måndag 11 februari 2013

Carola Gunnarsson C, anser att intäkter endast fås genom skattehöjningar!


Carola Gunnarsson (C) skriver i insändaren "Äldreomsorgen i Sala behöver mer pengar" att vi i Salas Bästa påstår att vår budget räcker till allt. Självklart gör den inte det. Men den räcker längre än den budget som Carola Gunnarsson (C) röstade igenom tillsammans med Per-Olov Rapp (S) då vi valde att prioritera skolan, vården och omsorgen före  t ex kostenhetens utvidgning.

Carola Gunnarsson säger också att intäkterna kan ökas med höjd skatt och har ingen idé om att tillväxt också ökar intäkterna. För att få tillväxt måste vi satsa på kultur, fritid och näringsliv utöver skolan. Hon påstår också att det är omöjligt att få loss medel från kommunstyrelseförvaltningen då det innebär uppsägningar och förändrade avtal och att arbetsrätten gäller. Om Carola Gunnarsson inte visste det så gäller även arbetsrätten för lärare och undersköterskor och om man lägger för liten del till skola, vård och omsorg så drabbas de likadant som övrig verksamhet, dessutom så drabbas alla barn varje gång som det blir förändringar i lokalhanteringen i skolan och alla äldre när det gäller äldreomsorgen, därför är det ännu känsligare att lägga besparingskraven där?!

Carola håller också med om att utgifterna kan minskas genom effektivisering, rationalisering. Hon lägger även upp alternativet att vissa verksamheter tas bort. Hon påstår att man inte kan sälja kommunala verksamheter med omedelbar verkan. Det har hon rätt i, det var därför som vi la fram förslaget om att sätta igång arbetet 2010 och tillsätta en lokalstrateg. Socialdemokraterna tog även in en konsult, Fasticon, som kom fram till samma sak som vi d v s att det fanns massor av kapital bundet i nuvarande organisation och fastighetsförvaltning. Närmare 40 miljoner per år, skulle kunna frigöras om man följde deras råd och gjorde vissa omfördelningar och vissa investeringar under perioden. Enligt Fasticon skulle det ta 2 år för att se verkan om man tillsatte en resurs, t ex en lokalstrateg som hade övergripande ansvar.

Vi gav även förslag på att kommunen skulle ta kontakt med näringslivet och framför allt de stora investerare som just nu förvärvar samhällsfastigheter runt om i landet. I Kalmars kommun gjordes förvärv för över 500 miljoner om jag minns rätt. Dessa drakar ägs av AP-fonderna, d v s de som förvaltar våra pensionspengar och dessa företag letar efter långsiktiga investeringar och kan på så sätt ge låg ränta. De är även experter på fastighetsförvaltning och har minst lika mycket goodwill som vår kommun. Deras miljömål och policies är t o m bättre än kommunens åtaganden och de flesta av företagen återinvesterar vinsterna i företaget, vissa av företagen ägs av kollektivet d v s fackförbund, hyresgäster etc. Detta tackade Carola Gunnarsson (C) nej till. De stora utgifterna under 2012 var för lokalförvaltningen p g a vattenskador och eftersatt underhåll. Sala kommuns lånetak är snart nådd, pensionsskulderna redovisas inte och om de skulle göra det skulle Sala kommun ha en soliditet på ca 7%, inte 50%. 

Den omorganisation som nu pågår kommer att ge utslag. Redan 2012 ligger kommunstyrelseförvaltningen 10 miljoner plus!  Carola påpekar också att lokalöversynen pågår, men det tar tid. Om vi hade haft en lokalstrateg som skulle ha varit anställd vid det här laget hade den kunnat arbeta med Fasticons förslag och vi skulle ha sett förbättrade siffror redan 2013, men det tar sådan tid att rekrytera, (snart 2 år om vi minns rätt) Istället arbetar nuvarande lokalförvaltarna med det. Då detta är stora beslut som kan kännas i förvaltningen anser vi att det vore mer humant och effektivare om en ny strateg med spetskompetens arbetade med detta istället för att de som arbetat inom förvaltningen ska göra det.  

Innan nuvarande budget skulle tas, begärde skolförvaltningen på eget bevåg att få komma till ledningsutskottet som är kommunens "ledningsgrupp" och presentera de konsekvenser av det förslag som  Socialdemokraterna och Alliansen hade lagt fram, det var samma siffror som sedan hamnade i Sala Allehanda. Vi hörde alla samma information. Socialdemokraterna, Alliansen och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna valde att bortse från dessa konsekvens analyser och hålla fast vid sitt förslag till budget ändå, tiden var knapp och det skulle innebära att Socialdemokraterna och Alliansen var tvungna att omförhandla igen om något skulle ändras. Vi valde att lyssna på förvaltningen och vi visste sedan tidigare analyser framtagna av Vård och omsorgsförvaltningen att det även var kris där. Därför prioriterade vi Skolan, Vården och omsorgen framför övrig verksamhet i budgeten. Vi säkerställde också att kommunen skulle säkra upp att det fanns medel till marknadsföring av Sala, detta skulle i så fall ha gynnat både näringslivet och föreningslivet. 

Nu är det snart dags för en ny budget, då den förra budgeten var en reviderad budget som var mycket sen.
Vi kommer att fortsätta att prioritera skolan, vården och omsorgen som nummer ett och verksamhet inom föreningslivet och näringslivet som nummer 2. För oss är verksamhet det som är viktigt för kommunen inte vem som äger fastigheten som den bedrivs i, eller vem som lagar maten. 

Om du tycker att vi är ute på fel spår, hör av dig till oss och säg din mening! 
Vi lyssnar till alla som har ideer och tankar på hur vi gemensamt kan förbättra Sala! 

Med vänlig hälsning: Hanna Westman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar