tisdag 8 maj 2012

Svar till Eric Thorsells insändare i SA

Här är vårt oredigerade svar till Eric Thorsells insändare om att vi bara ser till staden...Skickades in till SA idag.

/Eric Thorsell har återkommande i SA påstått att Salas Bästa inte gjort något för landsbygden, därför vill vi redovisa vad vi gjort under vårt första år; Vi planerar nya tomter i Kumla, vi arbetar aktivt för att återuppta barnomsorg i Kumla-Tärna, ordnar nya förskoleplatser i Ransta, ser över matsalen i Varmsätra. Vi arbetar vidare för en cykelväg till Saladamm och har avsatt pengar till föreningsdrivna evenemang på landsbygden, t ex " besök en gård" i Svartådalen. Vårt förslag att varje landsbygdsdel ska få mer att säga till om i sin närhet är klubbat. Vi stödjer flera motioner som främjar landsbygden, bland annat till blomsterprakt utanför stan (där föreningar kan söka om blomarrangemang till sin ort). Vi har sagt nej till ytterligare varg i Sala kommun, det är Regeringen och C som styr den frågan, alla partier är ense i Sala?

Vi är tyvärr inte med i Landstinget, så vi kan inte påverka sjukvården, men har sett till så att LOV införts på servicetjänster inom hemtjänsten i år. 
Vår tanke med att vi finns till är att hitta långsiktiga lösningar som håller över mandatperioder och som kan hjälpa hela kommunen i stort. Vi ser därför fram emot den nya organisationen och mer samarbeten mellan blocken och stödjer både bra förslag från ditt eget parti C samt övrig i Alliansen och våra kollegor i Framtid Sala./


Tyvärr så får man inte plats med fler tecken på SA:s hemsida men det finns mycket mer som jag skulle vilja säga till Eric och troligen så kommer inte hela texten med...

Här är Erics insändare: 

De ser bara staden

Relaterat

Jag gillar ordlekar och dubbla betydelser av ord liknande att hårddisk i dag inte betyder en fastbränd gratängform eller att chips inte bara betyder skivad potatis.
I politiken finns också många dubbelbottnade ord typ: i största möjliga utsträckning, vi ska ta det under utredning, när det finns ekonomiskt utrymme eller liknande.
Här i Sala har orden ”framtid” och ” bästa” ändrat betydelse särskilt vad gäller dess geografiska utbredning. Orden har minimaliserats vad gäller antalet kvadratkilometer.
Dagens styrande heter Framtid Sala. Tyvärr verkar det som om dess geografiska räckvidd rör sig cirka tre kilometer runt med rådhuset som nav.
Hur mycket har majoriteten försökt att lugna alla oroliga i utkanten av kommunen när det gäller vargfrågan. Har de styrande någonsin besökt de drabbade?
Vad har det gjorts för satsningar i verkligheten utanför Salas tätort de senaste två åren? Visst vi har haft rådslag i varje mindre tätort – men konkreta resultat bara inne i centrum.
Salas Bästa har knappt setts utanför en radie om 300 meter runt torget och ännu mindre i skoldiskussionen i Västerfärnebo eller kring sjukvården i Sala.
Det måste till en helhetssyn på hur vi ska rädda Sala från all negativism.
Det blir inte bättre av att man inte vill se att framtiden för Sala är att vi kan få storstadsbor att flytta till vår kommun och då blir det till de mindre orterna.
Själva stadskärnan är inte det som drar unga familjer det är trots allt drömmen om något eget på landet – och då måste hela kommunen fungera, även ute i Häggebäcken, Rörbro eller Labacken i andra ändan.
Stockholm mot landet eller Sala stad mot landsbygden, den diskussionen behöver vi inte.
Eric Thorsell, Kumla kyrkby


Alla som följer min blogg har själva kunna läst mina inlägg om Västerfärnebos högstadium, jagt tycker att det är tråkigt och negativt att vi blev tvungna att gå den väg som vi gick. Vi har hållit en låg profil då det inte finns så mycket mer att säga i debatten då beslutet nu är klubbat och såren är djupa hos de drabbade.
Det vet jag, för jag har själva blivit drabbade när Kumla las ner. När det gäller debatten om vargen, så har jag deltagit på KS sammanträden och talat med landshövdingen då vi hade chansen. Det vi fick veta då var att det var regeringen som drev igenom detta p g a EU beslut p g a att vargen var en hotad art. För att kunna rädda vargen har EU bestämt att vargen ska få "återuppstå" och alla länder som har varg ska aktivt arbeta för att den kan det. Det regeringen har gjort är att ta varg från bl a Lappland och placera ut den på omåden i Sverige som är statligt ägda, då ägaren måste godkänna utplaceringen, utan att tänka på konsekvenserna eller att få folket med sig. Vi inom Salas Bästa är emot sättet som detta har hanterats på. Vi delar alltså resten av Sala kommuns kommunpolitikers åsikt i vargfrågan. Jag frågade även landshövdingen hur regeringen hade tänkt, och varför man inte försökt att få ut information och regler innan man satt ut varg? Jag frågade även varför de tog bort vargen från Lappland och  satte ut den i områden i Sverige nära människan. Då fick jag svar att Samernas rennäring var hotad och att de var skyddade som urbefolkning... Mitt svar var att bönderna i Sala är faktiskt Sveriges urbefolkning om man tittar historiskt och deras lantbruk är deras levebröd. De få små lantbruk som finns kvar i Sala är idag också utrotningshotade, då det blir svårare och svårare för bönderna att klara sig på mindre lantbruk.
Jag förstår att de som drabbats av rivna djur är förbannade, men jag kan tyvärr inte göra mer som kommunalpolitiker än säga det till Landshövdingen samt att rösta emot att de placerar ut fler vargar i KS vilket jag gjort. Därför känns det mer som ett spel för galleriet att åka ut till de drabbade och tycka synd om dem. Men jag kanske har fel?

När det gäller sjukvården, ja Salas Bästa kan idag inte påverka sjukvården i Sala, eftersom att den är landstingsstyrd, men om det är fler som tycker att vi ska engagera oss även i Landstinget så kanske vi gör det till nästa val. Vi har skrikit när vi sett vad som skett i regionsfrågorna d v s att landstingen går ihop och bildar större enheter vilket är på gång. Där har vi gjort vår röst hörd emot att Uppsala inte funnits med i tankarna tillsammans med Västmanland, men det är endast i VLT, så det ger inte så mycket. Ett alternativ är att sitta med och endast rösta för de förslag som är bra för Sala och emot alla som är dåliga för Sala om vi kommer in nästa val.Eric tror att människor endast vill flytta till landsbygden, det tror inte jag. Jag tror att de även vill flytta till småstaden. Därför så måste vi fokusera på att hela Sala ska planeras för byggnation. Vi har hittills planerat för en rad områden utanför Sala, såsom Saladamm, Kumla, Ransta, Salbohed, Broddbo och Västerfärnebo. Nu måste vi förtäta Sala stad och detaljplanera för fler boende i Sala, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det kommer vi att göra under sommaren. För att nå vår vision om Sala 2024, med 25000 innevånare i Sala kommun behövs det byggas drygt 200 bostäder om året i Sala. Det kommer också att betyda att vi behöver bättre infrastruktur och att vi får till en planskild korsning vid Strömsbacka samt ett resecentrum. Vi har en aggressiv plan fram till 2024 där vi vill göra en handlingsplan för hur detta ska gå till, gärna tillsammans med övriga partier och förvaltning  för att planen ska kunna hålla även om det blir Alliansen som styr nästa gång och vi gången efter... 


Mer om det nästa gång!"
Nu är det dags att knoppa!
God natt! Med vänlig hälsning Hanna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar