måndag 14 maj 2012

Låt oss alla dela på kostnaderna för att behålla kvalitet inom skola och omsorg!

Salas Bästas ledamöter i skolnämnden har i dagarna skickat in ett brev till SKL där de ber dem ta ställning för kommunernas möjlighet att utveckla och möjliggöra att fler vill arbeta inom välfärden. Vi behöver gå ihop alla kommuner och sätta press på regering och riksdag, för som det är nu så skjuts dessa grupper åt sidan hela tiden. Salas Bästa är för kvalitetsökningar inom skolan och vården, men kvalitetsökningar innebär också mer kostnader, mer arbete och ökade lönekrav, vilket säger sig självt!

Det är inte mycket vi som lokalt parti kan göra mer än att skriva vad vi tycker till SKL och media.
Därför skickade våra medlemmar i skolnämnden in ett brev till SKL med kopia till Sala Allehanda, VLT och Aftonbladet igår där vi vill att de hjälper oss kommuner att få medel från staten för att ändra yrkesstatusen till dessa grupper genom ökade löner. Det finns ingen kommunal budget som klarar av det själv. Och det finns ingen annan yrkesgrupp som skulle gå med på att utbilda sig lika länge och få samma ingånglön som om de inte hade gått någon utbildning!

Om det inte görs något snart, så kommer skolan och omsorgen i Sala att få stora svårigheter att rekrytera nya och behålla nuvarande arbetskraft. Salas Bästa anser att detta borde betalas av oss alla, d v s staten, för att det ska bli så jämnt fördelat som möjligt. Idag lider småkommunerna av konkurrens från de större städerna, vilket gör att bugetarna gröpas ur inom skolan, skolpengen är snefördelad och gör så att varje elev som hellre går i en annan kommun kostar lika myket som om de gick kvar, tyvärr så sjunker inte kostnaderna för skolverksamheten som blir kvar i Sala med samma summa, den fördelas istället på varje elev som är kvar.

Det blir svårare och svårare att rekrytera lärare, sjuksköterskor etc till mindre kommuner då vi inte kan konkurrera om löner etc. Vi inom Salas bästa har förstått att vi är konkurrensutsatta och arbetar därför långsiktigt med att förändra så att Sala blir en tillväxtkommun, vilket i långa loppet ger mer pengar till skola och omsorg, men det är nu som pengarna behövs till att ge lärare och sjuksköterskor den löneutveckling som de är värda!

Vi får se om någon av medierna nappar på vårt brev! Jag kommer att lägga upp svaret från SKL på min blogg så fort som Viktoria och Marie får svar.
MVH; Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar