fredag 31 januari 2014

Förslag på fler profiler till Kungsängsgymnasiet!

Centerpartiet har föreslagit att kommunen inför musikprofil på högstadiet. Vi i Salas Bästa anser att det är bra.Vi är även positiva till satsningar på RIK skolan. Under förra budgeten ansåg Socialdemokraterna och Alliansen att det krävdes besparingar inom skolan. Kulturskolans lärare sades upp trots stora protester från föräldrar, elever och även kulturaktiva från hela landet. Tror inte att det är någon som glömt bort hur Kulturskolan hanterades av ledande politiker? Nu har de dock lagt tillbaka pengar till Kulturskolan i budget. Vi hoppas att de även är intresserad av att prioritera skolan ännu mer i kommande budgetar, så att besparingar byts ut mot prioriteringar som vi gjort i våra budgetförslag. 
Salas Bästa vill se över möjligheten med fler profiler i gymnasiet. En profil i Sala är 150 minuter/vecka där barnen/föräldrar själva kan välja specialämne. I dag finns fotboll, innebandy och personlig tränare. 
Vi ser även att fler profiler finns i högstadiet. 
Då det finns ett stort intresse för kultur tror vi att en kulturprofil i Salas gymnasier skulle kunna vara ett sätt att behålla fler elever. Ett sätt kan vara genom att utveckla Kulturskolan och samarbeta med Camelonterna alternativt samarbeta med Calforsska i Västerås som har rena estetiska program. Då kan eleverna ha delar av sin utbildning i Västerås istället för att välja hel utbildning där! Vi hoppas att det kan bygga upp ett intresse och struktur för att ha ett estetiskt program i Sala i framtiden.
En Matematikprofil har även föreslagits från en medborgare. Vi anser att det borde finnas för att ge Salas barn möjligheten att fördjupa sig i ett ämne som ger stora förutsättningar till längre studier. Här kan vi finna samarbeten med Mälardalens högskola och även satsa extra under matematiksatsningen som nu genomförs.
En annan profil i gymnasiet kan vara hästprofil även på Kungsängen? Det finns många som håller på med hästar men som kanske hellre vill läsa t ex grundinriktning samhälle än gå djurvårdsinriktning på Ösby? Här kan både samarbete ske med Ösby och SORF! 

Vi kommer därför att föreslå att fler profiler tas fram!
Ett sätt att finna fler profiler kan vara att fråga elever och föräldrar vilka inriktningar/profiler de önskar fanns i Sala?! Detta skulle kunna göras i en lokal utvecklingsplan för skolan. Det ger delaktighet och fler nya idéer!
Hanna Westman
Ordf Salas Bästa 

Marie Falestål
Bildnings och lärande nämnden
Salas Bästa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar