lördag 8 september 2012

Kultur, ett sätt att uttrycka sig!

Kulturen i Sala är ett hett ämne just nu, med pågående konserthus diskussioner. Jag är ny ordförande i kulturutskottet sedan 1 juli men ingår inte i kulturhusgruppen, så jag väntar liksom alla andra på det slutgiltiga förslaget. Jag tänker därför inte ta den diskussionen nu, jag vill hellre att vi får en diskussion om vad vi vill med kulturen i Sala!

Det finns idag en regional kulturplan som Västmanlands läns Landsting har arbetat fram. Enligt riksdagsbeslut fattat 2009 ska en kulturplan fastställas i varje region och inriktningen som riksdagen vill ha i kulturpolitiken är: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 
 1. Landstingen ansvarar för att fördela statsbidrag till:
  1. Professionell teater- dans och musikverksamhet
  2. Museiverksamhet
  3. Konst- och kulturfrämjande verksamhet
  4. Regional enskild arkivverksamhet
  5. Filmkulturell verksamhet
  6. Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  7. Biblioteksverksamhet.
   Det Landstinget i Västmanland har valt att satsa på är de institutioner som verkar för hela länet, såsom Västmanlandsmusiken, Länsmuseet, Länsbiblioteket, Film i Västmanland, de har även valt att lägga pengar på konsulenter som kan hjälpa och stödja de lokala föreningslivet och kommunerna inom de 7 olika områdena.  

   För att vi i Sala ska kunna dra nytta av detta måste vi, föreningsliv, föreningslösa utövare och kommun börja planera långsiktigt tillsammans för att vidareutveckla den lokala kulturen och ge våra utövare en chans att få en möjlighet att synas och utvecklas. Jag kommer därför som ordförande i kulturutskottet aktivt arbeta för att vi tillsammans gör en kommunal kulturplan som kan kopplas ihop med den regionala och nationella planen.

   Jag vill samtidigt vara med och stödja och utveckla underground kulturen, ungdomskultur och popkultur. D v s det som idag kanske inte anses vara finkultur men lockar många utövare eller det som idag anses som konst men förr ansågs konstigt. Exempel på det kan vara "scrapbooking" "mobiltelefonkonst" eller tatueringsutställningar, grafittimålning, pop och rockmusik, rap musik, afrikansk dans, cirkus teater, ja det finns massor av kulturuttryck! 

    I min värld är kultur något som vi människor utövar för att uttrycka oss själva i olika former och bland det finaste vi har i Sverige är yttrandefrihet och variation av uttryck. Kvalitet är bra och viktigt, men kvantitet av uttryck och utövare är också viktigt för att utvecklas vidare! Ju fler människor som uttrycker sig desto öppnare samhälle får vi. Kultur är också historiskt hur människor uttryckt sig och valt att tänka och göra tidigare. Det kan vi också lära oss mycket av. 
   Hanna Westman SBä
   Ordförande i kulturutskottet i kommunstyrelsen i Sala

   Se länk kulturplan Västmanland här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar