tisdag 20 augusti 2013

Jag vill att Sala kommun andas glädje och stolthet!

Igår togs beslut att jag ska vara Salas Bästa partiledare då Marcus Andersson har avsagt sig uppdraget och jag är beredd på att ta Salas Bästa till nya utmaningar. Marcus har varit den som dragit igång en hel del förändringar i Sala i och med att han och några till grundade partiet, som satte press på sittande etablissemang. Han kommer att fortsätta att vara med i partistyrelsen, vilket känns väldigt bra. Marcus är en man med visioner, jag är en kvinna med visioner. Tillsammans  i styrelsen har vi tagit fram den politik som förs av Salas Bästa idag. Det kommer vi att fortsätta med, men vi behöver hjälp! Vi vill att fler engagerar sig i Sala kommun! Vårt mål är att få ett brett parti som har både bredd och många visionärer från alla samhällsklasser och åldrar som kan ta fram de där tokiga idéerna som ingen tänkt på och pragmatiker som kan hålla visionärerna på banan. Vi vill förändra Sala kommun till en tillväxtkommun som andas glädje och stolthet.

Sala kommun är en väldigt väldigt vacker kommun, som har allt från ett brett kulturutbud, vacker natur och underbar arkitektur och historia. Vi har massor att visa upp och vara stolta över. Vi har även massor av aktiva idrottsutövare som behöver få stöd för att kunna nå sina potentiella mål och unga och äldre kreativa företagare som behöver ett bra klimat i att utveckla sina idéer, massor av kunniga lärare och omsorgsfulla sköterskor och fantastisk handelspersonal som ofta ger det lilla extra i kontakt med kunden, Sala är faktiskt känt för att vara en trevlig liten handelsstad med serviceinriktad personal och ett vackert kullerstenstorg. Vi har duktiga trädgårdsmästare och vår stadspark och blomarrangemang är också väldigt omtyckta. Vi är en av få kommuner i Sverige som har behållit landsortsskolor i bistra tider, vilket vi också anser vara smart, då många som vill flytta hit till vår kommun vill bo på "riktiga" landsbygden och anser att småskolorna är något unikt. Vi har även närproducenter av mat, handelsträdgårdar och en levande landsbygd vilket är minst lika viktigt för att vår natur ska vara sådär vacker som den är idag. Med odlade rapsfält och kor som betar i gräset.

Men, vi har bostadsbrist, arbetsbrist, behöver förbättra företagsklimatet, samarbetet mellan föreningslivet, kommunen och näringslivet, behöver få bort tänket av vi och dem stad-landsbygd, behöver förbättra marknadsföringen och turismen och se till så att vår personal inom vård och omsorg och lärarkåren har tillräckligt bra lön och arbetsmiljö för att de ska ge den bästa omsorgen till våra far och morföräldrar och barn. Vi behöver göra vår kommun tillgänglig för alla och anpassa vår vackra arkitektur och landskapsbild även för de som börjar bli lite trötta i benen, inte har några ben som fungerar eller inte kan höra eller se något.

När Sala ligger bäst i ranking i företagsklimat, blir den bästa skolkommunen och får de bästa värdena i öppna jämförelser och andra jämförelser, då är Sala bästa stället att bo i! Det är det som är vårt mål, och dit kommer vi inte utan er hjälp! Vi vill föreslå planer och styrdokument som är framtagna tillsammans med Salaborna, för att tillgodose så många behov som möjligt på bästa sätt och sedan standardisera det som vi gör bra. Anledningen till att vi vill att Sala blir en större kommun är för att det medför större möjligheter till fler arbetsgivare, fler utbildningsmöjligheter och en bättre framtid för våra barn. Med ökade inkomster till kommunen genom fler som betalar skatt då de har arbete och bostad i Sala, blir det också lättare att öka standarden för all omsorg och med ökat antal ungdomar, ökar även behovet av liv och rörelse. 

Om vi vänder på det och blir som några av våra grannkommuner, d v s en minskande kommun, där ungdomar söker sig till andra städer, företag läggs ner och kommunal service hela tiden dras in blir det minskad standard för all omsorg. Inget liv och rörelse och ingen möjlighet för de små och mindre företagen att klara sig heller. 

Problemet som vi har nu är stagnation, vi ökar lite varje år p g a att vi tar emot fler flyktingar i Sala och några storstadsbor flyr växtvärken i Stockholm, Uppsala och Västerås och några få villor byggs på lediga tomter. Det ger en tillgång till tillväxten just nu men räcker inte långt. Vi står och stampar på ruta ett och de verkar nöjda med det i rådhuset! 

Detta vill vi ändra på. vi vill bygga en stolthet för vår kommun, hela kommunen, där de i Västerfärnebo är lika stolta Salabor som de som bor i Sala stad och de i Sala är lika stolta över vad Västerfärnebo, Möklinta och andra landsorter bidrar med till helheten för kommunen. Vi vill att vi ser, hjälper och samarbetar för att få igång hela Sala kommun i en varm "Sala anda". Att företagare tipsar sina kunder om andra företagare, då de inte kan hjälpa kunden, där kulturaktiva och idrottsföreningar inte behöver vara konkurrenter utan kan samarbeta för att bygga upp bra ungdomsverksamhet och ha gemensamma aktiviteter och föreningar samarbetar sinsemellan för att tillsammans bygga ett starkt Sala. Precis som att det är lika viktigt att kommunens politiker intresserar sig för vad våra medborgare har för idéer och tankar och kommunens tjänstemän ges möjlighet att våga utmana och komma med egna förbättringsförslag! Tänk vilken potentiell utveckling vi skulle få om alla 22721 personer i Sala la ett eget förslag på förbättringsarbete i Sala? 

Jag är säker på att ni har massor av idéer! Upp ur soffan och ta fram pennan eller datorn och skicka in ett medborgarförslag, läs de planer som finns på remiss och besvara de enkäter som kommunen undrar över. Välj ut de områden som är viktiga för dig och börja där, engagera dig för Salas bästa! 

Om du dessutom vill ha sällskap, bolla idéer och roligt med politik, gå med i Salas Bästa!

VAD TYCKER DU? =)

Med vänlig hälsning; Hanna Westman,
Partiledare Salas Bästa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar