tisdag 22 november 2011

Barnen, vår framtid

Fick idag se en presentation av BRÅ i Sala, som presenterade sin verksamhet för KSAU = (Kommunstyrelsens arbetsutskott).
BRÅ = Brottsförebyggande rådet, där Salas skolor, individ och familjeomsorgen och polisen samarbetar för att förebygga brott och motverka att våra ungdomar och barn tar droger m.m. Det var ganska skrämmande information som vi fick. Tydligen så är Salas ungdomar de som super och röker mest i länet.
Det finns minst 30 elever på gymnasiet i Sala som har använt eller använder knark idag. Försäljning av droger har skett på våra skolor, ingen högstadieskola har varit förskonad. Det är alltså ingen utomstående knarkliga som åker runt och säljer droger på skolor, det är etablerade langare som värvat våra barn att sälja droger, precis som värsta B-filmen.

BRÅ har satt upp en handlingsplan och håller nu på att bygga upp ett förebyggande arbete för att förhindra att fler barn dras ned i denna dåliga spiral. Jag tycker att det är jättebra att Sala har fått ett råd, vilket innebär att man samverkar i politiken mellan olika förvaltningar och intressenter. Det skolan gör är att ha nolltolerans mot mobbning, undervisning i etik och moral, att de kontaktar föräldrar och har bekymmerssamtal tillsammans med eleverna. De kopplar även in Socialtjänsten så fort som möjligt för att bryta ett normbeteende eller för att ett barn mår dåligt. För att förhindra ungdomsbrottslighet krävs enligt BRÅ också en tydlig reaktion tidigt, när brott begås samt undervisning i lag och rätt. Det kommer nu snart att komma förslag från Vård och omsorgsförvaltningen att tillsätta en resurs inom socialtjänsten som aktivt arbetar med att störa langarna och få dem att byta bana.

Jag är inte tonårs förälder, jag är småbarns förälder, men jag har vänner som redan är där och när jag snackar med mina vänners barn, så framgår det hur hårt klimatet i samhället är just nu. Barn som har fel kalsonger och går i 2;an blir mobbade. Ungdomar har jättesvårt att få arbete och vill hellre få barn tidigt så att de kan bli hemmafruar. Föräldrar som har jobb, arbetar för jämnan för att inte bli av med jobbet. För det är inte bra att Vabba för mycket och vara föräldraledig går väl an ett tag, men helst inte alls. Arbetsgivarna har svårt att rekrytera rätt personal, rätt kompetens, samtidigt så ges inte de ungdomar som vill jobba en chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Många ungdomar väljer att flytta till större städer, för där finns det i alla fall jobb på MCDonalds. Något är riktigt tvärtokigt!

I Sala måste vi politiker börja se Sala ur ungdomarnas perspektiv. Vi måste förändra Sala och satsa på våra barn nu! Det gör vi enligt mig genom att t ex:

1. Få hit företag som vi vill få hit.
Om vi nu väljer att aktivt bearbeta företag så varför inte sätta upp lite kriterier som vi vill att detta företag ska klara. Vi kan nyckelkundsbearbeta vissa företag. Ett "nyckelföretag" kan t ex vara ett företag som är känt för bra arbetsmiljöarbete eller som är känt för att ta stort socialt ansvar.
Det finns även sådana företag. Många av dem kan man inom kort lätt hitta, då det kommer nya certifieringar för företag som vill sälja på sin "Goodwill" i och med ISO26001. För att ställa dessa krav krävs det också stort ansvarstagande och näringslivsfrämjande arbete inom kommunen. Så att vi har något att erbjuda dem. Inte bara billiga lokaler.

2. När LOV fastställs, sätt upp upphandlingskrav på de företag som kommunen upphandlar med krav på ISO Certifiering, eller liknande kvalitetskrav. Se dock till så att lokala initiativ från närstående eller arbetslösa med bra affärsidéer har möjlighet att delta. Det ger fler möjligheter till ungdomar som vill starta eget inom service tjänster.

3. Starta en folkhälsoberedning där BRÅ kan ingå tillsammans med ungdomsgrupper, föreningar, lärare, föräldraföreningar för att ytterligare utöka samarbetet mellan de olika intressegrupperna.

4. Sök samarbete med högskolorna, yrkesutbildningar! Låt barnen och ungdomarna se att det finns möjligheter att plugga vidare vare sig man är praktiskt lagd eller vill plugga historia i Sala t ex. Men se till så att alla utbildningar ger högskolemöjligheter om man ångrar sig. Fortsätt i samma riktning som ABB gymnasiet med praktiska alternativ. Varför inte Musikgymnasie? Kulturhögskola, med kurser inom svensk historia, konst, teater och musik? Det kan ju även locka till sig elever från andra städer?

5. Bygg studentbostäder nära tågcentralen! Varför inte erbjuda Mälardalens högskola "Village Sala"
"För dig som vill bo billigt under dina studietider i Västerås", det ger även  Sala mer liv och rörelse
i centrum samt ytterligare arbetstillfällen för de som vill jobba med service yrket.  Inom kort så kommer
bussarna att öka från 12 turer per dag till 22 turer per dag mellan Sala och Västerås. Vi arbetar också för att utöka möjligheterna inom tågtrafiken med resecentrum Sala. Detaljplaner finns även under bearbetning för att utveckla området norr om stationsområdet till pendlingsbostäder m.m.

6. Utveckla stadsparken så att det blir mer liv och rörelse där dygnet runt. Det medför fler människor i omlopp och färre som behöver vara rädda för att ensam gå genom en mörk park, det gör det också lite svårare för de som vill langa eller utföra andra brott. Detta jobbar vi på just nu i en styrgrupp.

7. Satsa på ungdomskultur, ta reda på vad det är och premiera detta i det nya kulturhuset! Bygg fler replokaler och varför inte demostudio i kulturhuset? Ungdomarna får då en samlingsplats där de kan skapa, roa sig och utvecklas inom kulturen. Sätt upp affischnamn i Kulturhuset på andra Salabor som har lyckats, så att det finns hopp om att det går. Det är även kul för de som besöker staden.

8. Utveckla stadsdelar som idag är mer genomfartslägenheter, dit många flyttar och flyttar bort
t ex Jakobsbergsområdet, Åkra och Bryggeriet. Bygg en badplats på den sidan parken som är gratis för alla barn under 15. När fotbollsplanerna försvinner från Salberga, se till så att lekplatserna runt Jakobsberg får fler aktiviteter och kanske mindre fotbollsplaner alt basketplan, skateramp kan byggas på innergårdar.

9. Bygg en utomhus "busborg" i stadsparken intill lekparken, där det först spelas upp en liten teater på sommaren om Salas historia och hur vi var porten mellan Dalarna och Stockholm,
där sedan barn och vuxna kan leka LIVE. Tillsätt fritidsledare intill så att de turister som besöker Sala kan hyra en barnvakt i ett par timmar medan de shoppar i stan som på IKEA. (Även ungdomar kan vara fritidsledare). Eller tipsa nyföretagare om idéen =)

10 Sätt upp en bronsstaty på en innebandy spelare med ett plakat som berättar om innebandys historia och hur det hela började i Sala. Det ger stolthet och intresse för idrotten. Gärna en tjej =)

11. Satsa på rätt lärare/förskolelärare per barn och tidiga insatser för de som har problem. Det ger resultat. Se till så att lärare och elever  känner sig trygga i sin arbetsmiljö och tillsätt de stöd som krävs för att barnen ska få utvecklas i sin egen takt och lärarna hinner med att vara lärare. Om vi ska centralisera och effektivisera så ska det göras inom förvaltning och politiker organisationen, inte bland de som sköter våra barn och äldre, men det ska ställas stora krav på de som utför dessa tjänster och med stora krav krävs även mer utbildning/social kompetens och mer betalt för att få rätt lärare/sjuksköterska att vilja jobba hos oss, precis som på vilken annan arbetsplats i näringslivet.

12. Satsa mer på arbetsmarknadsenheten inom kommunen så att de föräldrar som har det svårt kan få bli föredömen till sina barn istället för deprimerade och hamna utanför samhället.
Att det går att få arbete även om man har allt emot sig och att barnen själva kan få se att om man får känna sig behövd så mår man bättre.

13. Satsa på Familjecentrum, som faktiskt Alliansen har kommit på om jag har förstått det hela rätt.
Samla alla instanser för att hjälpa familjer som har det svårt på ett ställe och sök fler synergieffekter.
Håll fler utbildningar för föräldrar med konsekvensmetoder etc för att få vardagen att funka bättre.

Jag kommer att satsa på att berätta för min dotter att jag älskar henne mest av allt i världen och bygga hennes självförtroende genom att berätta för henne att jag älskar henne vare sig hon är arg, glad, ledsen, retsam, busig, trött... jag älskar henne för den hon är, inte för det hon gör. Jag hoppas att det hjälper, men det får vi väl se om 10 år =)

Vad tycker du?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar