måndag 14 maj 2012

Plan för Sala stad 2024


Den förra majoriteten satte igång ett arbete förra mandatperioden som gick ut på att fundera ut hur innevånare och politiker ville att Sala stad utvecklades. Detta var en av de bättre idéerna som de hade. Vi inom Salas Bästa är glada att det arbetet börjades tidigt och att de hade flera möten för allmänheten.
Vi hade också en plan för vad vi vill med Sala stad i framtiden och vill därför fortsätta med arbetet.
All den information som kom in under dessa möten samlades ihop av förvaltningen till en vision för hur vi i Sala vill att Sala ska se ut i framtiden. Vi i Framtid Sala har nu tagit nästa steg och börjat att driva på för att detta ska bli verklighet. Det första vi gjorde var att sätta upp en vision för Sala som innebär att vi vill att vi aktivt arbetar inom kommunen för att Sala ska ha minst 25000 innevånare år 2024.

Just nu arbetar vi med att detaljplanera attraktiva områden som går att bebygga i Sala, genom att detaljplanera dessa områden och ta fram allt som behövs för att även företag ska kunna etablera sig här.
Under sommaren kommer Plan för Sala stad att ligga ute för samråd, vilket innebär att varje parti ska förmedla sina tankar och idéer på vad som behöver göras, hur vi vill att det ska se ut och i den strategiska planen som sedan ska sättas avsätter vi sedan medel till att kunna genomföra det.
Det kan vara medel till ökade investeringar eller marknadsföring till de som vill bygga!
När vårt dokument är klart kommer jag att lägga upp en länk här, så att alla ni som är intresserade av vad vi vill med Sala ska kunna se och läsa det.

Jag tänkte ge er några axplock av hur vi diskuterat hittills och vad jag själv tycker...

Sala Siver City 2024 - en växande småstad med liv och rörelse
INFRASTRUKTUR
- Vi vill få till resecentrum och planskild korsning för att förbättra infrastrukturen
- Vi är emot förbifart del 2, där de bygger förbi Sala mellan Tärnarakan och Hebyvägen.
Varför? Därför att vi hellre vill att turisterna stannar i Sala istället för att kör vidare. Vi vill hellre att vi bygger ut Fridhem till att bli en centrumnära handelsplats för sällanköp som vi idag åker till Västerås för att köpa. Om vi låter all trafik åka förbi Sala, förvinner hela konceptet med Fridhems handelsläge.
- Vi arbetar aktivt för att få utökad pendeltrafik med tåg mellan Västerås och Sala, med fler stop efter vägen t ex Kumla. Det ger Kumla kyrby möjlighet att växa och bli lika attraktivt som Ransta just nu är. Vi är även för ökad trafik mellan Stockholm - (Uppsala) - Sala. Samt ser gärna busstrafik mellan Enköping och Sala som en utveckling i rätt riktning. Ökad trafik mellan Sala - Stockholm ger också möjlighet till ökad trafik mot Dalarna, vilket vi också tycker är bra.
- Förbättrad Riks 70 väg mellan Sala och Enköping, det ger oss snabbare och säkrare väg till Stockholm.
- Ökad turtäthet mellan Sala och Satellitorterna ger bättre kollektivanvändning!
BOENDE
För att Sala ska växa måste vi få till ca 200 nya bostäder per år i Sala.
Under 2012 hoppas jag att både Bovieran och Äldreboendet kommer igång, samt att Hammarhagen och Ängshagen fortsätter att poppa upp samt fler villor på de tomter som är lediga runt MånsOls.
Tanken är att detaljplanera så många tomter som möjligt för snabba handläggningstider när någon vill bygga nytt! Det finns även lediga tomter runt om i kommunen, i Broddbo, Kumla, Ransta, Sätrabrunn, Västerfärnebo och Saladamm.  Dessa satellitorter har också möjlighet att utvecklas och få tillbaka sin forna glans med fler innevånare. Med fler innevånare kan vi även få till tågstopp, kvartersbutiker etc. Vår tanke är att hela Sala ska växa och att vi ska planera för att det ska vara nära till allt principen som gäller. Vi bygger miljövänligt genom att förtäta och bygga ut lokaltrafik, då behövs färre bilar och färre transporter. Samtidigt ska det vara möjligt att bo med utrymme, men ändå ha nära om man vill bo naturnära med djur och natur! Varför inte titta på laddningsstationer runt om i Sala för Elbil? (Till framtiden).

SALAS ÖSTERMALM
Men redan under 2013 hoppas vi på att vi kan få till stånd fortsatt byggnadtion på Silvervallen och Östra kvarteren. Jag har en idé om att vi ska göra om Östra kvarteren till Salas Östermalm, med vackra hus med innergårdar som är anpassade efter seniorboende, vilket gör att man kan bo där även om man blir gammal och har svårt att gå. På bottenvåningen kan man ha butiker som inriktar sig mot en äldre målgrupp t ex bageri, kläder till målgruppen, delikatessbutiker och varför inte minisystem eller kvarterskrog samt i samma veva även förlägga en lägenhet i närheten till hemtjänsten?
SALAS NORRMALM
Norr om järnvägen, detaljplaneras området Norrmalm och Mamrefälten, här kommer både flerfamiljshus och villor att byggas i en snar framtid, om vi får bestämma. Jag kan tänka mig vackra hus närmast resecentrum som bildar ett litet torg med butiker i undervåning. På detta område behövs det i förlängning även en skola på denna sidan av järnvägen. Varför inte bygga upp Hyttans skola i närheten av kyrkan 1-6, då kan Saladammseleverna gå här från klass 4-6 istället för inne i stan. Detta blir ett väldigt attraktivt område för de som pendlar i framtiden och kommer troligen också att medföra att det blir fler som vill bo längs hela Saladammsvägen och i Saladamm.

Det kommer dock att krävas ett nära samarbete med de företag som idag finns lokaliserade på plats, dessa företag måste få möjlighet att flytta till ett bättre läge eller nya lokaler. Delar av området d v s Nybo kommer troligen inte att påverkas då det idag är ett etablerat industriområde samma sak med de företag som finns i närheten av Metso. Vid Nybo skulle det kunna etableras en gemensam företagspark med stora skyltar till området och varför inte gemensamma lagerutrymmen? Man skulle även kunna bygga en liten park i området med en restaurang. Det ger även de boende och arbetande på Rättspsyk en vackrare utsikt än dagens oanvända mark.

SOMMARHAGEN, SJÖNÄRA BOENDE
Jag ser gärna att det byggs både båtbryggor och villor alt "Hammarby sjöstads lägenheter"längs Långforsen och Silverköparen. Varför inte ha en liten båt på sommaren som åker fram och tillbaka över sjön som kollektivtrafik från MånsOls till bostadsområdet Den kan drivas på miljövänliga medel.

CENTRUM/UNGDOMSBOSTÄDER
I och med att det kommer att finnas nya attraktiva platser att flytta till, är våra förhoppningar att det blir en bostadskarusell där både Västeråsare, Stockholmare och Salabor börjar flytta runt och in till Sala. Det kommer även att innebära att fler lägenheter inne i stan kanske blir lediga. Ett exempel som vi diskuterat är att göra om Kaplanen till ungdomsbostäder, då de äldre som flyttar till äldreboendet förvinner därifrån 2014. Då blir det ett attraktivt boende för studenter och andra ungdomar som vill pröva sina vingar och bo själva?!

Om vi får ungdomarna att stanna i stan ökar både efterfrågan till utelivet och möjligheterna till fler barnfamiljer i framtiden =) Det krävs dock även bra utbildningsmöjligheter samt ungdomsarbete för att de ska välja att bo kvar. Men det finns inte med i den här planen som endast utgår från hur stadens bostäder och företagsetableringar ska se ut. Jag har en tokig tanke om att bygga ett Sala Camp för studenter som inte får tag i billiga bostäder i Västerås och Uppsala, samt se över möjligheterna att få hit ett program eller två från Mälardalens högskola eller Uppsala Universitet.
(Man kan väl få drömma i allafall)...

Kommunen tittar även på alla gamla detaljplaner i stan och gör det möjligt att låta det byggas mer i centrum. Vi vill möjliggöra för att fler ska kunna göra om sina innergårdar om de så önskar. Vissa delar är idag kulturminnesmärkta vilket gör att de inte får göra något åt ett gammalt fallfärdigt hus som står på tomten. Det tycker vi är fel. Det är bättre att i så fall ställa krav på att de hus som uppförs ska ha samma arkitektsutseende och passa bra in i omgivningen. Om det sedan byggs nya lägenheter på gården eller en gårdsbutik gör det samma. Huvudsaken är att ägaren får mer rätt över sitt boende och att charmen bibehålls. (Tycker jag)

ETABLERINGAR
Sala har nu två bra lägen för etableringar, det ena stället är Evelund (Västeråsrondellen), där vi nu har köpt mark för att kunna erbjuda företag som vill etablera sig i Sala. Det andra området är utbyggnad av Fridhem.

EVELUND
Här ser vi gärna att matställen och mackar samt turistinformation finns i första hand. Som kan leda in trafiken till Sala. Vi vill inte bygga något Erikslund vid Evelund då det bara innebär fler resande Salabor. Vi tror dock att det går att placera flera logistikföretag här och bygga upp en företagsby, som innebär fler arbetgivare åt Salaborna. Vi vill även att den här platsen blir en häftig och spännande infart till Sala och har lite tanker för hur det kan se ut! =)

FRIDHEM
Vi vill hellre bygga upp ett stort handelscentrum vid Fridhem, med klustergator med företag som tillhandahåller sällanköpsvaror som inte konkurrerar med centrums handel utan ökar centrumhandeln. Man ska helt enkelt inte behöva åka till Västerås för att det finns redan i Sala.
Man kan t ex ha snickargatan med företag som tillhandahåller allt du behöver ha för att bygga, teknikgatan för allt du behöver ha inom teknik etc... Även här behövs det en vacker entré som både gör det lätt att komma in till handelsplatsen och som skyltar om hela Salas handelsutbud!

TÄRNARAKAN
Längs tärnarakan finns massor av potential, både att bygga bostäder och gårdar. Vid rondellen längs Tärnarakan kan man i framtiden även där låta företag etablera sig. Det viktigaste just nu är att få till en snygg infart från Enköpingshållet som syns och lockar till sig människor att inte svänga av mot Dalarna. Låt fler företag inom bilindustrin komma in på området och ha det som Salas bil kluster.

Det vi vill göra är att sätta detta i en handlingsplan där vi gemensamt över blocken kommer fram till när allt detta ska ske om det är möjligt. Våra grundkrav är bygg vackert och bevara charmen, bygg spektakulärt för att ge mer liv, bygg smart från början och planera vart vi vill ha utbyggnad för att inte bli ett lapptäcke eller bygge där det fanns plats! Sala ska växa, men fortfarande ha småstadscharmen kvar. Vi tror dock att det går att göra både ock, bara vi tänker till! Vad tror du?!
More to come....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar