tisdag 22 maj 2012

Anders Knapes svar fr SKL 22 maj


Från: Knape Anders <Anders.Knape@skl.se>
Datum: 22 maj 2012 12:50:11 CEST
Ämne: Svar på fråga till SKL

Hej Salas Bästa

tack för ert brev, ursäkta att svar dröjt.

En bra skola, duktiga lärare och goda resultat,

är en förutsättning för positiv samhällsutveckling.

För Sverige är undervisning av god kvalitet helt avgörande

för att vi ska klara oss i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Därför är det också angeläget att värna en jämn tillströmning av

blivande lärare till lärarutbildningarna. Det kan göras på flera sätt.

En god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling inom yrket är viktiga faktorer,

liksom möjligheten till en god löneutveckling.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är både en intresse-

och arbetsgivarorganisation och arbetar aktivt med alla dessa frågor.

Som arbetsgivarpart är SKL:s ambition att de kollektivavtal som förhandlas

fram ger goda förutsättningar för både verksamhet och anställda.

Förutom goda arbetsvillkor för lärarna, måste avtalen också stödja det arbete

som bedrivs i skolorna.


I förhandlingarna med lärarorganisationerna är alltid vår självklara strävan att

hitta lösningar som i slutändan blir bra för både medarbetare och arbetsgivare.

Detta gäller även under vårens avtalsförhandlingar,

där en hel del viktiga frågor avhandlas. SKL:s förhoppning och ambition är att

vi med det nya kollektivavtalet gemensamt kan förbättra förutsättningarna

för den svenska skolan.


MVH
Anders Knape
Ordförande SKL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar