång en evenemangskalender i Sala och även fått igång evenemangsbidrag, för att få
    mer liv och rörelse, under tiden som vi satt som ordförande för Kulturutskottet. Vi har på så sätt fått tillbaka Salafestivalen i stan, som är en folkfest för både Salabor och hemvändare. I år kommer den dessutom att planeras av företagare tillsammans med Salas ungdomar och få en ny skepnad. Läs mer här >>  
- Vi har under majoritetstiden deltagit att se till så att Idrottshallen blev åtgärdad för att tjejerna i
   innebandy skulle kunna spela sina matcher i Sala i Superligan. Vi arbetade också aktivt för att få till
  mer liv i vision Lärkan, men blev motarbetade både av Alliansen och Socialdemokraterna.
  Diskussioner fördes med Sala FF om att de skulle få möjlighet att bygga en egen arena vid Lärkan,
  då de förlorade sin plan vid Silvervallen. Men det dog ut, efter att vi lämnade maktens korridorer.
 Sala Hockey fick en ny ishall ombyggd och IFK Sala fick nya löpbanor och friidrottsanläggning färdigställd. Men sen bromsades alla investeringar upp. Alliansen skyller det på oss, men vi hade lagt fram förslag på hur man skulle kunna lösa de stora problemen med de renoveringsbehov som finns på hela Lärkanområdet genom att göra som man har gjort i andra kommuner, d v s låtit någon annan större aktör etablera sig i Sala och skriva ett långt hyreskontrakt, med kommunen. Det är inte bara i Sala som badhuset och idrottshallar förfaller. Vissa kommuner har satsat 150 miljoner på att bygga om sitt badhus. (Deras driftskostnader har också ökat). En kommun lät ett företag köpa badhuset och bygga om det och skrev avtal på 30 år och hyrde det sedan av företaget som även skötte restaurang och drift. Hyreskostnaden ökade med 14 miljoner. (En vanlig driftsökning brukar vara 10% på investeringen, d v s 15 miljoner för de som byggde själva... Plus kostnader för personal att driva och drifta lokalerna). Liknande förslag som vårt lades redan 2007 av Alliansen, men de vågade inte genomföra det då. Nu valde de att gå emot sitt eget förslag igen, och röstade ner möjligheten att ens se efter om det var lönsamt eller ej!

Så här lät det om turerna runt Lärkans sportfält:
- Så här sa föreningarna >>
UTVECKLING OCH PLANERING AV JOBB & BOSTÄDER
- Vi tryckte på för att få färdigt Plan för Sala stad, som ska visa var i Sala stad som nya etableringar
   ska kunna ske, var vi ska kunna bygga bostäder och vi ville även få in skolor. Planen hade arbetats fram sedan 2003... Vårt mål var att en full översiktsplan för hela kommunen skulle göras klar, vi la förslag på var i kommunen som det fanns möjlig utveckling till nya bostäder och fördelade ut de 3500 nya invånarna skulle kunna bo 2024. Men det gick trögt och vi fick varken tjänstemännen eller majoriteten med oss.

Så här såg vårt förslag till Plan för Sala stad ut >>

- Vi fick igång arbetet med att få till en service byggnad i stadsparken intill lekparken. (Hus finns ritade, men ej redovisade ännu för kommunstyrelsen).  Pengar fanns med i budget, men inget hus har presenterats ännu...
- Vi fick igenom ett medborgarförslag om campingplatser för husbilar intill minigolfbanan och även igång en diskussion om att ha ett koncerthus intill dammarna vid lasarettet, som fanns som medborgarförslag redan 2003 och som har efterfrågats av många kulturaktiva tidigare. Vi hade en vision om att stadsparken skulle få liv i alla hörn och att ett flöde av människor skulle fylla parken och göra den säkrare på nattetid.

- Vi fick kommunen att köpa strategisk mark intill Evelundsrondellen och bad tjänstemännen ta fram förslag på tomter till logistik och tjänsteföretag. Samtidigt försökte vi använda SIFAB till att bli ett utvecklingsbolag som kunde ta fram och hjälpa företag att etablera sig i Sala. Men Alliansen röstade nej. Även om bolaget fått ny bolagsordning används SIFAB endast till att vara hyresvärd för två lokaler som företaget äger. MånsOls och VEBAC. Vi ifrågasätter nu, varför Sala kommun ska ha ett fastighetsbolag endast för två fastigheter?
 
- Vi la förslag till Bovieran att flytta till Silvervallen för att behålla deras intresse kvar i Sala. Men blev motarbetade av Alliansen som redan lovat marken till Andersson o Company, som haft ensam option på marken i 10 år men inte byggt något. Samma företag som senare ingick i en mutskandal i Enköping.

VAR ÄR MODERATERNAS EGNA FÖRSLAG?
Med andra ord så har Salas Bästa, arbetat för betydligt mer än några få frågor, även om Alliansen och den här gången Andreas Weiborn påstår annat. Vi tycker att det är beklagligt att de inte är intresserade av att vända bladet. Vi har aldrig röstat ner något av deras motioner p g a att det är ett Alliansförslag. Vi har alltid utgått från vad vi tror är rätt beslut. Vi har istället röstat för flera av de förslag som vi ansett vara bra för Sala som Alliansen har kommit med. Vi var även lyhörda och bjöd in Alliansen till beredningarna under den korta tid som vi fick ha ordförande klubbor. Men av någon anledning så slås vi hela tiden på fingrarna. De ser oss hellre som ett hot än som en möjlig samarbetspartner. Det är tragiskt för Sala att det ska fortsätta så här. Visst har vi även varit hårda i vår kritik mot utfall som de gjort. Jag tänker avsluta med att lägga upp en länk till Salas Moderaters hemsida, så att ni själva kan se vilken action som de har i kommunen och själva fundera över vem som har flest idéer för hur den här kommunen kan utvecklas och styras i framtiden. Vi ser nämnligen inte Moderaterna i Sala som en motståendare. Vi ser dem som en möjlig samarbetspartner om de bedriver Salas bästa politik ;)

Länk till Moderaterna i Salas hemsida >> (De har ingen FB sida alls).  
Lycka till!
 
 


 

torsdag 21 mars 2013

Nu har oppositionen blivit opposition igen

Jag följer debatten på Sala Allehanda dagligen nu, det är spännande att se vad de övriga politiska partierna nu lägger fokus på. I onsdagens SA, gick Centerpartiet ut och påstod att de nu kände sig maktlösa i och med verksamhetsflytten av vårdplatser från Lindgården. Det är ganska otroligt med tanke på att de haft möjlighet att förändra Sala efter sin politik under lång tid i majoritetsstyre. 
De kohandlade även fram ett gemensamt budgetförslag med Socialdemokraterna, där de fick igenom i stort sett allt som fanns med i deras förslag, där de la upp ännu större kostnader på både skolan och omsorgen genom att bygga ytterligare kök för 10 miljoner, samtidigt som de la besparingskrav på skolan. De föreslog att Bildnings och lärande nämnden och Vård och omsorg skulle få ytterligare besparingar under diskussioner i ledningsutskottet och förslag som att kommunen skulle ta bort fler vikarier kom upp. Innan budgeten togs och precis efter var de stolta över att deras förslag nu skulle få ordning på Salas ekonomi och de stödde Socialdemokraternas besparingsdirektiv som även redovisades i tidningen. När sedan förvaltningen som presenterat konsekvensanalyser både före, under och efter budgetarbetet blir tvungna att genomföra dessa besparingar, går man ut i tidningen och säger att de varken fått information eller har någon påverkan. Snacka om att inte ta ansvar för sina egna förslag. De beskyller nu Salas Bästa för att "lägga ner landsbygden", vilket är rent ljug. 
Vi röstade ja till socialdemokraternas förslag att flytta vårdplatser från Lindgården till Sala, MEN det som Centerpartiet gång på gång missat är att vi även föreslog att Lindgården istället skulle göras i ordning för att ett äldreboende ska kunna etablera sig där. Vi la även förslag på att kommunstyrelsen MÅSTE se till att skolans verksamhet INTE drabbas. Det var våra krav på Socialdemokraterna för att rösta JA. Socialdemokraterna kontaktade alla partier innan detta beslut skulle tas, alla partier hade möjlighet att påverka utgången och ställa krav. Om Alliansen hade vunnit, hade förvaltningen lagt besparingen på en annan enhet. Inte p g à att de vill utarma landsbygden, inte p g à att det blir nya regler från 2014 om nattbemanning och dementa, nej på grund av att de fått för LITE pengar. 
Inom kort kommer vårt förslag upp i kommunstyrelsen som är ansvarig för lokaler och detaljplan och övergripande ekonomi. Vi kommer då att rösta för att det ges möjlighet för entreprenör att driva ett äldreboende i Kila, alt om behovet är större att skolan får utökade lokaler eller förskolan. Huset kana även bli seniorboende, ungdomslägenheter eller vanlig bostad.  Anledningen till att vi inte specificerade vad som skulle bli istället var för att låta de som vill bo där, eller de som vill bygga i Kila ska ha alla möjligheter. Salas Bästa tror att Kila kan bli en tillväxtort, med sitt läge längs Västeråsvägen och närheten till Sala. Det finns redan bra pendlingsmöjligheter och utbyggd cykelväg. Varför skulle skolan läggas ner här? Det är ju korkat! Vi ser gärna att det byggs fler bostadsområden i Kila, så att även underlaget till skolan förstärks. 

Det som saknas mest enligt förvaltningen är bostäder i Sala anpassade för äldre, det saknas anpassade lokaler för LSS boende, och det saknas bostäder för ungdomar. När jag satt och läste Dagens Samhälle för ett tag sedan såg jag en annons om seniorvillor med låg boendekostnad. Jag tog då kontakt med företaget och berättade om de behov som finns i Sala. De blev intresserade och nu har de varit i kontakt med kommunen via mig. De har byggt seniorområden i närheten av golfbanor tidigare så jag förmedlade även kontakten till Fallets golfbana. Nu håller jag tummarna för att detta blir verklighet. Ibland kan en person göra förändring även om man inte innehar kommunalpost eller större makt. Man kan ju hoppas i alla fall. 
Läs mer om seniorvillor här >>

onsdag 20 februari 2013

Ur Aska reser sig elden!

Igår startade jag facebook gruppen "Rädda Salas Kulturskola", på mindre än 24 timmar fick jag 274 medlemmar eller gilla markeringar. Min tanke med gruppen är att skapa en underground rörelse för kultur i Sala av alla som bryr sig om Salas framtid när det gäller kultur, både föräldrar, elever, kulturaktiva och kulturintresserade!

Det beslut som nu lagts på att minska ner på verksamheten i kulturskolan är både tragiskt och ursäkta uttrycket idioti! Men dagens blogg ska inte handla om hur dumt detta är, för det vet de flesta redan. Om ni inte vet det så kan ni rösta på ett annat parti än Salas Bästa. För vi vill lägga mer pengar på skolan och satsa på kultur, idrott och marknadsföring av Sala och hade även det som förslag till budget, men vi röstades ner.

Jag vill istället tacka alla som valt att stödja sidan och hoppas att detta kan bli början till något nytt istället! NÄR vi lyckas rädda Kulturskolan hoppas jag att vi alla som bryr oss om Salas kulturliv har lärt känna varandra, fått utbyte av varandras idéer och lyckats bygga upp en ny vision av hur Sala kan utvecklas inom kultur tillsammans. Ett Sala som självklart kan stå som värd till UKM Riks och kulturintresserade svarar "Sala" på frågan, -"vilken kommun skulle du helst vilja bo i"

Jag gillar att drömma, och i min dröm har Sala kommun utvecklats till ett svenskt New Orleans, med caféer och olika musikpubar efter alla gågator, med ett myller av teatrar och dansplatser! Där varje by har sin egen nisch och kulturen utvecklats till vår största turismnäring! Ett Sala med liv och rörelse i varje hörn. Ett Sala där ungdomar vill stanna kvar, har möjlighet att uttrycka sig på alla möjliga sätt. Ett Sala där farfar inte bara har barnbarnen att klappa händer till, utan själv kan fortsätta uttrycka sig så länge han orkar och vara en förebild för barnbarnen. Det må vara en utopi, men alla vi som har en liknande dröm kan samarbeta för att få den verklig! Och en facebookgrupp kan vara ett första steg i rätt riktning! Jag drömmer inte bara, jag vill även arbeta för att förverkliga dem!

Nu när vi alla tror att kulturen håller på att få sista dödsstöten är det dags att resa sig ur askan! Välkommen alla små eldsjälar, tillsammans blir vi en riktigt bra brasa som kan sätta fyr på Sala!

Ha en underbart trevlig natt! BURN BABY BURN =)

Med vänlig hälsning: Hanna Westman, Salas Bästa

måndag 11 februari 2013

Carola Gunnarsson C, anser att intäkter endast fås genom skattehöjningar!


Carola Gunnarsson (C) skriver i insändaren "Äldreomsorgen i Sala behöver mer pengar" att vi i Salas Bästa påstår att vår budget räcker till allt. Självklart gör den inte det. Men den räcker längre än den budget som Carola Gunnarsson (C) röstade igenom tillsammans med Per-Olov Rapp (S) då vi valde att prioritera skolan, vården och omsorgen före  t ex kostenhetens utvidgning.

Carola Gunnarsson säger också att intäkterna kan ökas med höjd skatt och har ingen idé om att tillväxt också ökar intäkterna. För att få tillväxt måste vi satsa på kultur, fritid och näringsliv utöver skolan. Hon påstår också att det är omöjligt att få loss medel från kommunstyrelseförvaltningen då det innebär uppsägningar och förändrade avtal och att arbetsrätten gäller. Om Carola Gunnarsson inte visste det så gäller även arbetsrätten för lärare och undersköterskor och om man lägger för liten del till skola, vård och omsorg så drabbas de likadant som övrig verksamhet, dessutom så drabbas alla barn varje gång som det blir förändringar i lokalhanteringen i skolan och alla äldre när det gäller äldreomsorgen, därför är det ännu känsligare att lägga besparingskraven där?!

Carola håller också med om att utgifterna kan minskas genom effektivisering, rationalisering. Hon lägger även upp alternativet att vissa verksamheter tas bort. Hon påstår att man inte kan sälja kommunala verksamheter med omedelbar verkan. Det har hon rätt i, det var därför som vi la fram förslaget om att sätta igång arbetet 2010 och tillsätta en lokalstrateg. Socialdemokraterna tog även in en konsult, Fasticon, som kom fram till samma sak som vi d v s att det fanns massor av kapital bundet i nuvarande organisation och fastighetsförvaltning. Närmare 40 miljoner per år, skulle kunna frigöras om man följde deras råd och gjorde vissa omfördelningar och vissa investeringar under perioden. Enligt Fasticon skulle det ta 2 år för att se verkan om man tillsatte en resurs, t ex en lokalstrateg som hade övergripande ansvar.

Vi gav även förslag på att kommunen skulle ta kontakt med näringslivet och framför allt de stora investerare som just nu förvärvar samhällsfastigheter runt om i landet. I Kalmars kommun gjordes förvärv för över 500 miljoner om jag minns rätt. Dessa drakar ägs av AP-fonderna, d v s de som förvaltar våra pensionspengar och dessa företag letar efter långsiktiga investeringar och kan på så sätt ge låg ränta. De är även experter på fastighetsförvaltning och har minst lika mycket goodwill som vår kommun. Deras miljömål och policies är t o m bättre än kommunens åtaganden och de flesta av företagen återinvesterar vinsterna i företaget, vissa av företagen ägs av kollektivet d v s fackförbund, hyresgäster etc. Detta tackade Carola Gunnarsson (C) nej till. De stora utgifterna under 2012 var för lokalförvaltningen p g a vattenskador och eftersatt underhåll. Sala kommuns lånetak är snart nådd, pensionsskulderna redovisas inte och om de skulle göra det skulle Sala kommun ha en soliditet på ca 7%, inte 50%. 

Den omorganisation som nu pågår kommer att ge utslag. Redan 2012 ligger kommunstyrelseförvaltningen 10 miljoner plus!  Carola påpekar också att lokalöversynen pågår, men det tar tid. Om vi hade haft en lokalstrateg som skulle ha varit anställd vid det här laget hade den kunnat arbeta med Fasticons förslag och vi skulle ha sett förbättrade siffror redan 2013, men det tar sådan tid att rekrytera, (snart 2 år om vi minns rätt) Istället arbetar nuvarande lokalförvaltarna med det. Då detta är stora beslut som kan kännas i förvaltningen anser vi att det vore mer humant och effektivare om en ny strateg med spetskompetens arbetade med detta istället för att de som arbetat inom förvaltningen ska göra det.  

Innan nuvarande budget skulle tas, begärde skolförvaltningen på eget bevåg att få komma till ledningsutskottet som är kommunens "ledningsgrupp" och presentera de konsekvenser av det förslag som  Socialdemokraterna och Alliansen hade lagt fram, det var samma siffror som sedan hamnade i Sala Allehanda. Vi hörde alla samma information. Socialdemokraterna, Alliansen och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna valde att bortse från dessa konsekvens analyser och hålla fast vid sitt förslag till budget ändå, tiden var knapp och det skulle innebära att Socialdemokraterna och Alliansen var tvungna att omförhandla igen om något skulle ändras. Vi valde att lyssna på förvaltningen och vi visste sedan tidigare analyser framtagna av Vård och omsorgsförvaltningen att det även var kris där. Därför prioriterade vi Skolan, Vården och omsorgen framför övrig verksamhet i budgeten. Vi säkerställde också att kommunen skulle säkra upp att det fanns medel till marknadsföring av Sala, detta skulle i så fall ha gynnat både näringslivet och föreningslivet. 

Nu är det snart dags för en ny budget, då den förra budgeten var en reviderad budget som var mycket sen.
Vi kommer att fortsätta att prioritera skolan, vården och omsorgen som nummer ett och verksamhet inom föreningslivet och näringslivet som nummer 2. För oss är verksamhet det som är viktigt för kommunen inte vem som äger fastigheten som den bedrivs i, eller vem som lagar maten. 

Om du tycker att vi är ute på fel spår, hör av dig till oss och säg din mening! 
Vi lyssnar till alla som har ideer och tankar på hur vi gemensamt kan förbättra Sala! 

Med vänlig hälsning: Hanna Westman

fredag 8 februari 2013

Bevara kvaliteten inom skolan och satsa på ungdomen!


Sådär ja, nu får vi se vad oppositionsrådet och kommunalrådet tänker göra när deras partikollegor i skolnämnden valde att stycka kulturskolan och ta död på den sista trumpeten? Salas Bästa kommer att slåss med nävar och klor för att inte skolverksamheten ska skäras ner. Enligt skolnämndens ordförande så är beslutet grundat på att det inte är lagstadgad verksamhet. Salas Bästa kommer att rösta emot varje förslag som innebär försämrad kvalitet i skolan vare sig det gäller lagstadgad eller icke lagstadgad verksamhet. Vi anser att hela budgetförslaget måste revideras och göras om! Skolan, Idrotten och Kulturen är kärnan till tillväxt i vår kommun tillsammans med ett bra företagsklimat!

Kommunstyrelseförvaltningen kommer troligen att sluta på plus 10 miljoner i bokslut för 2012. Det visar på att Salas Bästas förslag till budget inte är helt orimligt? D v s att det går att flytta pengar till där det behövs mest, i skolan och omsorgen. Vi hoppas att Socialdemokraterna ska ta sitt förnuft till fånga snart och driva den politik som vi gemensamt kom fram till, som andades framtidshopp i Sala! Där vi hade tänkt att allokera pengar till vård, skola och omsorg genom att ändra de gamla strukturer som fått kommunen att stagnera och satsa på kulturen, idrotten och besöksnäringen tillsammans med näringslivet och föreningslivet för att få igång en ny anda som andas samarbete i Sala kommun. 

Om någon av övriga politiker hade bemödat sig att gå på Företagarnas inspirationsmöte i dagarna hade de fått lära sig att lågkonjunkturer existerar endast p g a att vi tänker negativt! Om vi istället börjar tänka kreativt och låter våra idéer bli till mål och arbetar för att uppfylla dessa mål öppnas det upp nya möjligheter! Max Söderpalm sa även "Gör det nu! Vänta inte!" Det gäller även för politik! 

När jag kom till mötet var jag ensam politiker där, trots att FöretagarCentrum bjudit in samtliga politiker i styrelsen. Ordförande i Företagarna var mer än besviken vilket jag förstår! Detta är en anledning till att kommunen får så dåliga poäng i politikernas inställning till näringslivet! Jag vet själv hur svårt det är som politiker att ställa upp och gå på alla tillställningar, men i rådande läge, med nyligen redovisade siffror från Svenskt näringslivs ranking och en placering på 230 av 290 kommuner är det dags att prioritera företagen! Så kände jag i alla fall. 

Som jag skrev igår, så finns det massor av affärsmöjligheter för näringslivet som kan gynna kommunen i slutändan och framför allt medborgarna i form av ökat utbud, fler bostäder och arbetstillfällen! Det gäller bara att finna vettiga avtal och samarbetsmöjligheter! Låt kommunen syssla med kärnverksamhet inom skola, vård och omsorg och stödja kultur och fritid istället för att göra saker som andra är bättre på! 

Vad tycker du?

MVH; Hanna Westman
torsdag 7 februari 2013

Så kom det första beslutet om Kulturhuset

Nu har vi debatterat Kulturhuset i Sala i 2 år utan att ha fått se någon utredning. Men idag fick Kommunstyrelsen se det som fanns. En marknadsanalys av möjligheterna för Sala att ha ett kulturhus presenterades av ordförande i styrgruppen Glenn Andersson (S) och kulturentreprenören Petra Jablonski. Konsulten LG Nilsson som tagit fram presentationen fanns inte på plats. Han kommer dock göra sin presentation för allmänheten den 21 februari, vilket känns som helt fel ordning.

LGs omvärldsanalys var intressant, han pekade på att många kommuner nu satsar mångmiljonbelopp för att bli en kulturstad då allt fler undersökningar pekar på att kulturen har stor inverkan på den lokala tillväxtmöjligheten. Allt fler kommuner både mindre och större kommuner satsar på kultur då det visat sig vara en av de avgörande faktorerna även när det gäller att behålla ungdomarna i en kommun. Han betonade dock att en bra kvalitet i skolan var en ännu större faktor. I analysen framgick även att många kommuner kombinerat detta, genom att satsa på att sammanföra kulturhus med skolaktiviteter, vilket även har funnits med i flera förslag som inkommit under dessa två år.

Men...
Felet som de flesta kommuner gör är att de beslutar att det ska finnas en byggnad först och sedan försöker man fylla huset med aktiviteter. De bygger oftast större projekt än vad kommunen klarar av och många kulturhus går därför med förlust. Man börjar i fel enda. LG menar att kommunerna borde fokusera på vad de vill först med kulturturismen och finna samförstånd inom kommunen med både näringsliv och föreningsliv och förankra projektet först. Han säger även att det finns flera fördelar med att involvera den lokala besöksnäringen och övriga näringslivet, då projekt i den här omfattningen är något som inte behöver finansieras helt av kommunen. Han ger förslag på att det skulle vara klokt att låta huset byggas av privata intressenter och att kommunen hyr de lokaler som används i kommunal regi eller föreningsregi. Jag ler inombords, då detta var vår tanke från början.

I Sala har det funnits två förslag, 1. Lasarettsmatsalen intill dammarna och 2. Täljstenen som redan idag är Salas lilla kulturhus med ca 8500 besökare per år där även Sala nu har en fin ungdomslokal. Täljstenen är ett K-märkt hus som idag behöver upprustas och handikappanpassas. Lasarettsmatsalen är även det en gammal lokal som måste byggas ut. Båda alternativen kommer att kosta miljonbelopp att slutföra, men ingen vet exakt, för kostnadsberäkningarna stoppades när Salas Bästa och Socialdemokraterna gick skilda vägar.

Inom föreningslivet har det funnits olika intressen, de flesta har dock känt sig förbisedda och inte involverade i beslutsprocessen. Näringslivet har endast tillfrågats med utgångspunkt på om de behöver konferenslokaler. Visit Sala, Satsa på Sala och  FöretagarCentrum har inte fått vara med alls.
Vi i Sala har gjort alla klassiska fel som går! Politikerna har varit ointresserade av att ha med medborgarna i beslutet och kört sitt eget race som de tror att medborgarna vill ha utifrån den kritik som framkommit i lokala Sala Allehanda.

Alliansen har drivit Jazzklubbens förslag och vill bygga ut Täljstenen och la det som sitt eget förslag.
Socialdemokraterna ville inte ta beslut på mötet utan ville utreda vidare i ledningsutskottet. Miljöpartiet la förslag på att bygga ett lite mindre hus vid dammarna och ett kulturstråk till Täljstenen  . Vänsterpartiet valde att rösta för Alliansens förslag. Jag la ett eget förslag:
Att det fortsatta arbetet skulle läggas in i kulturplanen som ska arbetas fram tillsammans med de kulturaktiva och besöksnäringen och att de ska få längre tidsfrist och att båda förslagen skulle redovisas ekonomiskt i den lokala kulturplanen. Men ordförande i kultur och fritid röstade emot mitt förslag med motivering att kulturplanen måste bli klar i juni och vi hinner inte. Det är viktigt att den blir klar fort för det vill föreningslivet.

Det var en lång debatt, men det slutade med att de först ställde Alliansen förslag mot mitt och miljöpartiets förslag. Alliansen vann. Sen ställdes Alliansens förslag mot Socialdemokraternas förslag och då röstade vänsterpartiet och miljöpartiet för Alliansens förslag och jag för socialdemokraternas förslag. Alliansen vann, så nu blir det ett kulturhus vid Täljstenen om pengar sätts in i strategisk plan. Anledningen till att jag inte röstade för Alliansens förslag var för att det beslutet omöjliggör att näringslivet och föreningslivet får delta i att se om det finns intresse i Sala att utveckla Salas kulturturism!

Detta innebär

fredag 11 januari 2013

Snart bildas Salas Bästa ungdom!

Sedan vi la vårt förslag i kommunfullmäktige som gick ut på att rädda skolan från besparingar, har vi märkt ett ökat intresse för vår facebooksida, vi har även fått fler medlemmar och personer som hört av sig och vill arbeta aktivt. Det känns skönt att veta att vår politik uppskattas och att det blir fler och fler som engagerar sig politiskt!

När vi analyserat siffrorna har vi sett att fler och fler ungdomar engagerat sig och vi vet att Salas Bästa är i stort behov av ett ungdomsförbund. Vi kommer nu att gå ut och försöka fånga upp de ungas intresse! I och med den politik som förs i Sala just nu av det sittande etablissemanget, (S, MP + Alliansen) och Sverigedemokraterna som stödde deras förslag, behövs det nu mer än någonsin en stark opion från Salas medborgare mot de som styr.

Vi kommer därför att starta ett ungdomsförbund "Salas Bästa Ungdom" och arbeta aktivt för att finna intresserade ungdomsledare och även starta ett stödkonto till ungdomsförbundet som företag och privatpersoner kan använda för att möjliggöra att detta blir ett starkt förbund.Vi har fler idéer hur detta ska kunna utvecklas!

Då vi själva arbetar ideellt och har ett litet partistöd, krävs det att fler engagerar sig för att kunna utveckla partiet. Vi har dock valt att starta stödkonto istället för att ha medlemsavgifter, då vi vill att det ska vara möjligt för alla att delta vare sig man kommer från en rik familj eller fattig. Tanken är också att ungdomarna själva ska få välja vad stödet ska gå till och att de själva med hjälp av oss får bilda ett eget program till valet 2014 för Salas ungdomar av Salas ungdomar!

Man kan välja att bli medlem, eller gilla oss på facebook eller att bli aktiv medlem i partiet eller endast stödmedlem och stötta partiet ekonomiskt.

Mer information kommer inom kort på vår hemsida!
Om du är en av Salas ungdomar och tycker att det här låter intressant, hör av dig till mig!
salasb.hanna@gmail.com
Stöd Salas Bästa och Salas Bästa ungdom!

Med vänlig hälsning: Hanna Westman